Sjukresor

Res till ditt vårdbesök med Dalatrafik. Visa din kallelse eller ditt vårdkvitto så får du åka kostnadsfritt. Du kan även ansöka om att få ersättning för dina utlägg i efterhand. Det gäller även resa med egen bil, tåg och andra bussbolag.


Restriktioner sjukresor och färdtjänst

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigeten och länets regionala smittskydd.
De medför att det blir längre väntetider för dig som åker. Vi måste också prioritera så att nödvändiga resor går först.  Restriktionerna är dock nödvändiga för att vi tillsammans ska kunna minska smittspridningen.

Det som gäller är:
Det får vara högst 3 personer som reser i bussar för 8 passagerare. Till dessa 3 räknas också eventuella ledsagare.

I personbilar får det bara vara 1 resenär.

För övriga resor gäller inte restriktionerna. Tillsvidare körs de som vanligt. Om en resenär måste sitta i framsätet så erbjuder vi munskydd.

Tillfälliga regler under Coronapandemin

Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 70 år kan använda egen bil och ansöka om milersättning för hela resan till planerade vårdbesök inom sjukvård, tandvård samt vaccination av Covid-19.

Reglerna gäller fram till och med 7 februari 2022.

Information om sjukresor i Dalarna

Fri resa till vårdbesök

Behöver du uppsöka vårdinrättning som läkare, tandläkare eller sjukgymnast kan Dalatrafik ersätta din resa.

Om du åker buss eller tåg med Tåg i Bergslagen inom Dalarna åker du kostnadsfritt till och från ditt vårdbesök. Visa din kallelse som gäller som färdbevis för ditresan. På hemvägen visar du upp ditt vårdkvitto.

Har du redan köpt biljett kan du skicka in den tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik i efterhand och få utlägget ersatt. Det gäller även utlägg för resa med egen bil, tåg 2:a klass eller resor med andra bussbolag.

Skicka biljetter och kvitton till:

Dalatrafik
Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

Dalatrafik ersätter sjukresor till samtliga vårdenheter inom Region Dalarna och till privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna. Ersättning betalas för sträckan mellan din bostad (folkbokföringsadress) och den vårdenhet du besöker.

Periodkort

För dig som åker till vården flera gånger under en längre tid finns periodkort att beställa. Din läkare måste då intyga din behandlingsperiod. Boka periodkort hos vår beställningscentral.

Krav för att få ersättning

 • Du ska vara folkbokförd i Dalarnas län
 • Du är asylsökande med giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande)

Sjukresor som inte ersätts

 • Val av vård utanför Region Dalarna (enligt valfrihetsremiss).
 • Hälsoundersökning (mammografi, gynekologisk hälsokontroll, friskintyg, vaccinationer).
 • Besök vid mödra- och barnhälsovård
 • Egenträning/friskvård
 • Privata optiker
 • Frisersalong (utprovning av peruk eller toupé)

Kontakta sjukresor

Telefon: 010-248 10 05
Telefontid: måndag-fredag kl. 10-12

E-post: sjukresor@dalatrafik.se

Adress:
Dalatrafik
Sjukresor, Box 833
781 28 Borlänge

Boka tågbiljett, sjukresebuss och sjukresa

För bokning av sjukresa kontaktar du Dalatrafiks beställningscentral:

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: Dygnet runt, alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

När du beställer din resa vill beställningscentralen veta:

 • Ditt personnummer och telefonnummer
 • Om du av medicinska skäl inte kan resa med allmän kollektivtrafik
 • Din hemadress
 • Vilken vårdenhet du ska till
 • Vilken tid du ska vara hos ditt vårdbesök
 • Om du har ledsagare med dig
 • Om du behöver särskild hjälp
 • Om du har något hjälpmedel med dig

Senast uppdaterad: 11 mars 2021