Aktivera biljett och hur länge den gäller

När du reser med oss måste du ha en giltig biljett. Köper du biljett i appen ska biljetten vara aktiverad innan du går ombord.


Aktivera biljett eller kort

Aktivera när du:

  • Köper en tätortsbiljett i appen i förväg. Aktivera innan du stiger på. Biljetten aktiveras i appen.
  • Köper en period till resekortet i förväg.

Perioder som du köpt i förväg kan du aktivera på bussen. Du kan även göra det på Tåg i Bergslagen. Dessutom kan du göra det i våra biljettautomater eller hos våra försäljningsombud.

Ska du åka med periodkort på SJ:s fjärrtåg eller Tågab gäller detta:
Kortet måste vara aktiverat innan du stiger ombord. Du ska kunna visa upp ett kvitto på att kortet är aktiverat. 

Kopia på kvitto kan skrivas ut på bussen eller hos våra försäljningsombud.

Hur länge biljetten gäller

Det beror på vilken biljett du har köpt:

  • Enkelbiljett 1 zon gäller 1 timme.
  • App-biljett i tätort gäller 1 timme och 30 minuter.
  • Enkelbiljett flera zoner gäller 1 timme + 45 minuter per zon du lägger till.

Du får inte göra en returresa på en enkelbiljett som sträcker sig över flera zoner.

  • Ett periodkort gäller i 30 dagar.
  • Seniorkort och andra årskort gäller i 365 dagar.

Enkelbiljetter går bara att köpa i förväg i vår app. Enkelbiljetter som du köper på bussen, i biljettautomaten eller hos ett ombud börja gälla direkt

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023