Resekort Företag

Hej företagare! Vi har lösningar som gör det förmånligt för era anställda att resa till och från jobbet samt för resor i tjänsten.


Resekort Företag med nettolöneavdrag

Periodkort för anställda.

Tjänsteresor för företag

Som årskort eller företagskonto i Dalatrafiks app.

Inloggning till beställningsportal

För företag som har Resekort Företag med nettolöneavdrag.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021