Resekort Företag

Hej företagare! Vi har lösningar som är förmånliga. Både för dig och för dina anställda. Billigare resor till och från jobbet. Billiga och enkla resor i tjänsten.


Resekort Företag med nettolöneavdrag

Periodkort för anställda.

Tjänsteresor för företag

Årskort eller företagskonto i Dalatrafiks app.

Inloggning till beställningsportal

För er som har Resekort Företag med nettolöneavdrag.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024