Tillgänglighetsredogörelse för Dalatrafiks app

Tillgänglighetsredogörelse för appen Dalatrafik. iOS version 4.2.60 offentliggjord den 6 oktober 2020. Android version 4.2.35 offentliggjord den 22 januari 2021. Detta dokument beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet i vår app. Hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.


Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen.  Det kommer att ske vid nästa upphandling. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig. Innehåll som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan. Då kan du:

 • Skicka e-post till region.dalarna@regiondalarna.se
 • Ring 023-49 00 00 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av  lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter. Då kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver bristerna nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla tillgänglighetskriterier när det gäller följande delar:

 • Appen kan idag endast användas i vertikalt läge.
 • Delar av appen är inte helt fungerande med hjälpmedel för synnedsättning. Till exempel skärmläsare eller verktyg för zoomning och förstorad text.
 • Vissa funktioner i appen kräver komplexa fingerrörelser, såsom swipe.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Tidtabeller för vår trafik.

  Du kan alltid få den information du efterfrågar när det gäller uppgifter om hur vår trafik körs. Du får den genom att kontakta oss på kundservice@dalatrafik.se eller direkt på telefon till vår Kundservice 0771-95 95 95

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt. Men det undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartfunktioner.

  Appens kartfunktioner används ej för navigering. Motsvarande information som finns i kartan går att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Så har vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering. Samt automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02.

Senast uppdaterad: 21 juli 2022