Tillgänglighet

Du är välkommen att resa med oss oavsett om du är ung eller gammal, har nedsatt syn eller hörsel, går med rollator eller har någon annan funktionsnedsättning. Vi vill att du som resenär ska kunna ta del av våra tjänster och därför jobbar vi med tillgänglighet både i den digitala och i den fysiska miljön.


Digital tillgänglighet

Dalatrafiks webbplats är tillgänglighetsanpassad enligt EU-direktivet. Det innebär att webbplatsen är anpassad för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra tjänster.

Dalatrafiks app är ännu inte helt tillgänglighetsanpassad. Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen. Vårt mål att den ska vara helt tillgänglighetsanpassad under 2022.

Tillgänglig trafik

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten i vår trafik och på våra hållplatser.

Bussar

Våra bussar är tillgänglighetsanpassade. De har:

  • plats för rollator och rullstol
  • audiovisuella hållplatsutrop och inre display som visar hållplatserna
  • rullstolsramp
  • lågt insteg (gäller bussar i stadstrafik)

Använder du rullstol bör du använda dörren i mitten eller längst bak i bussen. Du som har en funktionsnedsättning har också företräde till vissa reserverade sittplatser. Om du behöver hjälp att komma på eller av bussen hjälper föraren dig.

Hållplatser

Hållplatserna i stadstrafik har till stor del tillgänglighetsanpassats. Det innebär att de är försedda med:

  • 17 cm hög kantsten
  • Taktila ledstråk
  • Kontrastmarkering

 

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2022