21 augusti byter vi till hösttidtabell

Skolorna börjar igen och de linjer som inte gått under sommaren börjar gå som vanligt. När vi byter till hösttidtabell så flyttar busstrafiken i Borlänge centrum tillbaka till Stationsgatan. 21 augusti går också arbetet med genomfart Mora in i en ny etapp. E 45 stängs av och busstrafiken leds via Vasagatan där vi får en ny tillfällig hållplats som heter Bygatan.


Vår hösttidtabell gäller från och med måndagen den 21 augusti och till och med den 9 december

Som alltid när det är tidtabellskifte bör du kolla de linjer och de avgångar du brukar åka lite extra noga.

I Borlänge flyttar busstrafiken i centrum tillbaka till Stationsgatan

Arbetet med den nya Högskolan har kommit så pass långt att våra hållplatslägen på Stationsgatan kan användas igen. Bussarna kommer att angöra exakt samma hållplatslägen som före flytten.

Hållplatslägen Borlänge centrum från och med 21 augusti(pdf)

I Mora stängs E45 och busstrafiken leds via Vasagatan

På Vasagatan är det en ny tillfällig hållplats som heter Bygatan. Morastrand kan inte angöras och bussarna angör istället Fridhemsplan. Hållplatsen Dalagatan kommer också att vara indragen under hösten.

Så här angör bussarna Fridhemsplan när E45 är avstängd(pdf)

Mer information om vad som händer i din kommun

Avesta kommun

Linje 32

Avgångarna  klockan 07.32 och klockan 15.03 från Avesta busstation via Källhagens industriområde dras in på grund av lågt resande.

Linje 202

Några turer har fått justerade avgångstider. Körtiderna har också ändrats på några turer. 

Linje 205

Morgonturen från Bodarne går fem minuter tidigare för att bättre passa skoltiderna. 

Linje 207

Ändrade körtider. Avgångstider har minutjusterats.

Borlänge kommun

I Borlänge flyttar busstrafiken i centrum tillbaka till Stationsgatan

Bussarna kommer att angöra exakt samma hållplatslägen som före flytten.

Hållplatslägen Borlänge centrum från och med 21 augusti(pdf)

Linje 1

När Borlänge centrum flyttar tillbaka till Stationsgatan så kan linje 1 stanna vid hållplatsen Tunagatan igen. Tillfälliga hållplatsen Bygatan tas bort.

Linje 3

På grund av vägarbete trafikerar inte linje 3 Axelinas gata, Forum Kvarnsveden, Kungsljuset och Vårdcentralen. Resenärer hänvisas till hållplatsen Ringargatan och den tillfälliga hållplatsen Stinsens väg.

Linje 5

Turen från Borlänge centrum vardagar klockan 14.40 avgår nu 3 minuter tidigare.  Ny avgångstid för att förbättra punktligheten är klockan 14.37.

Linje 73

På grund av vägarbete trafikerar inte linje 73 Axelinas gata, Forum Kvarnsveden, Kungsljuset och Vårdcentralen. Resenärer hänvisas till hållplatsen Ringargatan och den tillfälliga hållplatsen Stinsens väg.

Linje 102

Avgångarna från Rättvik mot Borlänge har haft svårt att komma i tid. Därför lägger vi på två minuter vid Hagaskolan E16 och Borlänge resecentrum.

Linje 121

Morgonturen på vardagar från Borlänge resecentrum klockan 05.25  har haft svårt att komma i tid till Malung. Därför går den nu 10 minuter tidigare. 

Linje 152

Turerna från Skräddarbacken på vardagar har haft svårt att hålla tidtabellen. För att få bättre punktlighet går alla turer på vardagar 2 minuter tidigare från Skräddarbacken.

Linje 210

Turen klockan 15.42 från Borlänge resecentrum till Uvbergsviken  är indragen. Det var för få resande.

Några skolturer från Ornäs skola har fått ändrade gångdagar. En anpassning till skolschemat. 

Linje 211

Turen klockan 16.08 från Uvbergsviken till Ornäs skola klockan 16.08 är indragen. Det var för få resande.

Några skolturer från Ornäs skola har fått ändrade gångdagar. En anpassning till skolschemat. 

Linje 213 

Morgonturen klockan 06.25 från Borlänge resecentrum tidigareläggs med 2 minuter hela vägen till Ludvika. Ny avgångstid klockan 06.23.

Linje 214 

Morgonturen klockan 06.25 från Borlänge resecentrum tidigareläggs med 5 minuter. Ny avgångstid är klockan 06.20.

