Färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kompletterar linjetrafiken. Den trafikeras med anpassade fordon. Färdtjänst kräver särskilt tillstånd.


Vem som har rätt till färdtjänst. Hur du får färdtjänst. Vad som gäller för ledsagare och riksfärdtjänst.

Svar på det får du här: Information om färdtjänst.

Beställ färdtjänstresa

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: 24/7 dygnet runt alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

Beställ din resa i god tid. Minst:

  • 1 timme före önskad avresetid.
  • 2 timmar i förväg. Om du vill vara framme en viss tid.
  • 1 dag innan. Om det behövs trappklättrare.
  • 1 dag innan före klockan 18.00. Om du ska resa utanför din hemkommun.
  • 2 veckor före. Om resan är mellan kl. 23.00-02.00 helger och storhelger.

Om fordonet inte har kommit  20 minuter efter utlovad tid. Då ringer du beställningscentralen.

Vem får resa med färdtjänst?

Din funktionsnedsättning avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan beviljas om din funktionsnedsättning har en varaktighet på minst tre månader. Eller om individuell bedömning ger rätt till det. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmän kollektivtrafik saknas.

Färdtjänst bygger på samåkning. Den ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas resorna. Den kan planeras med andra serviceresor som sjukresor. Du får resa obegränsat med färdtjänsten. I hela Dalarnas län.

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst görs av kollektivtrafikförvaltningen.

Kostnaden du betalar beror på hur och när du reser

Egenavgiften för din färdtjänstresa beror på hur hur många kilometer du reser. Om din resa påbörjas mellan klockan 23:00 och 04:00 så är det dubbel avgift

Ledsagare i färdtjänsten

Behöver du hjälp i fordonet under resan kan du beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan. Inte till vistelsen på resmålet. Det är du själv som anordnar ledsagare.

Undantag – resor som betalas av annan

Skolskjuts och andra resor som bekostas av det allmänna. De räknas inte som färdtjänst. Inte heller resor som bekostas av Försäkringskassan eller försäkringsbolag är färdtjänst. Resor till vårdbesök (vårdcentral, sjukhus, sjukgymnastik och tandvård) är sjukresa De är inte färdtjänst.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 010-248 11 60
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00-12.00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2023