Försenad eller utebliven tur

Du kan få reseersättning om din resa uteblir eller om resan blir försenad. Det gäller om du kommer fram till din slutdestination senare än vad tidtabellen eller biljetten anger. Du får inte ersättning om vi har informerat om planerade trafikstörningar tre dygn i förväg.


Förseningsersättning

Du har rätt att ta taxi eller egen bil om du har skälig anledning att tro att du kommer mer än 20 minuter för sent till din slutdestination. Vi ersätter taxiresa med högst 1/40 av prisbasbeloppet. För 2022 är det 1208 kronor. Reser du med egen bil får du en milersättning på 18:50 kronor.

Om du inte ansöker om milersättning för resan kan du istället få ett avdrag på kostnaden för biljetten.

Ersättningen beror på hur försenad du blir till ditt resmål:

 • 20-39 minuter ersätts med 50 procent av resans pris*.
 • 40-59 minuter ersätts med 75 procent av resans pris*.
 • 60< minuter ersätts med 100 procent av resans pris*.

*Pris för enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa.

Ersättning för tågresor

Du får samma ersättning för tågresor på de tåg där Dalatrafiks resekort gäller. Ersättningen utgår för den totala förseningen till slutdestinationen. Du får ingen ersättning om du väljer annat transportmedel, exempelvis buss.

 • Om du ska åka till närmaste kommuncentrum i angränsande län. Du får ersättning för priset för enkelbiljett, enligt Dalatrafiks taxa, samt taxa för enkelbiljett på aktuell sträcka i respektive län.
 • Vi ordnar inte ersättningstrafik för inställda tåg.
 • Du får ingen ersättning för transport med egen bil eller taxi.
 • Om tåget är inställt och du önskar ersättning för att du tar egen bil eller åker vanlig buss i linjetrafik hänvisar vi dig till tågoperatören.

Vilken typ av kompensation kan du få?

Du kan få din ersättning på två olika sätt. Du väljer om du vill ha din ersättning som:

 • Reskassa eller
 • Kontant utbetalning

Ansök om förseningsersättning

Här finns ett formulär där du ansöker om förseningsersättning.

Annars är du välkommen att:

 • Ringa vår kundservice.
 • Mejla vår kundservice.
 • Skriva ett brev till Dalatrafik.

Telefon: 0771-95 95 95
Telefontid: vardagar kl. 7.00-18.00 
E-post: kundservice@dalatrafik.se

 

Adress:
Dalatrafik
Box 924
781 29 Borlänge

Senast uppdaterad: 10 januari 2022