Resekort Företag med nettolöneavdrag

Erbjud er personal att köpa Resekort Företag med avdrag på nettolönen. De får ett lägre pris på sina periodkort. Billigare pendling gör det lättare att rekrytera personal. Ni gör även en viktig insats för både miljön och medarbetarnas hälsa. Kortet går även att använda för tjänsteresor.


Ett upplägg alla vinner på

Ta chansen att bli en av Dalarnas attraktivaste arbetsgivare! Låt era medarbetare få möjligheten att spara pengar på sitt kollektivtrafikresande.

Vinsten för ert företag blir nöjdare och friskare medarbetare. Ni har också lättare att nå era miljömål.

Resekort Företag är ett årskort som gäller för obegränsat antal resor inom länet. Det gäller på Dalatrafiks bussar, Tåg i Bergslagen, Tågab och SJ:s fjärrtåg.

Ni erbjuder lägsta priset

Upplägget kostar inte ditt företag någonting. Medarbetarna betalar sina resekort genom avdrag på månadslönen. Eftersom avdraget görs från nettolönen är det inte en skattepliktig förmån.

Ni blir en uppskattad arbetsgivare. Era medarbetare får arbetspendla till en lägre kostnad.

Jämförelse resekort företag och periodkort

Priserna är inklusive moms.

 
Årskort resekort företag Pris/år Pris/månad Ordinarie pris
Röd zon 6 144:- 512:- 640:-
Grön zon 9 600:- 800:- 1 000:-
Gul zon 11 520:- 960:- 1 200:-
Blå zon (län) 12 480:- 1040:- 1 300:-
Blå zon (län) - Hofors 17 480:- 1 457:- 1 748:-
Blå zon (län) + X-trafik län 21 300:- 1 775:- 2 130:-
Bergslagskortet (enbart TiB) 23 200:- 1 933:-  

Det här innebär de olika korten

  • Blå zon - resor i hela Dalarna
  • Gul zon - resor inom övriga kommuner (ej grön zon)
  • Grön zon - resor inom Borlänge kommun
  • Röd zon - resor inom stadszonerna (Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika och Mora)
  • Bergslagskortet gäller enbart på Tåg i Bergslagens linjenät.

Mer om zoner

Med gul biljett kan man även resa i röd zon för resor utanför Borlänge kommun.
Med grön biljett kan man även resa i röd zon för resor inom Borlänge kommun.
Med blå biljett reser man i hela länet. 

Bergslagskortet 365 dagar – ett årskort för hela Tåg i Bergslagen

Via Dalatrafik kan du köpa Bergslagskortet 365 dagar. Produkten är opersonlig och gäller på alla avgångar med Tåg i Bergslagen under 365 dagar. Resenärskategori vuxen. Produkten gäller inte på buss och inte heller på anslutande länstrafik. Produkten är ett fysiskt plastkort. 

Linjekarta Tåg i Bergslagen

Fördelar

  • Nöjdare och friskare medarbetare
  • Lättare att rekrytera personal från andra kommuner
  • Nå era miljömål

Frågor och ansökan

Kontakta oss för mer information genom att skicka e-post till:
forsaljning@dalatrafik.se

Ansök om Resekort Företag med nettolöneavdrag.

Köp av Resekort Företag av privatperson

Privatpersoner kan köpa Resekort Företag. Vi fakturerar hela årskostnaden i början av perioden.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024