Nya zoner och biljetter från 1 mars

Vi ersätter våra 57 zoner med 4 zonfärger – grön, röd, gul och blå. Vilken zonfärg som gäller din resa hittar du i reseplaneraren eller i appen från 1 mars. Dessutom lanserar vi 4 nya biljetter – Flex, Tillsammans, 24-timmars och 72-timmars.


Nya biljetter och zoner från 1 mars

Dalatrafik utvecklar biljettsortiment och zonsystem för att möta behoven hos dagens resenärer.

​Kollektivtrafiken har påbörjat en resa med ett antal förändringar för att möta behovet hos Dalarnas invånare. I samband med pandemin har resvanor och resmönster i Dalarna förändrats, därför har vi sett över vårt produktutbud. Nu kan våra resenärer välja bland nya och mer flexibla biljettlösningar. Vi kommer samtidigt att minska antalet zoner, från 57 till fyra.

Varför gör vi denna förändring?

Kollektivtrafiken är en skattefinansierad verksamhet. I vårt uppdrag behöver vi tänka på hela Dalarna och att utveckla och leverera kollektivtrafik i samsyn med Region Dalarnas ekonomi.

Vi har haft ett gammalt zonsystem som försvårat utvecklingen av kollektivtrafiken i Dalarna. Resvanor och infrastruktur har förändrats de senaste 30 åren.

Den nya zonmodellen minskar antalet zoner. Modellen är gjord för att underlätta och minska upplevda orättvisor. Som ofta vid större förändringar, beroende på hur man jämför, kommer någon eller några att uppleva att förändringen blir negativ. Viktigast är dock att förändringarna upplevs till det bättre för majoriteten. Prissättning avspeglar även tillgängligt trafikutbud. Där det är få avgångar under dagen betalar man något mindre än för de som har tillgång till ett omfattande utbud med både buss och tåg. Och för de som reser ofta eller pendlar finns också flera olika biljetter att välja på, vilka ger ett lägre pris per resa jämfört med att köpa enkelbiljett  för varje resa.

Vi har utvecklat vårt biljettsortiment för att möta de behov som våra resenärer har efterfrågat, bland annat med flexbiljetter som är anpassade efter att man inte pendlar veckans alla dagar.

Läs mer om vad förändringen innebär för dig på länkarna till höger.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024