Rabatter och åldersgränser

Här informerar vi om våra åldersgränser och rabatter.


Ålder

Barn 0-6 år åker gratis med en betalande resenär. Max 2 barn under 7 år får åka med per betalande.
En elev med skolkort får inte gratis ta med andra barn. Dessutom gäller särskilda regler för förskola och förskoleklass.*
Barn 0-6 år som åker själv betalar som en skolungdom 7-19 år.
Ungdom 7-19 år gäller från att du fyller 7 till den dag du fyller 20 år.
Vuxen 20- från den dag du fyller 20 år betalar du vuxentaxa.
Senior 65- betalar vuxentaxa. Seniorer kan köpa årskort till seniorpris. För dig som fyllt 65 finns även periodkortet Senior Smart. Det gäller under lågtrafik. 

*För förskola och förskoleklass gäller följande. Två barn som är yngre än 7 år får följa med varje betalande personal eller förälder. Det kostar inget.
Men om man betalar för ett förskolebarn, då får detta inte ta med sig två andra barn gratis.

Studentrabatt

Om du studerar och har fyllt 20 år får du köpa och resa på periodbiljett och enkelbiljett för rabatterat pris. Detta gäller om du studerar på universitet, högskola eller annan studiemedelsberättigad vuxenutbildning. Villkoret är att du studerar minst 50 procent. Din studietakt ska vara minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Om du läser på SFI och andra utbildningar som inte berättigar till studiemedel får du ingen studentrabatt.

Studentresesymbolen

Du ska kunna visa upp din studentlegitimation för att resa med studentrabatt. Det gör du i Mecenat, Studentkortet (STUK) eller WeStudents app. Din studentlegitimation ska ha studentresesymbolen.
Om föraren frågar ska du även kunna visa upp ett ID-kort.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024