Information om sjukresor

Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Region Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar och beslutar om utbetalningar av ersättningar.


Här hittar du information om sjukresor.

Tillfälliga regler för sjukresa med egen bil vid vaccination mot Covid-19

Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 70 år kan använda egen bil och ansöka om milersättning för hela resan till vaccination för covid-19.

Du som tillhör riskgrupp men är under 70 år behöver ha ett intyg som styrker att du har ett medicinskt behov av att resa med privat bil samt att du är i riskgrupp. Det är sjukvården och den avdelning du besöker som avgör om du tillhör en riskgrupp. Intyget skickas direkt från vården till sjukreseadministrationen via fax eller internpost. Är du fyllda 70 år krävs inget intyg från vården som styrker det medicinska behovet av resan med privat bil.

Beslutet gäller för resor till och med den 1 oktober 2022.

Annan tillfällig regeländring för dig som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp

Om du inte kan resa med egen bil eller få skjuts till vaccinering mot covid-19 så kan du beviljas kostnadsfri sjukresa.

De kostnadsfria resorna erbjuds i mån av ledig kapacitet och gäller bara resor för vaccination mot covid-19.

Vad är en sjukresa?

Vi ersätter sjukresor i hela länet till regionens vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast. Ersättning utbetalas för sträckan (kortaste väg) mellan din bostad (folkbokföringsadress) och sjukhus eller den vårdcentral du tillhör enligt Region Dalarnas regelverk för sjukresor.

Resor som inte ersätts

Du får ingen ersättning när du väljer vård utanför Region Dalarna enligt valfrihetsremiss.

Du får inte heller någon ersättning för resor till och från:

 • Hälsoundersökning som mammografi, gynekologisk hälsokontroll, friskintyg, vaccinationer
 • Besök vid mödra- och barnhälsovård
 • Egenträning/friskvård
 • Privat optiker
 • Frisersalong (utprovning av peruk eller toupé)

Vilka får ersättning?

Du som är folkbokförd i Dalarnas län kan erhålla ersättning för din sjukresa enligt gällande reglemente/regelverk.

Om du är asylsökande med giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) får du ersättning för dina sjukresor.

Ditt ansvar

Det är alltid du själv som ansvarar för att ta dig till ditt vårdbesök på utsatt tid. Passar inte den tid du fått med buss- eller tågtider, försök då att ändra din besökstid.

Resa med allmän kollektivtrafik

Du får ersättning för resa med allmän kollektivtrafik, det vill säga buss och tåg. Du reser gratis med Dalatrafiks bussar eller Tåg i Bergslagens tåg till sjukhuset eller vårdcentralen. Visa din kallelse som gäller som biljett för resa både till och från vården. På hemresan kan du även visa upp ditt vårdkvitto och resa utan kostnad.

Om du inte vill visa din kallelse för busschauffören/tågvärden, eller saknar kallelse kan du betala din bussbiljett och sedan skicka in biljetten tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik så återbetalas hela biljettkostnaden.

Reser du med Tåg i Bergslagen (TiB) kan du i god tid boka din biljett hos Dalatrafiks beställningscentral. De kan även boka anslutningsresor till och från tåget. Om du väljer att betala för din tågbiljett skickar du biljetten tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik, så återbetalas hela biljettkostnaden. Om du skall åka på flera behandlingar under en längre tid, kan du boka ett periodkort hos BC Dalarna som gäller för samtliga resor. Din behandlande läkare måste alltid intyga din behandlingsperiod.

Om du åker med något annat bussbolag än Dalatrafik eller med SJ-tåg ska du först betala biljetten själv. Skicka sedan biljetter och patientkvitton till Dalatrafik så får du tillbaka pengarna. Du får bara betalt för resa med tåg i 2:a klass.

Sjukresa med privat bil inom länet

Kilometerersättning för sjukresa med privat bil betalas för den del av körsträckan som överstiger 55 kilometer enkel väg mellan bostaden och besökt vårdinrättning. Sjukresa med privat bil inom länet ersätts endast om allmän kollektivtrafik saknas. Det innebär att avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats ska vara mer än tre kilometer och det ska vara mer än 20 kilometer till närmaste centralort med buss- eller tågstation.

Du får acceptera att komma till ditt vårdbesök med allmän kollektivtrafik upp till två timmar före ditt inplanerade vårdbesök. Om du drabbas av en väntetid överstigande två timmar efter avslutat vårdbesök fram till dess att allmän kollektivtrafik avgår från närmaste hållplats, buss- eller tågstation mot hemorten kan du få ersättning för sjukresa med privat bil.

Om din resa enkel väg med allmän kollektivtrafik tar mer än en timme längre tid, inklusive byten, än vad det tar att resa med privat bil, enligt Nationella vägdatabasen (NVDB) får du ersättning med privat bil.

