Dalatrafiks biljetter blir giltiga på Tåg i Bergslagen

Alla Dalatrafiks biljetter kommer att gälla på Tåg i Bergslagen från och med 1:a juni 2024.

Biljetter som får utökad giltighet i vald zon inom Dalarna är:
Enkelbiljett, Tillsammansbiljett, 24-timmarsbiljett, 72-timmarsbiljett, Flexbiljett 10/90 och Flexbiljett 140/365. Senior Smart 30 dagar får giltighet till närmaste kommuncenter i grannlän.
Övriga periodkort 30 dagar blå zon och årskort blå zon gäller sedan tidigare på Tåg i Bergslagen till närmaste kommuncenter i grannlän.

Skolkort utan tåggiltighet gäller ej ombord på Tåg i Bergslagen. Dalatrafiks biljetter gäller ej på andra tåg, exempelvis SJ.

Bakgrunden till detta är att Region Dalarnas Kollektivtrafiknämnd har beslutat att fler biljetter ska vara giltiga ombord på Tåg i Bergslagen för att förenkla resandet med tåg och buss.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024