Ansök om Resekort Företag

Här kan du även ansöka om Årskort period

Betalningsmottagare

Dalatrafik
Box 924
781 29 Borlänge

Telefon: 0243-31 80 00

Organisationsnummer: 23 21 00-0180

Fält med * är obligatoriska.

Beställning av Resekort Företag eller Årskort Period

Här finns information om våra zoner: Dalatrafiks zoner

Fakturaadress

Leveransadress

Underskrift

De uppgifter du lämnar i det här formuläret kommer att behandlas i ett för verksamheten databaserat register. Detta för att Dalatrafik ska kunna administrera resekort företag. För »tappa-bort-garanti« och för att skicka ut information. (Samtycke enligt Personuppgiftslagen § 12.) Personuppgifterna används i första hand inom Dalatrafik. Vissa uppgifter kan behandlas hos våra samarbetspartners. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Frågor om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter du lämnar är Dalatrafik. Vårt organisationsnummer är 232100-01801. Så här behandlar vi information om personuppgifter.  Felaktiga uppgifter rättas om du kontaktar kundservice på telefon 0771-95 95 95 eller e-post kundservice@dalatrafik.se. Du kan även skriva till oss: Personuppgifter, Kollektivtrafikförvaltningen, Box 924, 78129 Borlänge.

Information om priser för Resekort Företag:

Senast uppdaterad: 11 mars 2021