Färdtjänst och riksfärdtjänst

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kompletterar linjetrafiken. Den trafikeras med anpassade servicefordon. Färdtjänst kräver särskilt tillstånd.


Vem som har ansvar och vem som har rätt till färdtjänst. Hur du får färdtjänst. Vad som gäller för ledsagare och riksfärdtjänst.

Information hittar du på Information om färdtjänst.

Beställ färdtjänstresa

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: 24/7 dygnet runt alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

Beställ din resa i god tid, minst:

  • 1 timme före önskad avresetid.
  • 2 timmar i förväg för garanti att vara framme en viss tid.
  • 1 dag innan om det behövs trappklättrare.
  • 1 dag innan, före kl 18.00 för längre resor utanför din hemkommun.
  • 2 veckor före om resan är mellan kl. 23.00-02.00 helger och storhelger.

Om fordonet inte har kommit inom 20 minuter efter utlovad tid. Då ringer du beställningscentralen.

Vem får resa med färdtjänst?

Funktionsnedsättningens omfattning avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan beviljas om funktionsnedsättningen har en varaktighet på minst tre månader. Eller om den individuella bedömningen ger rätt till det. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Färdtjänst bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor. Den kan planeras med andra serviceresor som sjukresor. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län.

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Beslut om färdtjänst före 1 januari 2020 gäller trots nytt färdtjänstreglemente.

Ledsagare i färdtjänsten

Behöver du hjälp i fordonet under resan kan du beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen på resmålet. Observera att det är du själv som anordnar ledsagare.

Undantag – resor som betalas av annan

Skolskjuts och andra resor som bekostas av det allmänna räknas inte som färdtjänst. Inte heller resor som bekostas av Försäkringskassan eller försäkringsbolag är färdtjänst. Resor till vårdbesök (vårdcentral, sjukhus, sjukgymnastik och tandvård) är sjukresa, ej färdtjänst.

Har du frågor är du välkommen att kontakta färdtjänst.

Telefon: 010-248 11 60
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00-12.00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Senast uppdaterad: 28 april 2021