Skolkort för gymnasieskola

Här är information för dig som går på gymnasiet.


Ansök om skolkort

Elever på gymnasiet har inte rätt till skolskjuts som de i grundskolan. Din hemkommun står för kostnaderna för dina dagliga resor mellan bostad och skola. De kallas elevresor. Om färdvägen är minst sex kilometer blir du beviljad elevresa. Du får ett skolkort hemskickat. Du ansöker om skolkort på din gymnasieskola.

Saknar du bussförbindelse till/från skolan eller har långt till närmsta hållplats? Då kan du få kontant ersättning istället för skolkort. Kontakta din skola eller din hemkommun för mer information.

Om du har beviljats inackordering har du inte rätt till skolkort eller kontant ersättning.

Resa vid läsårsstart

Du får åka utan skolkort första dagen till skolan. Sedan måste du ha giltigt kort eller biljett. Är du ny elev på gymnasiet får du ett tillfälligt kort av skolan. Det använder du tills du får ditt riktiga skolkort. Du som redan har ett skolkort från din gymnasieskola. Du får en ny giltighetstid laddat på ditt kort innan läsåret startar.

Utskick av skolkort

Om du har blivit beviljad skolkort skickas kortet till din gymnasieskola för utdelning.

Du kan beviljas skolkort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Undantag finns för elever på gymnasiesärskola.

Skolkortet är personligt

Du får inte låna ut ditt skolkort till någon annan. Om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Då kan du förlora rätten till fria skolresor. Om det blir biljettkontroll beslagtas kortet.

Skolkortets giltighet

Korten gäller höstterminen under perioden 17 augusti - 22 december 2023.
Korten gäller under vårterminen perioden 8 januari - 14 juni 2024.

Buss: Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Du får göra hur många resor du vill. Skolkorten gäller även under helger. Det gäller också alla lovdagar under terminen (till exempel sportlov, påsklov och höstlov).


Korten gäller inte under jullov och sommarlov. 

Tåg: Elever på gymnasium får åka på Tåg i Bergslagens tåg inom Dalarnas län. Kortet har en tågsymbol.

Skolkort med tågsymbol gäller bara för resor till och från skolan. Det gäller inte på fritid, helger eller skollov.  Det gäller aldrig från fredag klockan 18.00 till söndag klockan 24.00.

Skolkort laddas endast med elevresor

Du kan inte ladda skolkortet med någon annan typ av resa. Behöver du resa mer får du köpa en annan biljett, exempelvis Periodbiljett 30 dagar "Upp till 20".

Skadat eller borttappat kort

Om ditt skolkort är skadat. Eller om du har tappat bort det. Anmäl det till skolan. Skolan hjälper dig. Du står själv för kostnaden till skolan.

Senast uppdaterad: 12 januari 2024