Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

 

      

Nu upphör vi att påminna dig!

Från och med 2019-04-18 upphör påminnelseutskicket inför att ditt färdtjänsttillstånd löper ut. Du ansvarar själv för att kontakta Kollektivtrafikförvaltningen i god tid om du avser att ansöka om färdtjänst på nytt. Ansökningsblankett finner du under Färdtjänst/riksfärdtjänst – Broschyrer och blanketter.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län samt upp till 30 kilometer utanför länsgränsen inom Sverige

För att beviljas färdtjänst krävs att funktionsnedsättningen beräknas ha en varaktighet på minst tre månader. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Ledsagare i färdtjänsten

Om du behöver hjälp under resan i fordonet kan du beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen på resmålet. Observera att det är du själv som anordnar ledsagare.

Resor som betalas av annan

För resor som bekostas av det allmänna, till exempel skolskjuts och sjukresor får färdtjänsten inte användas. Detta avser även resor som bekostas av försäkringskassan eller försäkringsbolag.

Så här säger lagen:

Färdtjänst >>>

Boka din färdtjänstresa

Om du är beviljad färdtjänst bokar du din resa hos:

Dalatrafiks Beställningscentral Telefonnummer: 0774-44 00 00 (går att boka dygnet runt)
E-post: bokning@dalatrafik.se

För mer information

Broschyr om färdtjänst