Linje 215

Morgonturen skoldagar klockan 07.30 från Borlänge resecentrum tidigareläggs med 5 minuter. Ny avgångstid är klockan 07.20.

Båda morgonturerna från Borlänge resecentrum klockan 06.35 och den med ny tid klockan 07.25 har justerade mellantider. Detta för att förbättra punktligheten.

Linje 216

Körvägen på morgonen från Borlänge resecentrum påverkas fortfarande av den stängda Forshuvudbron.

Linje 217

Linjen påverkas fortfarande av den stängda Forshuvudbron. De ändrade körvägarna från i våras gäller fortfarande.

Det har tillkommit en tur på fredagar från Forssaklacksskolan klockan 12:05 till Färjenäs.

Sista turen från Kvarnsvedens skola klockan 16:10 går  bara till Färjenäs. Sista sträckan mot Borlänge resecentrum dras in på grund av lågt resande.

Linje 218

Hjärpo 122 är en ny hållplats på eftermiddagsturen från Halvars skola.

Falu kommun

Linje 131

För att öka punktligheten har alla turer har fått justerade avgångstider och körtider.

Linje 235

Turen från Falun resecentrum klockan 14.47 är senarelagd 5 minuter hela vägen till Enviken. Detta för att bättre passa Svärdsjöskolans schema. Ny avgångstid klockan 14.52. 

Linje 236

På grund av justeringen på linje 235 blir turen från Enviken busstn klockan 15.55 också senarelagd med 5 minuter. Ny avgångstid är klockan 16.00. 

Linje 237

Två turer på linje 237 senareläggs för att anslutningen vid Slingan Kårtäkt ska fungera. Turen skoldagar från Skuggarvet klockan 14.29 får en ny avgångstid klockan 14.37. Turen skoldagar från Risänget 14.58 får en ny avgångstid klockan 15.03.

Linje 238

Turen skoldagar från Hosjögården klockan 13.30 är senarelagd 5 minuter hela vägen till Kolviken. Ny avgångstid klockan 13.35. 

Linje 242

Turen från Sågmyra klockan 05.15 har tidigarelagts med 5 minuter. Ny avgångstid klockan 05.10. Detta för att få anslutning med linje 245 till morgontåget mot Stockholm

Linje 243

Turerna från Vikaskolan klockan 07.31 och 0732 har samma avgångstid. Men körtiderna har justerats för bättre punktlighet.

Linje 245

Turen från Bjursås Kvarntäkt klockan 05.33 har tidigarelagts med 5 minuter. Ny avgångstid klockan 05.28. Detta för att få anslutning till morgontåget mot Stockholm.

Linje 247

På eftermiddagarna går det nu en tur från Södra skolan alla skoldagar klockan 13.50 (Slättaskolan klockan 14.00). Måndag till torsdag går det skoldagar en tur från Södra skolan 14.38 (Slättaskolan klockan 14.48).

Linje 350

På grund av vägavstängning i Mora angör linjen inte Morastrand. Istället stannar den vid Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Turen på vardagar från Öja vägskäl klockan 09:03 har fått justerade avgångstider från Söderås rv 69 in till Falun. Detta för att öka punktligheten.

Avgången på vardagar från Rättvik resecentrum klockan 11.05 mot Falun har senarelagts med 5 minuter.  Ny avgångstid för att få bättre anpassning till tåget är klockan 11.10.

Linje 374

Turerna på vardagar från Vikaskolan mot Hedemora har samma avgångstider.  Men reglertiderna längs turen har justerats för att öka punktligheten.

Gagnef kommun

Linje 102

Avgångarna från Rättvik mot Borlänge har haft svårt att komma i tid. Därför lägger vi på två minuter vid Hagaskolan E16 och Borlänge resecentrum.

Linje 121

Morgonturen på vardagar från Borlänge resecentrum  klockan 05.25  har haft svårt att komma i tid till Malung. Därför går den nu 10 minuter tidigare.  Ny avgångstid från Djurås resecentrum är klockan 05.39.

Linje 251

Morgonturen från  Djurås resecentrum  klockan 07.20 går nu på tillbakavägen till Djuråsskolan (framme klockan 08.05) före Djurås resecentrum.

Eftermiddagsturerna från Djuråsskolan har fått ändrad körväg och angör Trollkrogen före Gräv brända.

Linje 255

Morgonturen klockan 07.02 från Djurås resecentrum tidigareläggs med 5 minuter för att minska förseningar. Ny avgångstid klockan 06.57.

Även morgonturen klockan 07.05 från Leksand resecentrum tidigareläggs med 5 minuter för att minska förseningar. Ny avgångstid klockan 07.00.

