Nya regler gällande sjukresor från 1 maj

Från och med 1 maj ändras en del regler kring sjukresor.

  • För att få resa till planerat vårdbesök med sjukbilstaxi/specialfordon krävs intyg från vårdgivare (intyg kan ej utfärdas av tandvården) i Region Dalarna i förväg – intyget ska vara Dalatrafik tillhanda och registrerat innan bokning av sjukresa får ske.
  • För att få resa med sjukbilstaxi/specialfordon och behöver ha med hjälpmedel, behöver du som resenär ange vilket hjälpmedel du ska resa med i din kontakt med vårdgivaren som ska skriva ditt intyg.
  • Sjukresa till planerad vård med sjukbilstaxi/specialfordon ska beställas i god tid via Beställningscentralen, senast 12.00 dagen innan vårdbesöket.
  • Egenavgift för sjukresa med sjukbilstaxi/specialfordon höjs till 200kr per enkel resa.
  • Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 2600kr.
  • Avgift införs för sjukresa med sjukreselinjen (Ambulansbussen), 100kr per enkel resa - ingen ersättning utgår.
  • Avgift införs för anslutningstaxi bokad via Beställningscentralen till/från tåg eller busstation, 50kr per enkel resa - ingen ersättning utgår.
  • Ansökan om sjukreseersättning måste inkomma inom 6 månader.
  • Vid avslagsbesked på handlagd ansökan om sjukreseersättning ska komplettering som leder till utbetalning inkomma inom 6 månader från beslut.

Senast uppdaterad: 2 april 2024