Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Skolskjutsen

Ett samarbetsprojekt mellan Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Trygg-Hansa.

Varje år åker 400 000 barn skolskjuts. Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Trygg-Hansa tagit fram ett material för alla som arbetar med skolskjutsfrågor hos kommuner, upphandlande myndigheter och transportörer och kan visas vid skolstarter och på föräldramöten. Med materialet vill dem lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjuts och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Skolskjutsen.se är framtaget 2016 av en gemensam styrgrupp och innehållet är resultatet av erfarenhet, statistik och önskemål bland organisationernas medlemmar för att få materialet aktuellt, relevant och verklighetsanknutet.