Avgångarna klockan 12.57 från Djurås resecentrum, klockan 13.45 och 14.55 från Leksand resecentrum - dessa har kvar samma avgångstid. Men för att förbättra punktligheten har de justerade mellantider.  

Hedemora kommun

Linje 131

För att öka punktligheten har alla turer har fått justerade avgångstider och körtider.

Linje 260

På eftermiddagsturerna  från Avesta är avgångarna Grådö mot Hedemora tidigarelagda med 3 minuter.

Linje 262

Ankomsttiderna till Vikmanshyttan affären och Tallgatan är senarelagda med en respektive två minuter.

Linje 265

Avgångstiderna från Långshyttan centrum är justerade.  Avgångstiderna är också justerade på flera andra hållplatser på linjen.

Långsbro skola är ny i tidtabellen för de turer som går via kyrkan i Långshyttan.

Linje 266

Morgonturen från Nordbäcksbo är tidigarelagd med 5 minuter. Ny avgångstid är  klockan 06.40. Detta för att man ska hinna i tid till Smedby skola.

Linje 267

Avgångstiderna från Myckelby i riktning mot Smedby skola är minutjusterade.

Linje 269

Hållplatsen Nås by dras in på alla turer. Det görs av trafiksäkerhetsskäl.

Linje 374

Turerna på vardagar från Vikaskolan mot Hedemora har samma avgångstider.  Men reglertiderna längs turen har justerats för att öka punktligheten.

Leksand kommun

Linje 102

Avgångarna från Rättvik mot Borlänge har haft svårt att komma i tid. Därför lägger vi på två minuter vid Hagaskolan E16 och Borlänge resecentrum.

Linje 255

Morgonturen klockan 07.02 från Djurås resecentrum tidigareläggs med 5 minuter för att minska förseningar. Ny avgångstid klockan 06.57.

Även morgonturen klockan 07.05 från Leksand resecentrum tidigareläggs med 5 minuter för att minska förseningar. Ny avgångstid klockan 07.00.

Avgångarna klockan 12.57 från Djurås resecentrum, klockan 13.45 och 14.55 från Leksand resecentrum - dessa går samma tid. Men för att förbättra punktligheten har de justerade mellantider.  

Linje 271

Fösta morgonturen klockan 06.50 från Leksands resecentrum tidigareläggs med 5 minuter (ny avgångstid klockan 06.45). Bussen går 5 minuter tidigare fram till Ryttarmyrvägen.

Linje 273

Fösta morgonturerna  från Leksands resecentrum tidigareläggs med några minuter för att få bättre punktlighet. På de turer som avgick från Fiskgatan har körvägen ändrats. Dessa turer startar nu på resecentrum och går via Fiskgatan mot Sågmyra.

Första morgonturen från Sågmyra klockan 06.02 slutar nu vid Leksand resecentrum. Turen angör inte Fiskgatan och Leksand centrum.

Linje 274

Alla turer från Tällbergsporten till Leksand resecentrum har fått ändrade tider med någon eller några minuter. Detta för att dels passa skolschemat bättre men även för att öka punktligheten.

På andra hållet från Leksand resecentrum till Tällbergsporten är det bara avgången skoldagar klockan 15.10 som senarelagts och nu istället går klockan 15.15.

Linje 276

Morgonturen från Leksand resecentrum klockan 06.57 går nu 5 minuter tidigare. Ny avgångstid för att hinna i tid till Tällberg skolan är klockan 06.52

Eftermiddagsturen på skoldagar från Tällberg skolan är senarelagd med tio minuter hela vägen till Leksands resecentrum. Båda eftermiddagsturerna från Tällberg skolan vänder nu i Leksboda - angör inte Leksboda riksväg 70

Linje 277

Eftermiddagsturerna på skoldagar från Helgbobadet är alla tidigarelagda med några minuter hela vägen till Leksands resecentrum.

Linje 282

Morgonturen skoldagar klockan 07.43 från Leksand resecentrum går nu via Fiskgatan.  Avgångstiderna från och med Övermovägen senareläggs med 3 minuter.

Ludvika kommun

Arbetet med riksväg 50 i Ludvika fortsätter under hösten

Det är inga drastiska förändringar i trafiken men några linjer påverkas när det gäller vilka hållplatser som angörs.

Linje 42

Linjen angör inte längre ABB rv.50. Turen klockan 07.53 från Resecentrum tidigareläggs med en minut.

Linje 44

Linjen angör inte längre ABB rv.50

Linje 213 

Morgonturen klockan 06.25 från Borlänge resecentrum tidigareläggs med 2 minuter hela vägen till Ludvika. Ny avgångstid klockan 06.23.

