Om Dalatrafik

Dalatrafik upphandlar persontrafik i samråd med länets kommuner. Vi samordnar tidtabeller och priser. Vi utvecklar försäljning och biljettutbud. Vi marknadsför också de resmöjligheter som finns.


Dalatrafik har funnits sedan 1981

När Dalatrafik startade 1981 fanns ingen sammanhängande länstrafik. Tidtabeller och taxor var inte samordnade. De flesta av de 200 bussarna var gamla och slitna. De lokala bussbolagen hade 450 anställda och körde sju miljoner resenärer om året. Dalatrafik ändrade på allt detta. Linjer knöts samman och samma taxor infördes i hela Dalarna. Priserna sänktes kraftigt och resandet fördubblades. Standarden på våra fordon och vår service har sedan förbättrats efter hand.

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna

Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en kollektivtrafikförvaltning. Vi tillhör Region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering, drift och  administration  av trafiken. Vi handlägger också myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021