Tillgänglighet för Dalatrafik webbplats

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver Dalatrafik webbplats. Hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver eventuella kända problem med tillgängligheten. Hur du kan rapportera brister till oss. Så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet innehåll som inte är tillgängligt  för mer information.

Vad kan du göra? Om du inte kan använda delar av webbplatsen.

Behöver du innehåll från Dalatrafik webbplats. Som inte är tillgängligt för dig. Innehåll som är undantaget från lagens tillämpning enligt beskrivning nedan. Då kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss:

Rapportera brister 

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem. Som inte är beskrivna på den här sidan. Eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Meddela ossså att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn. Så att vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om brister. Eller din begäran om att få tillgång till innehåll. Då kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. (Extern länk.)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här. Det är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

E-tjänster 

Det finns flera e-tjänster och system som du når via dalatrafik.se som inte uppfyller principerna för tillgänglighet. Exempelvis när det gäller tillgänglig kod.

De system och e-tjänster som inte uppfyller principerna för tillgänglighet. Det är system som vi inte själva äger eller kan justera.
Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

  • Några sidor har brister i den strukturella logiska ordningen för rubriker.
  • Vissa element på några av sidorna har inte tillräcklig kontrast.
  • Vissa dokument och blanketter kan vara felaktigt gjorda. Felaktigt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.
  • Det förekommer länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg.
  • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext. En otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet for användare av skärmläsare.
  • Tabbfokus kan visuellt upplevas otydligt.

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

  • Inmatningsfält kan ibland sakna förslag för inmatade fel.

Hur vi testat webbplatsen

Sogeti har gjort en oberoende granskning av Dalatrafik webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 26 april 2021.

Granskningsmetod  (Extern länk.)

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 december 2022.

Senast uppdaterad: 13 december 2022