Skolkort

Elever i grundskola kan få skolskjuts till och från skolan. Elever som går på gymnasiet kan få ett skolkort. Här får du veta mer.


Digital ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare till elever i grundskolan ska ansöka om skolskjuts via digital e-tjänst.

Skolskjuts grundskola

Information om skolskjuts och skolkort för elever i grundskolan.

Skolkort gymnasium

Information om skolkort för elever på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024