Samarbete med andra län

Vi samarbetar med våra grannlän. Information om hur du kan åka över länsgränsen.


Periodbiljetter som gäller

Du kan resa utanför Dalarnas län med periodbiljetter som är laddade med:

  • Periodbiljett 30 dagar, blå zon
  • Årskort Senior
  • Periodbiljett 30 dagar ungdom 7-19, blå zon
  • Senior Smart (Under lågtrafik vardagar från klockan 09.00 - 14.00 och 17.00 - 06.00. Kortet gäller också lördagar, söndagar och helgdagar.)
  • Resekort Företag, blå zon

Sträckor som du kan åka på

Dessa linjer och sträckor kan du åka på:

39 Falun–Edsbyn (körs av Dalatrafik och X-trafik)
46 Mora–Tandsjöborg (körs av Länstrafiken Jämtland)
345 Orsa–Edsbyn
209 Malung–Värnäs (körs av Dalatrafik och Värmlandstrafik)
360 Grängesberg–Kopparberg (körs av Länstrafiken Örebro)
361 Smedjebacken–Fagersta
500 Avesta–Krylbo (körs av VL)

När du reser med följande linjer måste du kunna visa upp ditt kvitto:

39 (de turer som körs av X-trafik)
46
209 (de turer som körs av Värmlandstrafik)
360 (till Kopparberg)
500

Senast uppdaterad: 12 januari 2024