I den kollektiva restiden ingår INTE den tid det tar att förflytta sig till närmaste hållplats som ligger inom tre kilometer från bostaden. I den kollektiva restiden ingår inte heller den individuella restiden till närmaste buss- eller tågstation, som ligger inom 20 km från bostaden.

När du inte har kunnat använda allmän kollektivtrafik på grund av tillfälligt/varaktigt funktionshinder kan du få ersättning för resa med privat bil om behörig personal på den vårdenhet du besökt intygar ditt medicinska behov av sjukresa med privat bil via intyg.

Du får ingen ersättning för parkeringsavgifter, trängselavgifter och andra övriga avgifter. Ersättning för sjukresa med privat bil medges inte i andra fall än vad som angetts ovan. Ansökningar om ersättning för resor kortare än 55 kilometer, avslås och återsänds inte.

Sjukresa med privat bil utanför länet

Åker du över länsgräns till sjukhus i annat län betalas enbart ersättning för resa med allmän kollektivtrafik. Det oavsett väntetid, restid och hur långt du har till buss- eller tågstation. Original tåg- eller bussbiljetter måste alltid bifogas ansökan.

Kilometerersättning för sjukresa med privat bil betalas för den del av körsträckan som överstiger 55 kilometer enkel väg mellan bostaden och besökt vårdinrättning.

Om du får en specialistvårdsremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Dalarna, kan du få ersättning när du rest med allmänna kommunikationer såsom buss eller tåg, oavsett väntetid eller restid och hur långt du har till buss- eller tågstation. Original tåg- eller bussbiljetter måste alltid bifogas ansökan.

När du inte har kunnat använda allmän kollektivtrafik på grund av tillfälligt/varaktigt funktionshinder får du ersättning för resa med privat bil om behörig personal på den vårdenhet i Dalarna som remitterat dig utanför länet, intygar ditt medicinska behov av sjukresa med privat bil via intyg.

Du får ingen ersättning för parkeringsavgifter, trängselavgifter och andra övriga avgifter. Ersättning för sjukresa med privat bil medges inte i andra fall än vad som angetts ovan.

Sjukresa med taxi/specialfordon (sjukbil)

Sjukresor med taxi är i första hand en service till personer med funktionshinder eller som av andra medicinska skäl inte kan resa med allmän kollektivtrafik. När du behöver resa med taxi/specialfordon måste behörig personal på vårdenheten du besökt intyga på sjukreseblanketten att du inte kan resa med allmänna kommunikationer på grund av medicinska, fysiska eller psykiska skäl. Detta gäller för resor till och från alla vårdbesök, undantag för patienter fyllda 85 år.

Kom ihåg att det inte är Dalatrafiks beställningscentral som bestämmer om Region Dalarna ska betala för taxiresan. Det är alltid vårdenheten du besökt som bedömer behovet och beslutar om du får åka sjukresa med taxi/specialfordon på Region Dalarnas bekostnad. Om Dalatrafiks beställningscentral bokat taxi på din begäran och besökt vårdenhet inte beviljar din sjukresa enligt ovan, kommer du att få en faktura på hela taxikostnaden utöver egenavgiften. Undantag från detta är om Dalatrafiks beställningscentral bedömer att kollektivtrafik saknas vid aktuell tidpunkt.

När du reser med taxi är du skyldig att acceptera samåkning även om detta innebär en annan resväg och längre restid. Du måste också acceptera att resan görs med fordon och på tider som finns tillgängliga. Inga undantag från dessa regler godkänns.

Beställ din sjukresa hos Dalatrafiks beställningscentral i god tid före ditt vårdbesök! Om du beställer resan på annat sätt får du betala den själv. Du ansvarar själv för att skicka styrkt intyg "Ansökan om sjukreseersättning" för resa med taxi/specialfordon, till Dalatrafik senast 10 dagar räknat från dagen du gjorde resan. Skickar du inte in en sjukreseblankett som styrker din resa med taxi/specialfordon får du faktura på hela taxiresan utöver egenavgiften.

Sjukresa med taxi/specialfordon utanför länet

Behöver du resa med taxi/specialfordon på grund av medicinska skäl till ditt vårdbesök utanför länet, måste alltid remitterande vårdgivare i Dalarna intyga detta, innan bokning av sjukresa kan ske.

Skicka sjukreseblanketten till:

Dalatrafik
Sjukresor
Box 833, 781 28 Borlänge

Märk kuvertet »TAXI«.

Synpunkter

Om du har synpunkter på din sjukresa med taxi/specialfordon beställd via Dalatrafiks beställningscentral, kontakta kundservice på telefon 0774-44 00 10 eller be chauffören du reser med om ett "Tyck till kort" som du kan skicka portofritt till Dalatrafik, avdelningen sjukresor.

