Försenad eller utebliven tur

Du kan få ersättning om din resa uteblir. Det kan du också få om resan blir försenad till ditt slutmål. Om du kommer fram senare än vad tidtabellen eller biljetten anger. Du får inte ersättning om vi har informerat om planerade trafikstörningar tre dygn i förväg.


Förseningsersättning

Om du har skälig anledning att tro att du kommer bli mer än 20 minuter försenad. Försenad till slutmålet för din resa. Då har du rätt att ta taxi eller egen bil. Vi ersätter taxiresa med högst 1/40 av prisbasbeloppet. För 2023 är det 1312:50 kronor. Reser du med egen bil får du en ersättning som för tillfället är på 25 kronor/mil. 

Om du inte ansöker om ersättning för taxiresa eller egen bil. Då kan du istället få ett avdrag på kostnaden för biljetten.

Ersättningen beror på hur försenad du blir till slutmålet för din resa.

 • 20-39 minuter ersätts med 50 procent av vad du betalat för resan.
 • 40-59 minuter ersätts med 75 procent av vad du betalat för resan.
 • 60 minuter eller mer ersätts med 100 procent av vad du betalat för resan.

Ersättning för tågresor

Du får också förseningsersättning för tågresor där Dalatrafiks resekort gäller.

Ersättningen beror på hur försenad du blir till slutmålet för din resa.

 • 20-39 minuter ersätts med 50 procent av vad du betalat för resan.
 • 40-59 minuter ersätts med 75 procent av vad du betalat för resan.
 • 60 minuter eller mer ersätts med 100 procent av vad du betalat för resan.

Ska du åka till närmaste kommuncentra i angränsande län får du ersättning för priset för enkelbiljett. Dalatrafiks pris samt priset för enkelbiljett på sträckan i det andra länet.

Du får ingen ersättning om du väljer annat transportmedel. Exempelvis om du åker buss istället.

 • Vi ordnar inte ersättningstrafik för inställda tåg.
 • Du får ingen ersättning för transport med egen bil eller taxi.
 • Om tåget är inställt och du önskar ersättning för att du tar egen bil. Eller åker vanlig buss i linjetrafik. Då hänvisar vi dig till att ta kontakt med tågoperatören.

Vilken typ av kompensation kan du få?

Du kan få din ersättning på två olika sätt. Du väljer om du vill ha din ersättning som:

 • Reskassa eller
 • Kontant utbetalning

Ansök om förseningsersättning

Här finns ett formulär där du ansöker om förseningsersättning.

Annars är du välkommen att:

 • Ringa vår kundservice.
 • Mejla vår kundservice.
 • Skriva ett brev till Dalatrafik.

Telefon: 0771-95 95 95
Telefontid: vardagar kl. 7.00-18.00 
E-post: kundservice@dalatrafik.se

Adress:
Dalatrafik
Box 924
781 29 Borlänge

Senast uppdaterad: 7 juni 2023