Information om sjukresor

På uppdrag av Region Dalarna ansvarar Dalatrafik för sjukresor för dig som är folkbokförd i Dalarna. Vi svarar på frågor och handlägger ansökningar. Vi tar beslut om utbetalningar av ersättningar.


Här hittar du information om sjukresor.

Vad är en sjukresa?

Vi ersätter sjukresor i hela länet till regionens vårdenheter.

Det gäller även sjukresor till privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast. Ersättning utbetalas för sträckan (kortaste väg) mellan din bostad (där du är folkbokförd) och sjukhus eller den vårdcentral du tillhör. Du får ersättning enligt Region Dalarnas regelverk för sjukresor.

Det innebär enligt regelverket:

 • I första hand ska resan ske med allmän kollektivtrafik.
 • I andra hand med privat bil till närmaste anslutning med kollektivtrafik - ingen ersättning utgår
 • i tredje hand anslutningstaxi till närmaste anslutning med kollektivtrafik. Denna bokas via Dalatrafiks beställningscentral.
 • I fjärde hand ska resan ske privat bil. Intyg från vården krävs.
 • I femte hand kan resa ske med sjukbil. Denna bokas via Dalatrafiks beställningscentral. Intyg från vården krävs innan bokning får ske.

Resor som inte ersätts

Du får ingen ersättning när du väljer vård utanför Region Dalarna enligt valfrihetsremiss.

Du får inte heller någon ersättning för resor till och från:

 • Hälsoundersökning som gynekologisk hälsokontroll, friskintyg och vaccinationer
 • Besök vid mödra- och barnhälsovård
 • Egenträning/friskvård
 • Privat optiker
 • Frisersalong (utprovning av peruk eller toupé)

Vilka får ersättning?

Du som är folkbokförd i Dalarnas län.

Det är alltid du själv som ansvarar för att ta dig till ditt vårdbesök på utsatt tid.
Passar inte den tid du fått med buss eller tågtiderna, så försök att ändra din besökstid.

Du kan få ersättning för din sjukresa enligt gällande reglemente/regelverk.

Även du som är asylsökande med giltigt LMA*-kort får ersättning för dina sjukresor.

*LMA = Lagen om mottagande av asylsökande.

Resa med allmän kollektivtrafik

Du får ersättning för resa med allmän kollektivtrafik, det vill säga buss och tåg.

Du reser utan kostnad, till vårdbesök inom Dalarna, med Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen

Du reser gratis med Dalatrafiks bussar eller Tåg i Bergslagens tåg till sjukhuset eller vårdcentralen. Visa din kallelse. Den gäller som biljett för resan både till och från vården. På hemresan kan du även visa upp ditt vårdkvitto för resa utan kostnad.

Du kan få ersättning i efterhand om du väljer att betala

Om du inte vill visa din kallelse för busschauffören/tågvärden, eller saknar kallelse kan du betala din biljett och sedan skicka in den tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik. Då återbetalas hela biljettkostnaden.

Reser du med tåg kan du i god tid boka din biljett hos Dalatrafiks beställningscentral. Om du väljer att betala för din tågbiljett skickar du biljetten tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik, så återbetalas hela biljettkostnaden.

Du måste skicka in fullständig tågbiljett - det räcker inte med enbart kvittot på biljetten. Bokningsavgifter och stationsavgifter (Arlanda) ersätts inte.

Om du ska åka på flera behandlingar

Om du ska åka på flera behandlingar under en längre tid, kan du boka ett periodkort hos Dalatrafiks beställningscentral som gäller för 30 dagar. Din behandlande läkare måste alltid intyga din behandlingsperiod.

Om du åker med annan kollektivtrafik

Om du åker med något annat bussbolag än Dalatrafik ska du först betala biljetten själv. Skicka sedan biljetter och patientkvitton till Dalatrafik så kan du få tillbaka pengarna. Du får bara betalt för resa med tåg i 2:a klass.

Ledsagare

Om du inte fyllt 18 år, får du ta med en förälder som ledsagare utan intyg. Har du fyllt 18 år behöver du ett intyg från vården för att få ersättning för ledsagarens biljett. Din ledsagare ska stiga på och av på samma plats som du.

Sjukresa med privat bil inom länet

Ersättning för sjukresa med privat bil

Kilometerersättning för sjukresa med privat bil betalas för den del av körsträckan som överstiger 55 kilometer enkel väg mellan bostaden och besökt vårdinrättning. Ansökningar om ersättning för resor kortare än 55 kilometer, avslås och återsänds inte.

Du får acceptera att komma till ditt vårdbesök med allmän kollektivtrafik upp till två timmar före ditt inplanerade vårdbesök.

