Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Prisändring 1 april

Den första april justeras priserna för enkelbiljetter och periodkort. Priserna höjs med cirka 4%.

Nya priser från 1 april 2020

Enkelbiljetter Nytt pris
Enkelbiljett 7-19 år ombord: 29.00
Enkelbiljett 7-19 år reskassa: 23.20
Enkelbiljett 7-19 år mobil: 23.00
Enkelbiljett 20-25 år ombord: 34.00
Enkelbiljett 20-25 år reskassa: 23.20
Enkelbiljett 20-25 år mobil: 29.00
Enkelbiljett 26- ombord: 34.00
Enkelbiljett 26- reskassa: 27.20
Enkelbiljett 26- mobil: 29.00
Tillägg per zon 7-19 år: 11.00
Tillägg per zon 20-25 år: 17.00
Tillägg per zon 26>: 17.00
   
Periodkort Nytt pris
1-zon 7-19 år:  331
1-zon 20-25 år: 331
1-zon 26- : 546
Upp till 20: 364
Kommun 20-25 år: 414
Kommun 26- : 673
2-zon 20-25 år: 634
2-zon 26- : 1 082
Län 20-25 år: 1 019
Län 26- : 1 575
Blge/Falun-Hofors 7-19 år: 433
Blge/Falun-Hofors 20-25 år: 755
Blge/Falun-Hofors 26-: 1 110
DT Län + X-trafik Län 7-19 år: 628
DT Län + X-trafik Län 20-25 år: 1 095
DT Län + X-trafik Län 26- : 1 610
   
Årskort Nytt pris
Seniorkort: 3 960
Seniorkort DT Län + X-trafik Län: 4 800

Nya villkor autogiro 1 april 
Vi ändrar villkoren för autogiro. Korten gäller som tidigare i ett år men månadskostnaden dras nu de första 10 månaderna. De två sista månaderna bjuder vi på.

När det gäller redan ingångna avtal om autogiro så justeras månadskostnaden vid dragningen den 28/4. Däremot gäller villkoren om att månadskostnaden dras i 10 månader endast avtal som börjar gälla efter den 1 april 2020.

Prisjusteringen påverkar inte heller gällande avtal om Seniorkort eller Resekort Företag. De nya priserna gäller först när avtalen förlängs eller när nya avtal görs med giltighet efter den 1 april.

Inget tågtillägg för resor med SJ:s InterCity-tåg från den 1 april
Det tågtillägg på 500 kronor/månad som vi tidigare informerat om kommer inte att införas. Dalatrafiks olika periodkort kommer fortsatt att ha samma giltighet såväl på Tåg i Bergslagen som SJ.s Inter-City tåg.