Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Att resa med funktionshinder

Dalatrafiks mål är att alla människor ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår trafik och våra fordon så att vi kan tillgodose och göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla.

I de större tätorterna har en stor del av våra hållplatser byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi arbetar tillsammans med kommuner och trafikverket med att öka tillgängligheten till och från hållplatser och resecentra. Arbetet pågår kontinuerligt och respektive väghållare, Trafikverket utanför tätort samt kommun inom tätort anpassar enligt standard tillgängligheten vid hållplats då ombyggnad eller nybygge av väg sker.
Så här långt så har vi höjt ramper till 18 cm enligt de nationella måtten och anpassat trottoarerna efter de så det är lätt att komma upp med rullator och rullstolar. Taktilplattor har installerats fram till hållplatsen och där bussen stannar.

Tillgänglighetsanpassade hållplatser utanför tätort i Dalarna >>>

Tätortstrafik
I tätortstrafiken i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora ska bussarna vara anpassade så att personer med funktionsnedsättning enkelt ska kunna ta sig ombord, köpa biljett och ta sig av. Bussarna har lågentré vilket innebär att du inte ska behöva stiga upp för en trappa för att stiga på bussen. Bussarna ska också gå att sänka så att du kommer lättare ombord.

Landsbygdstrafik
I landsbygdstrafiken finns också bussar med lågentré men det finns även bussar med trappor, främst på de längre Direktbusslinjerna, men dessa bussar ska vara utrustade med en lift eller ramp.

Anropsstyrdtrafik
I den anropsstyrda linjetrafiken kan det även komma mindre taxifordon på de tider då det är få som reser. I dessa finns det inte alltid möjlighet att ta med t.ex. en rullstol. Tänk därför på att alltid berätta om du har några särskilda behov när du ringer och beställer en tur i linjetrafiken som är anropsstyrd.

Förarens ansvar
Busschauffören har ett särskilt ansvar för att se till att kunder med funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthanteringen om du har svårt att klara det på egen hand.

Allergiker
Om du har allergi bör du välja att sitta i främre delen av bussen. Den som reser med djur ska sitta i bakre delen av bussen.

Audiovisuellt utrop
Gemensamt för alla bussar i länet är att de ska vara utrustade med audiovisuellt utrop som informerar om nästa hållplats.  Det innebär ett automatiskt hållplatsutrop med information om nästa hållplats. Det finns också en inre informationsskylt med information om nästa hållplats.

Ramp eller lift
Alla bussar ska också vara utrustade med ramp eller lift och rullstolsplats. Vid behov ska föraren hjälpa dig att komma ombord och betala för resan.

Bussarna har särskilda platser för dem med rörelsenedsättning. Platserna har anpassad sitthöjd och är utmärkta med symbol för rörelsenedsättning