Våra biljetter

Hur ofta du åker påverkar vilken biljett du ska köpa. Även hur långt du åker har betydelse. Här presenterar vi våra biljetter och resekort.


Om du reser ibland

Enkelbiljett

Enkelbiljett köper du på bussen. Köp också hos försäljningsombud eller i biljettautomat.

Enkelbiljett i app

Sök och köp din resa i Dalatrafiks app.


Om du reser ofta

Periodkort 30 dagar

Finns i olika varianter, För zon, kommun eller län. Finns även i kombination med X-trafik.

Periodkort 30 dagar med autogiro

Betala tio månader men res i tolv. Med autogiro får du två månader utan kostnad.

Årskort 365 dagar

Du som fyllt 65 kan köpa ett årskort för seniorer. Privatpersoner kan beställa ett resekort företag.


Företag

Resekort Företag med nettolöneavdrag

Periodkort för anställda.

Tjänsteresor för företag

Som årskort eller företagskonto i Dalatrafiks app.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024