Samarbete med tågoperatörer

Du kan resa på tåg i Dalarna med våra periodbiljetter. Det gäller i den zon eller område där din periodbiljett gäller. På Tåg i Bergslagen kan du åka med alla Dalatrafiks biljetter.


Periodbiljetter som gäller på tåg inom Dalarnas län:

För att se vilka biljetter som gäller på tåg i Dalarna, se nedan för respektive tågbolag. Du kan endast resa i andra klass. 

Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen (TiB), ägs av regionerna i Örebro, Västmanland, Gävleborg samt Dalarna. Tågen körs av VR.

Du kan:

 • resa med alla Dalatrafiks biljetter på Tåg i Bergslagen.
 • aktivera din biljett på Tåg i Bergslagen.
 • resa med din periodbiljett blå giltighet (län), seniorkort (både årskort och Senior Smart), Periodbiljett 30 dagar Ungdom 7-19 år samt Resekort Företag län till närmaste kommuncentrum över länsgränsen.
 • använda Periodbiljett blå zon (län), Seniorkort (både årskort och Senior Smart), Periodbiljett 30 dagar ungdom 7-19 blå zon (län), DT-XT samt Resekort Företag blå zon (län) som delbetalning om du vill resa längre i Tåg i Bergslagens område. 
 • resa med din kallelse till vårdbesök.
 • resa om ditt skolkort har tåggiltighet.
 • åka tåg med Senior Smart de tider som gäller för det kortet (vardagar från klockan 09-14 och 17-06. Kortet gäller också lördagar, söndagar och helgdagar). Observera att du måste påbörja resan inom dessa tider.

Du kan inte:

 • köpa Dalatrafiks biljett ombord på TiB.
 • köpa biljett ombord med reskassa.
 • resa på Dalatrafiks bussar med biljett köpt på TiB.

På TiB läser tågvärden av din biljett. När du reser med Dalatrafiks biljetter gäller våra åldersgränser.

Från 30 juni till 10 augusti gäller sommartidtabell med lite glesare trafik på Tåg i Bergslagens trafik.

Läs mer vad som gäller för din resa här. Tåg i Bergslagen

Kartbild på Tåg i Berslagen i Dalarna

SJ:s fjärrtåg samt Tågab

Du kan resa med Dalatrafiks periodbiljett på tåg inom Dalarnas län. Biljetten gäller för de zoner som din periodbiljett gäller i (se ovan). Detta gäller även våra biljetter som heter DT-XT.

Biljetten måste vara aktiverad innan du stiger ombord. Du ska kunna visa upp ett kvitto att din biljett är aktiverad.

Kopia på kvitto kan skrivas ut på bussen eller hos våra försäljningsombud.

Du kan inte:

 • åka med enkelbiljett, 24-timmars, 72-timmars, Flex 10/90, Flex 140/365 eller Senior Smart. Dessa gäller bara på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen.
 • köpa eller aktivera Dalatrafiks biljett ombord på SJ eller Tågab.
 • köpa biljett ombord med reskassa.

När du reser med Dalatrafiks biljetter gäller våra åldersgränser.

Giltigheter

Du behöver ha en biljett med korrekt zongiltighet för den sträckan du reser med tåg. Har du en biljett med gul giltighet kan du resa i hela Dalarna, utom från, till eller igenom grön zon. För resor från, till eller igenom grön zon krävs en biljett med blå giltighet. Våra gemensamma biljetter med X-trafik (DT-XT) gäller även på tågen.

Exempel:

 • För en resa från Mora till Leksand behöver du en gul biljett.
 • För en resa från Ludvika till Falun behöver du en blå biljett.
 • För en resa från Avesta till Falun behöver du en blå biljett.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024