Om Dalatrafik

Dalatrafik upphandlar persontrafik i samråd med länets kommuner. Vi gör tidtabeller och bestämmer priser. Vi utvecklar försäljning och biljetter. Vi marknadsför också hur du kan resa.


Dalatrafik har funnits sedan 1981

När Dalatrafik startade 1981 fanns ingen länstrafik. Varje bussbolag hade egna tidtabeller och priser. De flesta av bussarna var gamla och slitna. Dalatrafik ändrade på allt detta. Linjer knöts samman och samma pris infördes i hela Dalarna. Priserna sänktes och resandet fördubblades. Våra fordon och vår service har sedan förbättrats efter hand.

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna

Sedan 1 januari 2018 är Dalatrafik en förvaltning i Region Dalarna. Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för planering och drift av trafiken. Vi är också den myndighet som ansvarar för allt som berör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Senast uppdaterad: 4 februari 2022