Tillgänglighet för Dalatrafik webbplats

Dalatrafik står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Dalatrafik webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Dalatrafik webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. (Extern länk.)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven


E-tjänster 

Det finns flera e-tjänster och system, som du når via dalatrafik.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod.

De system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera.
Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

  • Några sidor har brister i den strukturella logiska ordningen för rubriker.
  • Vissa element på några av sidorna har otillräcklig kontrast.
  • Vissa dokument och blanketter kan vara felaktigt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.
  • Det förekommer länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg.
  • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet for skärmläsaranvändare.
  • Tabbfokus kan visuellt upplevas otydligt.

För dig med nedsätt kognitiv förmåga

  • Inmatningsfält kan ibland sakna förslag för inmatade fel.

Hur vi testat webbplatsen

Sogeti har gjort en oberoende granskning av Dalatrafik webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 26 april 2021.

Granskningsmetod  (Extern länk.)

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2021.

Senast uppdaterad: 9 september 2021