Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Rapporter och utredninger

Borlänge stadstrafik – Utvärdering och utveckling

Trivector Traffic har under våren 2011 fått i uppdrag av Borlänge Energi att utvärdera och ge förslag på utveckling av Borlänges stadstrafik. Efter linjeomläggningen 2007 har resandet i stadstrafiken ökat kraftigt vilket är glädjande men också en stor utmaning. Följande rapport beskriver kortfattat vad som har hänt sedan 2007, vilka problem och utmaningar som finns idag. Utifrån detta läge ges förslag på tillvägagångssätt för en fortsatt utvecklad stadstrafik i Borlänge.

Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta

Avesta kommun har sedan juni år 2012 haft avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Detta har gjorts i syfte att öka resandet med kollektivtrafik och minska biltrafikens utsläpp. Försöket har även tjänat till att göra det enklare att resa kollektivt. Försöket planeras att fortgå som längst fram till den sista juni 2014. Avesta kommun har under våren och sensommaren år 2013 genomfört en utvärdering av försöket. Den anropsstyrda kompletteringstrafiken har dock inte ingått i utvärderingen.