Tillgänglighet

Du är välkommen att resa med oss. Ung som gammal, fullt frisk eller med någon form av funktionsnedsättning. Vi vill att du ska kunna ta del av våra tjänster och jobbar därför med tillgänglighet. Det gäller både digital och fysisk tillgänglighet.


Digital tillgänglighet

Dalatrafiks webbplats är tillgänglighetsanpassad enligt DOS-lagen, digital offentlig service. Det innebär bestämmelser om hur webbplatsen ska vara för att vara tillgänglig enligt möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Tillgänglig trafik

Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra tillgängligheten i vår trafik och på våra hållplatser.

Bussar

Våra bussar är tillgängliga. De har:

  • plats för rollator och rullstol
  • hållplatsutrop och inre skylt som visar hållplatserna
  • rullstolsramp
  • lågt insteg (gäller bussar i stadstrafik)

Använder du rullstol bör du använda dörren i mitten. Eller dörren längst bak i bussen. Du som har en funktionsnedsättning har företräde till vissa sittplatser. Om du behöver hjälp att komma på eller av bussen hjälper föraren dig.

Hållplatser

Hållplatserna i stadstrafik är till stor del tillgängliga. Det innebär att de är försedda med:

  • 17 cm hög kantsten
  • taktila ledstråk
  • kontrastmarkering

Tåg

SJs hemsida (extern länk) kan du läsa mer om rullstolsplats ombord, ledsagning och att resa med ledarhund.

 

Senast uppdaterad: 1 juli 2024