Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Nytt trafikförsörjningsprogram i Region Dalarna

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna har inlett arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska ligga färdigt för beslut i juni 2020. Programmets giltighetstid kommer att vara från 1 januari 2021 och 10 år framåt. Under varje mandatperiod ska dock ske minst en aktualitetsprövning vid vilken det bestäms om programmet behöver skrivas om. 

Trafikförsörjningsprogrammet är vår förvaltnings högsta styrande dokument och kollektivtrafiknämndens plan för Dalarnas kollektivtrafik i ett kort och medellångt perspektiv.

Programmet ska vara en politisk vision där kopplingen till andra styrande dokument måste inventeras och beskrivas. Trafikförsörjningsprogrammet ska stödja de transportpolitiska målen. Det måste samordnas med annan samhälls- och infrastrukturplanering och beskriva hur kollektivtrafiken kan och ska bidra till våra regionala utvecklingsmål.

Kollektivtrafiken ska vara en hjälp till att uppnå många andra samhällsmål. Vi ska bidra till att bryta bilnormen, motverka bilberoendet, minska trängseln i våra städer, öka framkomligheten och bidra till att vi i Dalarna uppnår våra klimatmål. 

Mer information kommer att publiceras här efterhand.

Om du vill ha löpande information via e-post om arbetet anmäl dig till vår kundklubb.

Vill du nå oss som arbetar med trafikförsörjningsprogrammet  så kan du mejla oss:
tfp2021@regiondalarna.se