Om Dalatrafik

Dalatrafik upphandlar persontrafik i samråd med länets kommuner. Vi gör tidtabeller och sätter priserna. Vi utvecklar försäljning och biljetter och sköter marknadsföringen.


Dalatrafik har funnits sedan 1981

När Dalatrafik startade 1981 fanns ingen länstrafik. Varje bussbolag hade egna tidtabeller och priser. Många bussar var gamla och slitna. Dalatrafik ändrade på allt detta. Linjer knöts samman och samma pris infördes i hela Dalarna. Priserna sänktes och resandet ökade. Våra fordon och vår service har sedan förbättrats efter hand.

En del av Region Dalarna sedan 2018

Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en förvaltning i Region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering och drift av trafiken. Vi är också en myndighet. Vi ansvarar för allt som berör kollektivtrafiken i Dalarna.

Information om kollektivtrafikförvaltningen på Region Dalarnas hemsida.

Senast uppdaterad: 20 december 2022