Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Indragningar från 6 april på grund av personalbrist

Personalbristen innebär att vi måste göra en del neddragningar i vår trafik från måndag den 6 april. Något som vi beklagar men som inte går att undvika i dagsläget.

Vi försöker i första hand ställa in turer där det finns andra alternativ.

Ett antal turer i området kring Borlänge och Falun kommer att ställas in.  Linjer som berörs är linje 4, 5, 14, 15, 151, 153 och 216.

Från den 14 april tidigareläggs också en tur på linje 152 för att bättre passa morgonskiftet på Falu Lasarett.

I Sälenområdet ställs trafik in mellan Hundfjället och Stöten på lördagar.

Indragningarna gäller tillsvidare.

Linje 4 i Borlänge går från halvtimmestrafik till timmestrafik.
Från Borlänge centrum går avgångarna i huvudsak på minuttal 50. Det vill säga klockan 07:50, 08:50 och så vidare. Från Övre Färjegårdarna går avgångarna från minuttal 05. Det vill säga klockan 08:05, 09:05 och så vidare.

Vissa tider är dock trafiken glesare och tiden mellan avgångarna kan vara längre. Se den justerade tidtabellen för mer information.

Justerad tidtabell för linje 4 

Linje 5 i Borlänge - enstaka turer ställs in.
Mot Medväga/Bomsarvet:

 • Avgången från Borlänge Centrum klockan 08:20 mot Medväga, ställs in.
 • Avgången från Borlänge Centrum klockan 14.20 mot Medväga/Bomsarvet, ställs in.
 • Avgången från Borlänge Centrum klockan 16.20 mot Medväga/Bomsarvet, ställs in.

Mot Borlänge centrum

 • Avgången från Uppfartsvägen klockan 06:01 mot Borlänge Centrum, ställs in.
 • Avgången från Uppfartsvägen klockan 09:01 mot Borlänge Centrum, ställs in.
 • Avgången från Vallmoraån klockan 14:55 mot Borlänge Centrum, ställs in.
 • Avgången från Vallmoraån klockan 16:55 mot Borlänge Centrum, ställs in.

Justerad tidtabell för linje 5.

Linje 14 och 15 i Falun har fått justerade tidtabeller.
Nattrafiken och helgtrafiken på linje 14 är oförändrad.

Justerad tidtabell för ordinarie linje 14 (helgtrafik o nattrafik)

Linje 14 får färre turer och ändrad linjesträckning eftersom den under morgon och eftermiddag kompletterar linje 15 till Ingarvets industriområde.

Justerad tidtabell för linje 14 på vardagar

Linje 15 får färre turer, som delvis täcks in av linje 14 och linjen får också en del justerade avgångstider.

Justerad tidtabell för linje 15

Linje 151 mellan Kvarnsveden i Borlänge och Bojsenburg i Falun dras in helt.
Resenärer mellan Borlänge och Falun hänvisas till linje 152 eller 153. Tåg i Bergslagen trafikerar också sträckan.

Resenärer från Kvarnsveden i Borlänge hänvisas till linje 3. Resenärer från Bojsenburg/Britsarvet i Falun hänvisas till linje 13.

Linje 152 mellan Skräddarbacken i Borlänge och Hosjö i Falun.

 • Avgången från Skräddarbacken på vardagar klockan 05:51 (Borlänge centrum klockan 06:10) tidigareläggs med 10 minuter för att passa morgonskiftet på Falu lasarett. Ny avgångstid från Skräddarbacken klockan 05:41 (från Borlänge centrum klockan 06:00). 

Justerad tidtabell för linje 152.

Linje 153 – enstaka turer ställs in.
Mot Borlänge:

 • Avgången från Lugnet sporthallen klockan 07:06 mot Jaxrondellen, via Knutpunkten 07:20, ställs in.
 • Avgången från Lugnet sporthallen klockan 12:00 mot Jaxrondellen, via Knutpunkten 12:15, ställs in.
 • Avgången från Lugnet sporthallen klockan 15:02 mot Jaxrondellen, via Knutpunkten 15:15, ställs in.

 Mot Falun:

 • Avgången från Falu resecentrum klockan 07:30 till Lugnet Sporthallen ställs in.
 • Avgången från Jaxrondellen klockan 07:54 till Lugnet Sporthallen, via Borlänge centrum 08:05, ställs in.
 • Avgången från Jaxrondellen klockan 10:58 till Lugnet Sporthallen, via Borlänge centrum 11:10, ställs in.
 • Avgången från Jaxrondellen klockan 12:58 till Lugnet Sporthallen, via Borlänge centrum 13:10, ställs in.
 • Avgången från Jaxrondellen klockan 15:53 till Lugnet Sporthallen, via Borlänge centrum 16:05, ställs in.

Justerad tidtabell för linje 153.

Linje 216 enstaka turer ställs in.
Mot Djurås

 • Avgången från Borlänge resecentrum klockan 06:30 Djurås ställs in.

Mot Borlänge:

 • Avgången fråm Djurås resecentrum klockan 07:18 mot Borlänge ställs in.

Justerad tidtabell för linje 216

Indragningar i lördagstrafiken i Sälenfjällen från påskafton 11 april 

 •  Linje 133 och 317 trafikerar inte längre sträckan Hundfjället - Stöten.  (På vardagar och söndagar trafikeras Stöten enligt tidtabell.) 
 •  En lördagstur på linje 317, klockan 17:15 från Stöten till Fiskarheden, dras in hela sträckan. 

 Justerad tidtabell linje 133

Justerad tidtabell linje 317