Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Så här undviker vi tillsammans smitta i kollektivtrafiken

Dalatrafik följer utvecklingen för att minska spridningen av Coronaviruset och gör de åtgärder som de ansvariga myndigheterna rekommenderar.

Kollektivtrafiken är viktig för resor till skola och arbete och ännu har vi inte uppmanats att göra några åtgärder utöver de vanliga.

Vi försöker dock skydda förarna i busstrafiken och våra entreprenörer stänger av de sittplatser som är närmast föraren.

Än så länge kör vi busstrafiken som vanligt men har tillsammans med trafikföretagen som kör bussarna beredskapsplaner om läget förändras.


Du kan fortsatt resa som du brukar men följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra.

Visa hänsyn till våra förare och dina medresenärer.

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor
  • Respektera markeringarna och lämna platserna närmast föraren tomma
  • Sprid ut dig i bussen för att minska smittorisken
  • Nys eller hosta i armvecket
  • Tvätta dina händer ofta

SÅ STÄDAS DET I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Så länge det inte kommer särskilda instruktioner från Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd så städas fordon och resenärsmiljöer enligt ordinarie rutiner.

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten för mer information.