Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Förseningsersättning

Ersätting när du riskerar att bli sen i linjetrafik med buss och i flextrafiken

Om du har skälig anledning att tro att du kommer mer än 20 minuter för sent till din slutdestination så har du rätt att ta taxi på egen hand (vi ersätter med högst 1/40 av prisbasbeloppet, 2019, SEK 1162:50). Du kan också ta egen bil – milersättningen är SEK 18:50/mil.

Om du inte begär ersättning för annan transport kan du istället få prisavdrag på din biljettkostnad.

Har du kommit:
20 – 39 minuter för sent till ditt resmål så ersätter vi 50 % av resans pris (för en enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa*)
40 – 59 minuter och mer för sent till ditt resmål så ersätter vi 75 % av resans pris (för en enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa*)
60 minuter och mer för sent till ditt resmål så ersätter vi 100 % av resans pris (för en enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa*)

Om du reser med våra biljetter till närmaste kommuncentrum i angränsande län, ersätter vi med priset för enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa + taxa för enkelbiljett på aktuell sträcka i respektive län.

Ersättning även när du åker med våra periodkort på tåget

Detta gäller även om du åkt med enkelbiljett/mobilbiljett på de sträckor där dessa gäller.

Om du skulle åkt tåg med Dalatrafiks resekort (enkelbiljett/mobilbiljett) ersätter vi dig alltså för din försening om du tar nästa tågförbindelse.  Vi ersätter dig däremot inte om du istället tar annat transportmedel (exempelvis buss). 
Är tåget inställt så ordnar vi inte ersättningstrafik. Vi ersätter dig inte heller för egen transport med bil eller taxi. När det gäller sådan ersättning hänvisar vi dig till tågoperatören.

Om du kommit: 
20 – 39 minuter för sent till ditt resmål så ersätter vi 50 % av resans pris (för en enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa*) 
40 – 59 minuter och mer för sent till ditt resmål så ersätter vi 75 % av resans pris (för en enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa*)
60 minuter och mer för sent till ditt resmål så ersätter vi 100 % av resans pris (för en enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa*)

VILKEN TYP AV KOMPENSATION KAN JAG FÅ?

  • Reskassa som skickas ut till ditt Resekort inom ett par dagar.
  • Kontant utbetalning.

SÅ HÄR ANSÖKER DU 

  • Ansökning via formuläret  >>>
  • Ring vår Kundservice (0771-95 95 95)
  • Mejla till kundservice@dalatrafik.se
  • Skriftligt brev till Dalatrafik, Box 924, 781 29 Borlänge.

Om du reser med resplussbiljett gäller andra regler.