Färdtjänst

Här hittar du information om färdtjänst, Vem som har ansvar och vem har rätt till färdtjänst. Hur du får färdtjänst, information om ledsagare och riksfärdtjänst.


Du hittar dina svar här:

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska vara varaktig i mer än tre månader.

Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som är folkbokförd i en Dalakommun kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Våra handläggningstider varierar. Observera att en ofullständig ansökan kan komma att skickas tillbaka för komplettering av uppgifter vilket leder till att väntetiden förlängs.

Ansök om färdtjänst via 1177

Så här ansöker du:

 1.  Logga in på 1177
 2.  Gå vidare till: Hitta och lägg till mottagning
 3.  Sök på mottagning: Färdtjänst Dalarna
 4.  När du klickat på Färdtjänst Dalarna kan du se ansökningarna
 5.  Välj den ansökan som stämmer bäst överens med det du ansöker om
 6.  Fyll i ansökan och skicka in

Ansök om färdtjänst via 1177.

Ansök via e-post eller brev

Skicka din ansökan med e-post eller brev till:

E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Adress:
Region Dalarna
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Box 100 15
781 10 Borlänge

Ansökan för utskrift:

Ansökan om färdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänst
Ansökan om arbets- och utbildningsresor
Ansökan om ledsagare och särskilda villkor
Fullmakt för färd- och riksfärdtjänst

Fyll i uppgifterna tydligt och beskriv utförligt din funktionsnedsättning. Om du bifogar ett medicinskt utlåtande ska det vara aktuellt samt att det ska framgå tydligt i utlåtandet funktionsnedsättningens svårighetsgrad och hur den påverkar din förmåga att förflytta dig och att resa med allmänna kommunikationer. Utlåtandet bör vara utfärdat av sakkunnig (exempelvis läkare, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska) inom aktuellt specialistområde.

Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss. Beslutet på din ansökan meddelas skriftligt. Du har rätt att överklaga beslutet.

Om du har ett tidsbegränsat tillstånd ansvarar du själv för att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst om du avser att ansöka om färdtjänst på nytt. Gör det minst en månad innan för att beslut ska hinna fattas innan tillståndstiden löpt ut.

Ansök om riksfärdtjänst

Ansök om riksfärdtjänst, skriftligt på en särskild blankett, till Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst. Ansökan ska vara hos Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst senast 15 arbetsdagar före planerat avresedatum. Inför storhelger (jul, nyår, påsk, midsommar) ska ansökan ske tidigare då tillgången på biljetter och färdmedel ofta är begränsad och bokning av resa måste ske tidigare.

Resor som betalas av annan

Färdtjänst och riksfärdtjänst ska inte användas för resor som bekostas av det allmänna, till exempel skolskjuts och sjukresor. Detta gäller även resor som bekostas av försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Överklaga beslut

Du kan överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med det beslutet du har fått om riksfärdtjänst eller färdtjänst.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I dessa fall krävs ett så kallat prövningstillstånd, det vill säga att domstolen måste först besluta att ditt ärende ska tas upp.

Resekort Färdtjänst

I Region Dalarnas reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst är det beslutat att alla personer med giltigt färdtjänsttillstånd ska erbjudas att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken. För att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken behöver du beställa Resekort Färdtjänst. Med resekort färdtjänst reser du gratis inom Dalarnas län. Resekortet är giltigt på alla Dalatrafiks bussar samt på tåg som körs av Tåg i Bergslagen. Kortet är inte giltigt på SJ-tåg. Resekort Färdtjänst är personligt och giltigt tillsammans med giltig fotolegitimation. En medresenär får följa gratis på resan. Resekort Färdtjänst har samma giltighetstid som ditt färdtjänsttillstånd, dock som längst tre år då giltighetstiden är tills vidare.

Beställ resekort

Om du har ett giltigt färdtjänsttillstånd och vill ha ett Resekort Färdtjänst skickat hem till dig kontaktar du Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst:

Telefonnummer: 010-248 11 60
Telefontider: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Hur gör du som har vårt gamla kort "Dalatrafik Färdtjänst"

Kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst eller Dalatrafiks kundservice så får du hjälp att byta ut ditt kort.

