Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Prisändring 1 april

Den första april justeras priserna för enkelbiljetter och periodkort. Priserna höjs med cirka 4%.

Nya priser från 1 april 2020 (Våra gemensamma produkter med X-trafik får nya priser 1 juni 2020.)

Enkelbiljetter Nytt pris   
Enkelbiljett 7-19 år ombord: 29.00  
Enkelbiljett 7-19 år reskassa: 23.20  
Enkelbiljett 7-19 år mobil: 23.00  
Enkelbiljett 20-25 år ombord: 34.00  
Enkelbiljett 20-25 år reskassa: 23.20  
Enkelbiljett 20-25 år mobil: 29.00  
Enkelbiljett 26- ombord: 34.00  
Enkelbiljett 26- reskassa: 27.20  
Enkelbiljett 26- mobil: 29.00  
Tillägg per zon 7-19 år: 11.00  
Tillägg per zon 20-25 år: 17.00  
Tillägg per zon 26>: 17.00
 
     
Periodkort Nytt pris    Nytt pris 1 juni 2020
1-zon 7-19 år:  331  
1-zon 20-25 år: 331  
1-zon 26- : 546  
Upp till 20: 364  
Kommun 20-25 år: 414  
Kommun 26- : 673  
2-zon 20-25 år: 634  
2-zon 26- : 1 082  
Län 20-25 år: 1 019  
Län 26- : 1 575  
Blge/Falun-Hofors 7-19 år: 433    598
Blge/Falun-Hofors 20-25 år: 755    956
Blge/Falun-Hofors 26-: 1 110    1434
DT Län + X-trafik Län 7-19 år: 628    760
DT Län + X-trafik Län 20-25 år: 1 095    1458
DT Län + X-trafik Län 26- : 1 610    2090
     
Årskort Nytt pris    Nytt pris 1 juni 2020
Seniorkort: 3 960  
Seniorkort DT Län + X-trafik Län: 4 800     5023

Nya villkor autogiro 1 april 
Vi ändrar villkoren för autogiro. Korten gäller som tidigare i ett år men månadskostnaden dras nu de första 10 månaderna. De två sista månaderna bjuder vi på.

När det gäller redan ingångna avtal om autogiro så justeras månadskostnaden vid dragningen den 28/4. Däremot gäller villkoren om att månadskostnaden dras i 10 månader endast avtal som börjar gälla efter den 1 april 2020.

Prisjusteringen påverkar inte heller gällande avtal om Seniorkort eller Resekort Företag. De nya priserna gäller först när avtalen förlängs eller när nya avtal görs med giltighet efter den 1 april.

Inget tågtillägg för resor med SJ:s InterCity-tåg från den 1 april
Det tågtillägg på 500 kronor/månad som vi tidigare informerat om kommer inte att införas. Dalatrafiks olika periodkort kommer fortsatt att ha samma giltighet såväl på Tåg i Bergslagen som SJ.s Inter-City tåg.