Samarbete med andra län

Vi samarbetar med våra grannlän. Här får du information om hur du kan åka över länsgränsen.


Periodkort som gäller utanför länsgränsen

Du kan resa utanför Dalarnas län med periodkort som är laddade med:

  • Län
  • Årskort Senior
  • Upp till 20
  • Senior Smart (under lågtrafiktid vardagar från klockan 09.00 - 14.00 och 17.00 - 06.00. Kortet gäller också lördagar, söndagar och helgdagar.)
  • Period Resekort Företag län

Sträckor som du kan åka på

Dessa linjer och sträckor kan du åka på:

39 Falun–Edsbyn (körs av Dalatrafik och X-trafik)
46 Mora–Tandsjöborg (körs av Länstrafiken Jämtland)
345 Orsa–Edsbyn
209 Malung–Värnäs (körs av Dalatrafik och Värmlandstrafik)
361 Grängesberg–Kopparberg (körs av Länstrafiken Örebro)
361 Smedjebacken–Fagersta
500 Avesta–Krylbo (körs av VL)

Vid resa med följande linjer måste du kunna visa upp ditt laddningskvitto:

39 (de turer som körs av X-trafik)
46
209 (de turer som körs av Värmlandstrafik)
361 (till Kopparberg)
500

Senast uppdaterad: 22 september 2021