Boka färdtjänstresa

Om du är beviljad färdtjänst bokar du din resa hos:

Dalatrafiks beställningscentral

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: 24/7 alla dagar, dygnet runt
E-post: bokning@dalatrafik.se

Planera ditt resande

Det är viktigt att du beställer i så god tid som möjligt för att dina önskemål om tider ska kunna tillgodoses.

Du ska beställa din resa minst en timme före önskad avresetid. På grund av samåkning med andra resenärer kan önskad avresetid komma att förskjutas vid beställning av resan. Om du har en viktig tid att passa måste du uppge det vid beställningen.  För att vara framme en viss tid ska resan beställas minst två timmar innan resan ska genomföras, långa resor kan kräva att du beställer resan ännu tidigare. Resor med trappklättrare ska bokas senast en dag innan önskad avresetid. Återresa ska om möjligt beställas vid samma tillfälle. Resor mellan 23.00 och 02.00 vid helger och storhelger ska bokas senast två veckor innan önskad avresedag. Färdtjänstresor kan bokas tidigast två veckor innan önskad avresedag.

Vid längre resor utanför din hemkommun bör du beställa din färdtjänstresa senast klockan 18.00 dagen innan. Beställer du senare kan resan bli justerad till en annan tid än du önskat. När du beställer din färdtjänstresa får du veta vilken tid fordonet kommer. Om fordonet inte kommit inom 20 minuter efter utlovad avresetid ringer du Dalatrafiks beställningscentral. Dalatrafiks beställningscentral samplanerar färdtjänstresor med andra serviceresor och därför får du inte alltid åka exakt den tid du önskar.

När du beställer din resa vill Dalatrafiks beställningscentral veta:

 • Ditt person- eller kundnummer (kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst för kundnummer).
 • När du vill åka, när du behöver vara framme och om du har en viktig tid att passa. Om du har ledsagare eller medresenär med dig på din färdtjänstresa.
 • Från och till vilken adress du ska resa.
 • Om du behöver extra hjälp av föraren (särskild service). Tillstånd krävs av Kollektivtrafikförvaltningen färdtjänst.
 • Om du har hjälpmedel eller ledar- eller servicehund med dig.
 • Telefonnummer till den adress där du ska hämtas. Gärna även ditt mobilnummer.
 • När du vill resa tillbaka, om du vet det innan.

Avbeställning

Om du måste avbeställa din färdtjänstresa ska du göra det så snart som möjligt, dock senast 30 minuter före bokad avresetid. Detta gäller även schemalagd färdtjänst, till exempel arbetsresor. Om resan inte avbokas blir resenären ersättningsskyldig för den egenavgift som resan skulle ha kostat, om det inte finns särskilda skäl. Även plats för medresenär och ledsagare måste avbeställas.

Resa med färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till linjetrafik och går under benämningen serviceresa. Ett särskilt tillstånd krävs för att få åka med färdtjänst, en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut.

Resan görs med fordon och på tider som finns tillgängliga hos Dalatrafiks beställningscentral. Du anvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken om detta är möjligt. Din resa kan även ske i en kombination mellan linjetrafik och färdtjänst. Det är din funktionsnedsättning som avgör hur du får resa, vilket framgår av ditt färdtjänsttillstånd. Du ska alltid kunna visa giltig legitimation när du reser med färdtjänst. Föraren ska vara behjälplig i samband med på- och avstigning samt med resenärens hjälpmedel. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län. Färdtjänstresenär med barn under 16 år har rätt att göra ett kortare stopp på maximalt två minuter för att släppa av eller hämta upp barnet. Stoppet får inte påverka samplaneringen av färdtjänstresan.

När kan du resa?

Resor kan genomföras alla dagar från klockan 5.00 till 23.00.

Under helger (fredag natt och lördag natt) samt storhelgerna midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar, julafton, juldag och annandag jul, nyårsafton och nyårsdag, långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk, kan resor genomföras från klockan 5.00 till 2.00, med de begränsningar som framgår av tillståndsgivningen.

