Rabatter och åldersgränser

Här informerar vi om våra åldersgränser. Vi har också rabatter som studentrabatt, reskassa och appbiljett.


Ålder

Barn 0-6 år åker gratis med en betalande resenär. Maxi 2 barn under 7 år får åka med per betalande.
En elev med skolkort får inte gratis ta med andra barn. Dessutom gäller särskilda regler för förskola och förskoleklass.*
Barn 0-6 år som åker själv betalar som en skolungdom 7-19 år.
Skolungdom 7-19 gäller från att du fyller 7 till den dag du fyller 20 år.
Ungdom 20-25 gäller från att du fyller 20 till den dag du fyller 26 år.
Vuxen 26- från den dag du fyller 26 år betalar du vuxentaxa.
Senior 65- betalar vuxentaxa. Seniorer kan köpa årskort till seniorpris. För dig som fyllt 65 finns även periodkortet Senior Smart. Det gäller under lågtrafik. 

*För förskola och förskoleklass gäller följande. Två barn som är yngre än 7 år får följa med varje betalande personal eller förälder. Det kostar inget.
Men om man betalar för ett förskolebarn. Då får detta inte ta med sig två andra barn gratis.

Studentrabatt

Om du studerar och har fyllt 26 år. Då får du köpa och resa på periodkort för samma pris som ungdomar 20-25 år. Detta gäller om du studerar på universitet, högskola eller annan studiemedelsberättigad vuxenutbildning. Villkoret är att du studerar minst 50 procent. Din studietakt ska vara minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Om du läser på SFI och andra utbildningar som inte berättigar till studiemedel får du ingen studentrabatt.

Studentresesymbolen

Du ska kunna visa upp din studentlegitimation för att resa med studentrabatt. Det gör du i Mecenat, Studentkortet (STUK) eller WeStudents app. Din studentlegitimation ska ha studentresesymbolen.
Om föraren frågar ska du även kunna visa upp ett ID-kort.

Studentresesymbolen

Övriga biljetter med lägre pris

Appbiljett

När du köper enkelbiljett i vår app får du ett lägre pris. Den är billigare än om du köper din enkelbiljett på bussen. Biljetten i appen är även billigare än om du köper den hos våra försäljningsombud eller i biljettautomat.

Reskassa

Reskassa är ett sätt att betala. Du laddar ett resekort med ett värde mellan 100 och 4000 kronor. När du betalar din resa får du samma rabatt som när du köper appbiljett.

Du kan betala med reskassa ombord på bussen. Reskassan fungerar även i biljettautomaten och hos våra försäljningsombud. Däremot kan du inte betala med reskassa i appen.

Reskassa 7-19 år 20-25 år 26- år
Pris 1 zon 24:- 30:- 30:-
Tillägg 1 zon 11:- 17:- 17:-

Vi betalar inte tillbaka reskassa som du laddat på ditt kort.

Andra läns reskassa

Du kan resa med Dalatrafiks reskassa i andra län. Deras reskassa fungerar också i Dalarna.  Detta gäller:

  • Karlstadbuss
  • Värmlandstrafik
  • X-trafik
  • Uppsala län
  • Länstrafiken Örebro

Senast uppdaterad: 25 januari 2024