Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Dalatrafik

Dalatrafik har funnits sedan 1981

När Dalatrafik startade 1981 fanns ingen sammanhängande länstrafik. Tidtabeller och taxor var inte samordnade. De flesta av de 200 bussarna var gamla och slitna. De lokala bussbolagen hade 450 anställda och körde sju miljoner resenärer om året. Dalatrafik ändrade på allt detta. Linjer knöts samman, enhetliga taxor infördes, priserna sänktes kraftigt och resandet fördubblades. Fordonsstandard och service har sedan successivt förbättrats. 

Kollektivtrafikförvaltning

Region Dalarna (dåvarande Landstinget Dalarna) är från och med den 1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Som den nya kollektivtrafikförvaltningen i landstinget ansvarar vi för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Dalatrafiks huvuduppgift är att med lagen om upphandling inom försörjningssektorn 2007:1092 (LUF) som stöd, affärsmässigt och i konkurrens, upphandla persontrafik i perioder om fem till tio år. Dalatrafik ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer om trafikutbudet i samråd med länets kommuner. 

Vi samordnar också tidtabeller och priser. Vi utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud. Vi marknadsför också trafiken och de resmöjligheter som finns.

Vår vision:

Vi ska utveckla Dalarnas kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdslän. Vi ska förstå, underlätta och förbättra vardagen för människorna i Dalarna och aktivt verka för en bättre miljö. Vårt arbete utgår från kundens perspektiv.

Vår affärsidé:

Vi ska möjliggöra en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik genom att erbjuda våra kunder enkla, trygga, säkra och prisvärda resor. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.