Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Miljöpolicy

Dalatrafik arbetar för att miljöanpassa kollektivtrafiken. Det innebär att miljöpåverkan från den egna och entreprenörernas verksamheter skall minimeras.

Detta ska uppnås genom att:

  • Ställa miljökrav vid upphandling av trafik och andra tjänster, produkter samt utrustning
  • Följa tillämplig miljölagstiftning och andra krav
  • Utbilda och informera i miljöfrågor som är centrala för kollektivtrafiken så att berörda kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

Miljöarbetet är strategiskt viktigt för Dalatrafik och en förutsättning för en miljöanpassning av persontrafiken i länet på sikt.

Genom att löpande följa upp vårt miljöarbete skapar vi förutsättningar för ett arbete som kan förebygga och därmed också förhindra onödig miljöpåverkan.