Skolkort för gymnasieskola

Här får du information om skolkort för elever på gymnasieskolor.


Ansök om skolkort

Elever på gymnasiet har inte rätt till skolskjuts såsom grundskoleelever. Din hemkommun står för kostnaderna för dina dagliga resor mellan bostad och skola, så kallade elevresor. Om färdvägen är minst sex kilometer blir du beviljad elevresa och får ett skolkort hemskickat. Du ansöker om skolkort hos din gymnasieskola.

Om du saknar bussförbindelse till/från skolan eller om du har längre än sex kilometer till närmsta hållplats kan du få kontant ersättning istället för skolkort. Kontakta din skola eller din hemkommun för mer information.

Tänk på att du inte har rätt till skolkort eller kontant ersättning om du har beviljats inackordering.

Utskick av skolkort

Om du har blivit beviljad skolkort skickas det hem till dig.

Du som redan har ett skolkort från din gymnasieskola får en ny giltighetstid laddat på ditt kort innan läsåret startar.

Du kan beviljas skolkort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. *Undantag för elever på gymnasiesärskola.

Resa vid terminsstart

Du får åka utan färdbevis första dagen till skolan, sedan måste du ha giltigt färdbevis. Som ny elev på gymnasiet får du ett tillfälligt kort av skolan som du använder tills du får ditt ordinarie skolkort.

Skolkortet är personligt

Du får inte låna ut ditt skolkort till någon annan. Om du lånar ut ditt skolkort till någon annan kan du förlora rätten till fria skolresor. Vid kontroll beslagtas kortet.

Skolkortets giltighet

Buss: Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Du får göra hur många resor du vill. Skolkorten gäller även under helger och alla lovdagar under terminen (sportlov, påsklov, höstlov o.s.v.)  
Korten gäller dock inte under jullov och sommarlov. 

Tåg: Elever på gymnasium får åka på Tåg i Bergslagens tåg inom Dalarnas län. Kortet har en tågsymbol.
Observera att skolkort med tågsymbol inte gäller på tåg under skollov, på fritid eller helger (fredag kl 18.00 till söndag kl 24.00). 

Korten gäller perioden 16 augusti 2021 – 16 juni 2022

Skolkort laddas endast med elevresor

Du kan inte ladda skolkortet med någon annan typ av resa. Behöver du resa mer får du köpa ett annat färdbevis.

Skadat eller borttappat kort

Är ditt skolkort skadat eller har du tappat bort det? Anmäl det till skolan. Skolan hjälper dig. Eleven står själv för kostnaden till skolan.

Senast uppdaterad: 7 september 2021