På hållplatsen

Som resenär kan du hjälpa till att minska risken för missförstånd och förseningar på hållplatsen. Här får du några tips från oss på Dalatrafik.


Visa att du vill åka med

Visa tydligt för föraren att du vill åka med. Gå fram till trottoarkanten och gör ett tecken med handen när bussen kommer. Ha gärna ögonkontakt med föraren. Om du har nedsatt synförmåga ställ dig gärna så nära hållplatsstolpen som möjligt.

Om bussen inte stannar

I enstaka fall händer det att bussen passerar hållplatsen utan att stanna. Det kan bero på att bussen är fullsatt och är i de fallen skyltad med det. En annan orsak kan vara order från trafikledningen. Att bussen inte ska stanna på grund av en händelse som kan påverka säkerheten. Kontakta kundservice om ingen ny buss kommer inom en stund.

Stig ombord

Gå ombord på bussen genom den främre dörren. (Detta gäller inte medan framdörren är stängd under Coronapandemin.) Har du svårt att komma ombord hjälper bussföraren dig att komma på och av bussen.

Föraren hjälper dig även med ditt kort eller din biljett om du har svårt att klara det själv.

Buss som lämnat hållplatsen

En buss som börjat rulla och lämnat hållplatsen kan inte stanna igen. Det är för din, andra resenärers, förarens och medtrafikanternas säkerhet. Bussen stannar då för att släppa av eller på resenärer vid nästa hållplats. Eller där föraren bedömer att det är trafiksäkert att stanna.

 

Senast uppdaterad: 11 mars 2021