Beställningscentralen

Vi tar emot beställningar av all flextrafik, färdtjänst och servicetrafik*. Här kan du också boka om och avboka din resa.


*Servicetrafik innefattar färdtjänstresor, sjukresor och omsorgsresor. Även skolresor, särskoleresor och kommunresor.

Beställ, omboka och avboka trafik

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: Dygnet runt alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

Synpunkter på servicetrafiken

Har du synpunkter på färdtjänst och sjukresor lämnar du dem till kundservice för servicetrafiken.

Telefon: 0774-44 00 10
Telefontid:
Måndag-fredag kl 7.00-18.00
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se
Adress: Box 924, 781 29 Borlänge

Senast uppdaterad: 11 mars 2021