Skolkort

Elever i grundskola kan få skolskjuts till och från skolan. Elever som går på gymnasiet kan få ett skolkort. Här får du veta hur du ansöker om skolkort och hur skolkortet gäller.


Digital ansökan om skolskjuts

Sedan HT 2021 ska vårdnadshavare till grundskoleelever ansöka om skolskjuts via digital e-tjänst.

Skolskjuts grundskola

Information om skolskjuts för grundskoleelever.

Skolkort gymnasium

Information om skolkort för elever på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021