Om Dalatrafik

Dalatrafiks huvuduppgift är att upphandla persontrafik i samråd med länets kommuner. Vi samordnar tidtabeller och priser, utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud samt marknadsför de resmöjligheter som finns.


Dalatrafik har funnits sedan 1981

När Dalatrafik startade 1981 fanns ingen sammanhängande länstrafik. Tidtabeller och taxor var inte samordnade. De flesta av de 200 bussarna var gamla och slitna. De lokala bussbolagen hade 450 anställda och körde sju miljoner resenärer om året. Dalatrafik ändrade på allt detta. Linjer knöts samman, enhetliga taxor infördes, priserna sänktes kraftigt och resandet fördubblades. Fordonsstandard och service har sedan successivt förbättrats.

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna

Region Dalarna är från och med den 1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Som den nya kollektivtrafikförvaltningen i regionen ansvarar vi för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021