Resplus - res i hela Sverige

Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik med över 5 000 hållplatser. Detta är möjligt tack vare samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag. Vi jobbar tillsammans för att göra resan så smidig och enkel som möjligt för resenären.


Förutom att söka resor kan du köpa biljetter med till exempel buss och tåg som körs av olika operatörer. Resorna säljs via ett nationellt bokningssystem. Biljetterna kan hämtas hos ett flertal webbsajter, försäljningsombud och resebyråer.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021