För att få ersättning för sjukresa med privat bil så krävs det:

 1. Att allmän kollektivtrafik saknas. Det vill säga avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats ska vara mer än tre kilometer och det ska vara mer än 20 kilometer till närmaste centralort med buss- eller tågstation.

 2. Att din resa enkel väg, med allmän kollektivtrafik tar mer än en timme längre tid, inklusive byten, än vad det tar att resa med privat bil. (Vi kontrollerar mot Nationella Vägdatabasen).

 3. Att du har ett intyg från vården som styrker ditt medicinska behov. Det gäller om det finns kollektivtrafik enligt punkt 1-2.

I den kollektiva restiden ingår INTE den tid det tar att förflytta sig till närmaste hållplats som ligger inom tre kilometer från bostaden. Inte heller den individuella restiden till närmaste buss- eller tågstation, som ligger inom 20 km från bostaden, räknas in i den kollektiva restiden.

Du får ingen ersättning för parkeringsavgifter, trängselavgifter och andra övriga avgifter.

Ansökningsblanketter tillhandahålls av besökt vårdgivare,

Sjukresa med privat bil utanför länet

Ersättning för sjukresa med privat bil utanför länet

Om du får en specialistvårdsremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Dalarna, kan du få ersättning när du rest med allmänna kommunikationer, d.v.s. buss eller tåg, oavsett väntetid eller restid och hur långt du har till buss- eller tågstation. Fullständiga tåg- eller bussbiljetter måste alltid bifogas ansökan.

När du inte kunnat använda allmän kollektivtrafik på grund av tillfälligt/varaktigt funktionshinder får du ersättning för resa med privat bil om behörig personal på den vårdenhet i Dalarna som remitterat dig utanför länet, intygar ditt medicinska behov av sjukresa med privat bil via intyg.

Kilometerersättning för sjukresa med privat bil betalas för den del av körsträckan som överstiger 55 kilometer enkel väg mellan bostaden och besökt vårdinrättning.

Du får ingen ersättning för parkeringsavgifter, trängselavgifter och andra övriga avgifter. Ersättning för sjukresa med privat bil medges inte i andra fall än vad som angivits ovan.

Om du åker med privat bil kan du inte få ersättning för ej nyttjad tågbiljett.

Sjukresa med taxi/specialfordon (sjukbil)

Sjukresor med taxi eller specialfordon

Sjukresor med taxi är en service till personer som av medicinska skäl inte kan resa med allmän kollektivtrafik eller med privat bil. När du behöver resa med taxi/specialfordon måste behovsbedömande vårdpersonal godkänna att du har rätt till att resa med taxi/specialfordon till ditt planerade vårdbesök innan du kan boka din sjukresa.  Detta gäller för resor till alla planerade vårdbesök, undantag för patienter fyllda 85 år eller med beviljad färdtjänst.

Kom ihåg att det inte är Dalatrafiks beställningscentral som bestämmer om Region Dalarna ska betala för taxiresan.

Det är alltid vårdgivare inom Region Dalarna som bedömer och beslutar om rätten till att resa med taxi/specialfordon.

När du reser med taxi är du skyldig att acceptera samåkning även om detta innebär en annan resväg och längre restid. Du måste också acceptera att resan görs med fordon och på tider som finns hos Dalatrafiks beställningscentral. Inga undantag från dessa regler godkänns.

Om Dalatrafiks beställningscentral bokat taxi på din begäran till ditt akuta vårdbesök och besökt vårdenhet inte beviljar din sjukresa enligt ovan, kommer du att få en faktura på hela taxikostnaden utöver egenavgiften. 

Beställ din sjukresa i god tid före ditt vårdbesök (senast kl 12.00 dagen innan)!

Om du beställer resan på annat sätt får du betala den själv.

Sjukresa med taxi/specialfordon utanför länet

Behöver du resa med taxi/specialfordon på grund av medicinska skäl till ditt vårdbesök utanför länet, måste alltid remitterande vårdgivare i Dalarna intyga detta, innan bokning av sjukresa kan ske.

Skicka din sjukreseblankett till:
Dalatrafik
Sjukresor
Box 833, 781 28 Borlänge

Synpunkter

Om du har synpunkter på din sjukresa med taxi/specialfordon beställd via oss. Kontakta kundservice på telefon 0774-44 00 10.

Sjukresa med sjukreselinje

Det finns en särskild sjukresebuss

Till och från Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns en särskild sjukreselinje.

Bokning med anslutningstaxi kan också göras till följande sjukhus: Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset.

