Rabatter och åldersgränser

Här informerar vi om våra åldersgränser och rabatter såsom studentrabatt, reskassa och appbiljett.


Ålder

Barn 0-6 år åker gratis med en betalande*, max. 2 barn/betalande.
Barn 0-6 år som åker själv betalar som skolungdom 7-19 år.
Skolungdom 7-19 från att du fyller 7 till den dag du fyller 20 år.
Ungdom 20-25 från att du fyller 20 till den dag du fyller 26 år.
Vuxen 26- från den dag du fyller 26 år betalar du vuxentaxa.
Senior 65- betalar vuxentaxa. Seniorer kan köpa årskort till seniorpris. För dig som fyllt 65 finns även periodkortet Senior Smart som gäller under lågtrafik. 

*Elev med skolkort får inte ta med barn kostnadsfritt. För förskola och förskoleklass gäller att två barn som är yngre än 7 år får följa med varje betalande personal/förälder utan att det kostar något.

Studentrabatt

Studerande som fyllt 26 år, får köpa periodkort för samma pris som ungdomar 20-25 år. Detta gäller om du studerar på universitet, högskola eller annan studiemedelsberättigad vuxenutbildning. Villkoret är att du studerar minst 50 procent och att studietakten är minst 10 sammanhängande veckor under en termin.

Om man läser på SFI eller andra utbildningar som inte ger rätt till studiemedel får man ingen studentrabatt på våra periodkort.

Studentresesymbolen

För att få resa på kort köpt med studentrabatt ska du visa upp din studentlegitimation i Mecenat, Studentkortet (STUK) eller WeStudents app tillsammans med ID-kort. Din studentlegitimationen ska ha studentresesymbolen.

Övriga biljetter med lägre pris

Appbiljett

När du köper enkelbiljett i vår app får du ett lägre pris på din enkelresa jämfört med om du köper din enkelbiljett på bussen, hos våra försäljningsombud eller i biljettautomat.

Reskassa

Reskassa är ett sätt att betala. Du laddar ett resekort med ett värde mellan 100 och 4000 kronor. När du betalar din resa får du samma rabatt som när du köper appbiljett.

Du kan betala med reskassa ombord på bussen, i biljettautomaten och hos våra försäljningsombud. Däremot kan du inte betala med reskassa i appen.

Reskassa 7-19 år 20-25 år 26- år
Pris 1 zon 24:- 30:- 30:-
Tillägg 1 zon 11:- 17:- 17:-

Vi betalar inte tillbaka reskassa som du laddat på ditt kort.

Andra läns reskassa

Du kan resa med Dalatrafiks reskassa i andra län. Deras reskassa fungerar i Dalarna också. Det gäller på:

  • Karlstadbuss
  • Värmlandstrafik
  • X-trafik
  • Uppsala län
  • Länstrafiken Örebro

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021