På hållplatsen

Du kan hjälpa till att minska risken för missförstånd och förseningar. Här får du några tips från oss på Dalatrafik.


Köp gärna din biljett i förväg, gärna via appen 

Köp gärna din biljett i förväg. Speciellt under rusningstrafik kan bussen då komma iväg snabbare. Här kan du köpa dina biljetter.

Visa att du vill åka med

Visa tydligt för föraren att du vill åka med. Gå fram till trottoarkanten. Gör ett tecken med handen när bussen kommer. Ha gärna ögonkontakt med föraren. Om du har nedsatt synförmåga ställ dig så nära hållplatsstolpen som möjligt.

Om bussen inte stannar

Det händer enstaka gånger att bussen passerar en hållplats utan att stanna. Det kan vara så att bussen är fullsatt. Då ska den vara skyltad med det. En annan orsak kan vara order från trafikledningen. Att bussen inte ska stanna på grund av något som kan påverka säkerheten. Kontakta kundservice om ingen ny buss kommer inom en stund.

Stig ombord

Gå ombord på bussen genom den främre dörren.  Har du svårt att komma ombord hjälper bussföraren dig. Föraren hjälper dig även med ditt kort eller din biljett om du har svårt att klara det själv.

Buss som lämnat hållplatsen

En buss som börjat rulla från hållplatsen kan inte stanna igen. Det är för allas säkerhet. Bussen stannar för att släppa av eller på resenärer vid nästa hållplats eller där föraren bedömer att det är trafiksäkert.

 

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022