Sjukresebussen går vardagar måndag-fredag med start i Mora:
Mora – Rättvik – Leksand – Djurås – Borlänge – Falun – Hedemora – Avesta till Akademiska och Löwenströmska.

Tidtabell:

Ny tidtabell Uppsalalinjen Denna tidtabell gäller från och med 1 april 2024.

Resa med sjukreselinjen kostar 100 kr per enkel resa, det vill säga 200 kr för tur och retur. Resorna ingår i högkostnadsskyddet.

Avgiften kommer att faktureras.

Du bokar din resa hos Dalatrafiks beställningscentral senast klockan 18:00 dagen innan du ska resa.

Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: 24/7 dygnet runt alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

Ersättningar

Ersättning för olika färdmedel


Du får inte ersättning för resor som är äldre än 6 månader.

 • Buss - biljettkostnaden. Bokningsavgifter ersätts inte.
 • Tåg - biljettkostnaden. Bokningsavgifter och stationsavgifter (Arlanda) ersätts inte.
 • Privat bil oavsett antal passagerare. 2,50 kr per km för del av körsträckan som överstiger 55 kilometer, enkel väg

Egenavgifter

Egenavgift per enkelresa

 • Taxi, specialfordon - 200 kr. Du betalar din egenavgift med kort eller kontant till chauffören.
 • Flyg - 200 kr

Högkostnadsskydd sjukresor

Du behöver inte betala mer än 2 600 kr i egenavgift för dina sjukresor med taxi/specialfordon eller flyg under en tolvmånadersperiod. Registrering av egenavgiften sker automatiskt så du behöver inte skicka in några kvitton till Dalatrafik.

Övriga avgifter per enkelresa

 • Sjukreselinje - 100 kr
 • Anslutningstaxi bokad via Dalatrafiks Beställningscentral - 50 kr

Dessa avgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Samtliga egenavgifter faktureras.

Utbetalning av reseersättning

Vi betalar ut din ersättning via bank.

Belopp under 50 kr betalas inte ut.

Ansökan, biljetter och patientkvitton skickar du till:

Dalatrafik
Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

Vi löser inte ut brev utan frimärke.

Bra att känna till

Regelverket för sjukresor säger att du:

 • I första hand ska resa med allmän kollektivtrafik.
 • I andra hand ska resa med privat bil till närmaste anslutning med kollektivtrafik.
 • i tredje hand ska resa med anslutningstaxi till närmaste anslutning med kollektivtrafik. Denna bokar du via Dalatrafiks beställningscentral.
 • I fjärde hand ska resan ske privat bil. Intyg från vården krävs.
 • I femte hand kan din resa ske med sjukbil. Denna bokar du via Dalatrafiks beställningscentral. Intyg från vården krävs.

Bagage

Du får endast ta med dig mindre handbagage som du själv kan bära. Bärhjälp ingår inte i resan. 

Valfrihetsremiss

När du väljer vård och behandling i annan region än Dalarna efter utfärdande av valfrihetsremiss, så kallad valfrihetsvård, får du själv betala dina resekostnader.

Specialistvård utanför länet och vårdgaranti

Om du får en specialistvårdsremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Dalarna, kan du få ersättning för resa med allmänna kommunikationer, det vill säga buss eller tåg. För att få resa med taxi/specialfordon, alternativt resa med privat bil måste du ha ett intyg från den vårdenhet i Dalarna som skrev remissen.

Sjuk utanför länet

Om du blir du sjuk utanför Dalarnas län får du ersättning för sjukresa till närmaste vårdenhet inom den region där du befinner dig. Du får ingen ersättning för hemresan.

Sjukresa med flyg

Sjukresa med flyg beviljas endast enligt särskilt intyg utfärdat av remitterande vårdenhet i Dalarna.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information 

Telefon sjukresehandläggare: 010-248 10 05
Telefontid: måndag-torsdag klockan 10-11.

E-post: sjukresor@dalatrafik.se

Adress:
Dalatrafik Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

För upplysning om buss- och tågtider i Dalarna:

Kontakta vår kundservice på 0771- 95 95 95 eller sök i vår reseplanerare.

Här bokar du tågbiljetter*, sjukresebuss samt sjukresa med taxi/specialfordon:

Dalatrafiks beställningscentral på 0774-44 00 00.

*Bokning av tågbiljetter endast på vardagar mellan klockan 08.00-18.00.

När du beställer din resa vill vi veta:

 • Ditt personnummer och telefonnummer
 • Din hemadress
 • Vilken vårdenhet du ska till
 • Vilken tid du ska vara hos ditt vårdbesök
 • Om du har ledsagare med dig
 • Om du behöver särskild hjälp
 • Om du har något hjälpmedel med dig

Senast uppdaterad: 2 maj 2024