Linje 291

Nattrafiken på helger från Smedjebacken till Ludvika klockan 03.02 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 292

I riktning mot Resecentrum angör linjen åter Magnetbacken och ABB rv50. Hållplatsen Mossplan angörs bara i riktning mot Malingsbo.

Linje 293

Nattrafiken på helger från Ludvika till Smedjebacken klockan 02.20 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 295

Mot resecentrum angör linjen åter Magnetbacken och ABB rv50. Hållplatsen Mossplan angörs inte.

Linje 298

I riktning mot Resecentrum/Smedjebacken angör linjen åter Magnetbacken och ABB rv50. Hållplatsen Mossplan angörs bara i riktning mot Grängesberg.

Malmenskolan är ny hållplats i Grängesberg. 

Malung-Sälen kommun

Linje 121

Morgonturen på vardagar från Borlänge resecentrum klockan 05.25  har haft svårt att komma i tid till Malung. Därför avgår den nu 10 minuter tidigare hela vägen fram till Vansbro.

Linje 311

Linjen påverkas av vägavstängning i Mora. Den angör inte Morastrand. Angör istället Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 317

Linjer går nu riksväg 66 hela vägen mellan Malung och Sälen.

  • Hållplatsen Limedsforsen konsum är indragen - ny hållplats på riksvägen är Limedsforsen  rv 66
  • Hållplatsen Folkets Park Bu är indragen - ny hållplats på riksvägen är Näbbgårdsvägen.
  • Hållplatsen  Bu Norra är indragen - ny hållplats på riksvägen är Knutsbovägen.

Avgångarna på lördagar och söndagar klockan 09.20 från Hundfjället hotellet går hela hösten. Tidigare startade dessa turer vid Sälen centrum under lågsäsongen.

Avgången på vardagar från Sälen centrum klockan 16.05 tidigareläggs med 5 minuter. Ny avgångstid klockan 16.00 med avgångstiden klockan 16:02 från Sälens skola.

Linje 318

Avgången skoldagar från Ungärde skola klockan 15.25 får ny avgångstid klockan 16:05 från Sälens skola för att passa med schematiderna.

Mora kommun

I Mora stängs E45 och busstrafiken leds via Vasagatan

På Vasagatan är det en ny tillfällig hållplats som heter Bygatan. Den är placerad på Vasagatan mellan Bygatan och Hantverkaregatan.

Morastrand kan inte angöras och bussarna angör istället Fridhemsplan

Så här angör bussarna Fridhemsplan när E45 är avstängd(pdf)

Hållplatsen Dalagatan kommer också att vara indragen under hösten.

Dessa linjer påverkas

Linje 51

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 52

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 53

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 141

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 311

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 321

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Morgonturen klockan 06.45  rån Orsa busstation är senarelagd med 15 minuter. Ny avgångstid är klockan 07.00. Detta för att eleverna inte ska komma för tidigt till Noretskolan. 

Linje 323

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Tre turer har fått justerade avgångstider för att öka punktligheten. Turen klockan 07.27 från Fridhemsplan går nu klockan 07.23. Turen från Mora resecentrum klockan 14.25 går nu klockan 14.28. Turen från Mora resecentrum klockan 13.15 går samma tider man har justerade tider i Vinäs.

Turerna till Gesundaberget går bara under höstlovet.

Linje 324

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 325

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 350

Linjen angör inte Morastrand. Angör Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 396

Avgången på vardagar från Idre Fjäll klockan 11.25 tidigareläggs med 15 minuter. Ny avgångstid från Idre Fjäll är klockan 11.10 med justerade tider hel vägen till Mora. Ankomsttiden till Mora resecentrum är samma som innan - klockan 14.15.

Orsa kommun

Linje 141

På grund av vägavstängning i Mora angörs inte Morastrand.  Linje 141 stannar vid  Fridhemsplan och den tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 344

Eftermiddagsturerna från Bergetskolan förlängs till Hornberga.

Linje 346

Linjen upphör. Linje 344 kör turerna till Hornberga istället.

 

Rättvik kommun

Linje 102

Avgångarna från Rättvik mot Borlänge har haft svårt att komma i tid. Därför lägger vi på två minuter vid Hagaskolan E16 och Borlänge resecentrum.

Linje 350

På grund av vägavstängning i Mora angör linjen inte Morastrand. Istället stannar den vid Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Turen på vardagar från Öja vägskäl klockan 09.03 har fått justerade avgångstider från Söderås rv 69 in till Falun. Detta för att öka punktligheten.

Avgången på vardagar från Rättvik resecentrum klockan 11.05 mot Falun har senarelagts med 5 minuter.  Ny avgångstid för att få bättre anpassning till tåget är klockan 11.10.