Arbetsresor och utbildningsresor

Om du behöver resa till och från arbete eller utbildning kan du ansöka om ett särskilt tillstånd för att få subventionerade resor. Gör ansökan hos Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst. Resor i tjänsten betraktas inte som arbetsresa inom färdtjänst.

 

Vad kostar din färdtjänstresa?

Egenavgiften du betalar för din färdtjänstresa i länet beror på dels hur långt du reser och när du reser. Om din resa påbörjas mellan klockan 23:00 och 04:00 så är det dubbel avgift.

 

Kilometer

Pris enkelresa i kronor

Pris om du åker på natten i kronor

0-10 km

50

100
11-20 km 60

120

21-30 km 70 140
31-50 km 85 170
51-70 km 95 190
71-90 km 110 220
91-100 km 125 250
101-125 km 155 310
126-150 km 200 400
151-175 km 235 470
176-200 km 265 530
201-225 km 305 610
226-250 km 330 660
251-275 km 360 720
276-300 km 385 770
301-350 km 445 890
351-400 km 505 1010
Längre än 400 km 545 1090

 

Vad kostar din resa med riksfärdtjänsten?

Egenavgiften du betalar för din resa med riksfärdtjänsten beror dels på hur långt du reser och på hur gammal du är. 

 

Kilometer

Pris enkelresa i kronor upp till och med 25 år

Pris enkelresa i kronor 26 år och äldre

 

0-100 km

73

105
101-125 km 91

130

126-150 km 115 165
151-175 km 136 195
176-200 km 154 220
201-225 km 178 255
226-250 km 192 275
251-275 km 210 300
276-300 km 224 320
301-350 km 259 370
351-400 km 294 420
401-450 km 318 455
451-500 km 336 480
501-600 km 374 535
601-750 km 420 600
751-1000 km 458 655
1001-1250 km 476 680
1251-1500 km 490 700
Länge än 1501 km 528 755

 

Vem och vad kan du ta med dig?

Medresenär

Du har rätt att ta med en medresenär, vilket måste uppges vid beställning.  Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges för att ta med sig maximalt tre egna barn under 16 år som medresenärer (vårdnadshavare ansvarar för bilstol/bilkudde). Färdtjänstberättigad, eventuell ledsagare samt antalet medresenärer får sammantaget uppta maximalt 4 platser i fordonet. Medresenärer över 16 år måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Medresenär får medföra normalt handbagage. Vuxen medresenär betalar hel egenavgift.

Ledsagare

Du som behöver hjälp i fordonet under själva resan kan ansöka om tillstånd för ledsagare. Beslutet om ledsagare måste framgå i ditt färdtjänsttillstånd. Ledsagare betalar ingen egenavgift och reser alltid samma sträcka som du. Du måste själv ordna med ledsagare. Ledsagaren ska kunna tillgodose de behov du har för att kunna genomföra resan. Barn under sju år som har rätt till färdtjänst ska alltid ha en vuxen person med sig som ledsagare vid resa. Vårdnadshavare ansvarar för bilstol/bilkudde.

Ledar-, service- och assistanshund

Ledar- service- och assistanshund är en tjänstehund och kan likställas med ett hjälpmedel. Hundföraren ska själv placera tjänstehunden på avsedd plats i fordonet samt ta ut tjänstehunden vid resans slut. Observera att det är du som hundförare som har ansvar för att ta med rätt säkerhetsbälte/sele som är anpassat till din tjänstehund samt eventuellt bilsätesöverdrag.

Sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur får medfölja till avgift enligt fastställd taxa. Du ansvarar för att ta med nödvändig utrustning som exempelvis bur eller säkerhetssele. Beställningscentralen skall informeras om medföljande mindre sällskapsdjur i samband med beställning av resan. 

Hjälpmedel och bagage

Du får ta med det förflyttningshjälpmedel som behövs under resan om inget annat angetts i tillståndet. Du får ta med dig bagage under resan, med en begränsning på två väskor eller kassar per resenär, med en sammanlagd maximal vikt på 20 kg. Ledsagare och medresenär får medföra bagage under resan, med en begränsning på två väskor eller kassar per resenär, med en sammanlagd maximal vikt på 20 kg.

Senast uppdaterad: 30 april 2021