Skolskjuts för grundskola

Här får du information om skolskjuts och skolkort för grundskoleelever.


Ansök om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts hos din kommun. Det finns ett gemensamt regelverk för skolskjutsar i Dalarna. Varje kommun tar dock beslut om detaljerna och avgör vem som har rätt till skolskjuts. Kontaktuppgifter och skolskjutsregler finns på din kommuns webbplats. Dalatrafiks uppdrag är att upphandla, planera och sköta driften av skolskjutsen.

Utskick av skolkort

Om du är ny elev som beviljats skolskjuts får du ett skolkort hemskickat till dig ungefär en vecka innan läsåret börjar. Kortet skickas till folkbokföringsadressen. Du ska vara inskriven i kommunens elevregister och kommunen ska meddela oss om du har beviljats skolskjuts senast i slutet av maj.

Har du ett skolkort sedan tidigare och får det förlängt laddas en ny giltighetstid på ditt kort innan läsåret startar.

Resa vid terminsstart

Är du beviljad skolkort men inte har fått det skickat till dig av någon anledning? Då kan du åka utan färdbevis första veckan. Efter första veckan måste du ha färdbevis.

Skolkortet är personligt

Ditt skolkort så gäller bara för dig. Du får inte låna ut ditt skolkort till någon annan. Om du gör det kan du förlora rätten till fria skolresor. Om en kontrollant upptäcker att någon annan åker på ditt skolkort så tar de in kortet. 

Skolkortets giltighet läsåret 2020-2021

Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Du får göra hur många resor du vill. Skolkorten gäller även under helger och alla lovdagar under terminen (sportlov, påsklov, höstlov o.s.v.)  
Korten gäller dock inte under jullov och sommarlov. 

Korten gäller perioden 17 augusti 2020 – 11 juni 2021

Skolkort laddas endast med skolskjuts

Du kan inte ladda skolkortet med någon annan typ av resa. Behöver du resa mer får du köpa en annan biljett eller ett Upp till 20-kort.

Skadat eller borttappat kort

Är ditt skolkort skadat eller har du tappat bort det? Anmäl det till skolan. Skolan hjälper dig. Du står själv för eventuella kostnader.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021