Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Ledsagare i riksfärdtjänst

Om du behöver hjälp under resan i fordonet kan du beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen på resmålet. Observera att det är du själv som anordnar ledsagare.

Resor som betalas av annan

För resor som bekostas av det allmänna, till exempel skolskjuts och sjukresor får riksfärdtjänsten inte användas. Detta avser även resor som bekostas av försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Så här säger lagen:

Riksfärdtjänst >>> 

Boka din riksfärdtjänstresa

Beviljas du riksfärdtjänst skickas tillsammans med beslutet ett resetillstånd med information och telefonnummer om hur du bokar din resa.

För mer information       

Broschyr om riksfärdtjänst