Linje 351

Turen på skoldagar från Dalfors klockan 07.25 till Furudal har blivit anropsstyrd. På grund av lågt resande ska turen nu beställas senast klockan 18.00 dagen innan.

Linje 352

Sista turen  från Rättvik resecentrum klockan 18.15 till Vikarbyn och Öja vägskäl har senarelagts med 5 minuter. Ny avgångstid för att få bättre anpassning till tåget är klockan 18.20.

Linje 354

Avgången skoldagar från Rättvik resecentrum klockan 13.00 till Dalstuga har senarelagts med 5 minuter för att passa schemat i  Ingels skolan. Ny avgångstid är klockan 13.05. Vid Ingels skolan  klockan 13.30.

Även bussen tillbaka från Bingsjö klockan 14.02 senareläggs. Ny avgångstid är klockan 14.04.

Linje 356

Första turen  från Rättvik resecentrum klockan 06.55 går en minut senare. När bussen vänder vid Östbjörka norra så tidigareläggs turen med 3 minuter. Ny avgångstid  klockan 07.17.

Turen  från Rättvik resecentrum klockan 07.42 går tre minuter tidigare. Ny avgångstid är klockan 07.39.

Sista turen från Rättvik resecentrum klockan 16.32 har fått justerade tider från Sätra skola.  När bussen vänder vid Östbjörka norra så senareläggs turen med 2 minuter. Ny avgångstid  klockan 16.53.

Smedjebacken kommun

Vinsboskolan renoveras

Det påverkar några linjer som får andra körvägar i Smedjebacken. Hållplats Stegelbacken är en tillfällig hållplats under tiden

Linje 291

Nattrafiken på helger från Smedjebacken till Ludvika klockan 03.02 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 293

Nattrafiken på helger från Ludvika till Smedjebacken klockan 02.20 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 361

Hållplatserna  Nya Ågatan, Backgatan, Hagvallen och Vinsboskolan angörs inte under perioden när Vinsboskolan renoveras.

Hållplats Stegelbacken läggs till under tiden som Vinsboskolan renoveras.

Linje 363

Hållplatserna Nya Ågatan, Backgatan, HagvallenVinsboskolan, Munkbogården, Kurbergsvägen, Mekaniska verkstaden, Markmans väg och Luhrs angörs inte under perioden när Vinsboskolan renoveras.

Hållplats Stegelbacken läggs till under tiden som Vinsboskolan renoveras.

Säter kommun

Linje 131

För att öka punktligheten har alla turer har fått justerade avgångstider och körtider.

Linje 261

Tomtebo (Stora Skedvi) är en ny hållplats på linjen.
Linjen har också fått en ny tur skoldagar klockan 14.55 från Säter till Kullsveden.

Linje 270

Tomtebo (Stora Skedvi) är en ny hållplats på linjen.

Linje 371

Nyängs är en ny hållplats på linjen.

Linje 372

Tomtebo (Stora Skedvi) är en ny hållplats på linjen. Turen från Stora Skedvi skolan klockan 16.37 går nu även till Kullback.

Linje 374

Turerna på vardagar från Vikaskolan mot Hedemora har samma avgångstider.  Men reglertiderna längs turen har justerats för att öka punktligheten.

Linje 376

Första eftermiddagsturen från Säter torget till Nisshyttan är senarelagd med 5 minuter. Ny avgångstid  är klockan14.00.

Linje 377

Det har tillkommit en ny tur  skoldagar från Klockarskolan till Nyhyttan  med avgångstid klockan14.00.

Vansbro kommun

Linje 121

Morgonturen på vardagar från Borlänge resecentrum klockan 05.25  har haft svårt att komma i tid till Malung. Därför går den nu 10 minuter tidigare.  Ny avgångstid från Vansbro centrum är klockan 06.50.

Linje 311

Linjen påverkas av vägavstängning i Mora. Den angör inte Morastrand. Angör istället Fridhemsplan och tillfälliga hållplatsen Bygatan.

Linje 381

Hållplats Västerfallet tas bort eftersom de inte bor skolelever där längre. Aktuella turer startar och stoppar i Närsen.

Älvdalen kommun

Linje 396

Särnstugan norra är en ny hållplats i båda riktningarna.

Avgången på vardagar från Idre Fjäll klockan 11.25 tidigareläggs med 15 minuter. Ny avgångstid från Idre Fjäll är klockan 11.10 med justerade tider hel vägen till Mora. Ankomsttiden till Mora resecentrum är samma som innan - klockan 14.15.

Senast uppdaterad: 10 juli 2023