Skolskjuts för grundskola

Information om skolskjuts och skolkort för elever i grundskolan.


Ansök om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts hos din kommun. Det finns ett gemensamt regelverk för skolskjutsar i Dalarna. Varje kommun tar beslut om detaljerna. De avgör vem som har rätt till skolskjuts. Kontaktuppgifter och skolskjutsregler finns på din kommuns webbplats. Dalatrafiks uppdrag är att upphandla och planera. Vi sköter också driften av skolskjutsarna.

Digital ansökan om skolskjuts.

Utskick av skolkort

Om du är ny elev som beviljats skolskjuts. Då får du ett skolkort hemskickat till dig. Du får det ungefär en vecka innan läsåret börjar. Kortet skickas till den adress där du folkbokförd.

Du ska finnas med i kommunens elevregister. Kommunen meddelar oss om du har beviljats skolskjuts. Det gör de senast i slutet av maj.

Om du har ett skolkort sedan tidigare och får det förlängt. Då laddas en ny giltighetstid på ditt kort innan läsåret startar.

Resa vid läsårsstart

Om du är beviljad skolkort och inte har fått det skickat till dig. Då kan du åka utan färdbevis till och från skolan första veckan. Efter första veckan måste du ha ett skolkort eller biljett.

Skolkortet är personligt

Ditt skolkort så gäller bara för dig. Du får inte låna ut ditt skolkort till någon annan. Om du gör det kan du förlora rätten till fria skolresor. Om en kontrollant upptäcker att någon annan åker på ditt skolkort. Då tar de in kortet. 

Skolkortets giltighet läsåret 2023-2024

Korten gäller höstterminen under perioden 17 augusti - 22 december 2023.
Korten gäller under vårterminen perioden 8 januari - 14 juni 2024.

Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Du får göra hur många resor du vill. Skolkorten gäller även under helger. Det gäller också alla lovdagar under terminen (till exempel sportlov, påsklov och höstlov).

Korten gäller inte under jullov och sommarlov. 

Skolkort laddas endast med skolskjuts

Du kan inte ladda skolkortet med någon annan typ av resa. Behöver du resa mer får du köpa en annan biljett, exempelvis Periodbiljett 30 dagar "Upp till 20".

Skadat eller borttappat kort

Om ditt skolkort är skadat eller om du har tappat bort det:

  • Har din vårdnadshavare ansökt om skjutskjuts i kommunens e-tjänst ska ni anmäla skadat eller borttappat skolkort där.
  • Har din vårdnadshavare ansökt om skolskjuts via blankett anmäler du skadat eller borttappat skolkort hos administratör på  din skola.

Du  står själv för kostnaden till skolan.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024