Sjukresa med sjukreselinje

Det finns en särskild sjukresebuss till och från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Sjukresebussen går vardagar måndag-fredag med start i Mora:

Mora – Rättvik – Leksand – Djurås – Borlänge – Falun – Hedemora – Avesta till Akademiska och Löwenströmska

Sjukreselinjen till Uppsala

Tidtabell Uppsalalinjen 

Falun – Uppsala – Upplands Väsby

Du reser gratis med sjukresebussen. Boka din resa hos Dalatrafiks beställningscentral senast kl. 18.00 dagen innan du ska resa.

Ersättningar

Färdmedel - ersättning

Buss - biljettkostnad
Tåg - biljettkostnad
Privat bil oavsett antal passagerare - 1,85 kr per km för del av körsträckan som överstiger 55 kilometer, enkel väg

Egenavgifter

Färdmedel - Egenavgift per enkelresa

Sjukresebuss - ingen avgift
Taxi, specialfordon - 150 kr (Du betalar din egenavgift med kort eller kontant till chauffören mot kvitto.)
Flyg - 100 kr

Högkostnadsskydd

Du behöver inte betala mer än 2 400 kr i egenavgift för dina sjukresor under en tolvmånadersperiod. Registrering av egenavgiften sker automatiskt så du behöver inte skicka in några kvitton till Dalatrafik.

Ansökan om reseersättning

När du har betalat tåg/bussbiljetter eller har rätt till ersättning med privat bil, enligt gällande regelverk, kan du få ersättning om du skickar in en ansökan med uppgifter om resan. Blanketten får du på vårdcentralen eller sjukhuset i samband med ditt vårdbesök. Du får inte ersättning för resor som är äldre än 12 månader.

Observera! När du ansöker om ersättning för din sjukresa, skall du alltid bifoga patientkvitto, originalbiljetter och på begäran kopia på giltig remiss.

Utbetalning av reseersättning

Vi betalar ut din ersättning via bank. Belopp under 50 kr betalas inte ut.

Ansökan, biljetter och patientkvitton skickar du till:

Dalatrafik
Sjukresor
Box 833
781 28 Borlänge

Vi löser inte ut brev utan frimärke.

Bra att känna till

Ledsagare

Om du behöver hjälp på resan, så kan en ledsagare följa med utan kostnad. Men då måste du ha ett intyg från vården. Om du inte fyllt 20 år, får du ta med en förälder som ledsagare utan intyg. Din ledsagare ska stiga på och av på samma plats som du.

Valfrihetsremiss

När du väljer vård och behandling i annan region än Dalarna efter utfärdande av valfrihetsremiss, så kallad valfrihetsvård, får du själv betala dina resekostnader.

Specialistvård utanför länet och vårdgaranti

Om du får en specialistvårdsremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Dalarna, får du ersättning för resa med allmänna kommunikationer, det vill säga buss eller tåg. För att få resa med taxi/specialfordon, alternativt resa med privat bil måste du ha ett intyg från den vårdenhet i Dalarna som skrev remissen.

Sjuk utanför länet

Om du blir du sjuk utanför Dalarnas län får du ersättning för sjukresa till närmaste vårdenhet inom den region där du befinner dig. Du får ingen ersättning för hemresan.

Sjukresa med flyg

Sjukresa med flyg beviljas endast enligt särskilt intyg utfärdat av remitterande vårdenhet i Dalarna

Kontakta sjukresor

Kontakta oss för mer information om ersättning för sjukresor:

Telefon: 010-248 10 05
Telefontid: måndag-fredag kl. 10-11.

Under sommaren, till och med 19 augusti, är vår telefontid vardagar mellan klockan 10:00-11:00.

E-post: sjukresor@dalatrafik.se

Dalatrafik
Sjukresor, Box 833
781 28 Borlänge

För upplysning om buss- och tågtider i Dalarna, kontakta Dalatrafiks kundservice på 0771- 95 95 95 eller gå in på vår hemsida http://www.dalatrafik.se/

Du bokar tågbiljetter (ej SJ), sjukresebuss samt sjukresa med taxi/specialfordon hos Dalatrafiks beställningscentral på 0774-44 00 00.

När du beställer din resa vill beställningscentralen veta:

 • Ditt personnummer och telefonnummer
 • Om du av medicinska skäl inte kan resa med allmän kollektivtrafik
 • Din hemadress
 • Vilken vårdenhet du ska till
 • Vilken tid du ska vara hos ditt vårdbesök
 • Om du har ledsagare med dig
 • Om du behöver särskild hjälp
 • Om du har något hjälpmedel med dig

Senast uppdaterad: 27 juni 2022