Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Resekort Företag - Tjänsteresor

Dalatrafiks Resekort Företag är ett årskort som gäller för obegränsade tjänsteresor med bussar och tåg. Ni bestämmer vid köptillfället vilken giltighet kortet ska ha.

  • 1-zon gäller inom den zon ni väljer vid köpet.
  • Kommun gäller inom den kommun ni väljer vid köpet.
  • 2-zon gäller i två intilliggande zoner (över kommungräns) som ni väljer vid köpet.
  • Län gäller i hela Dalarnas län samt för viss trafik över länsgräns.

Kortet kan ej avbrytas under pågående period. Kortet är helt opersonligt och kan på så vis användas av vem som helst på ert företag.

Från 1 april 2019 är priserna (inklusive moms) för Länskort 10500 kr/år, för Kommunkort 4452 kr/år, för 2–zon kort 7068 kr/år, samt för 1–zon kort 3564 kr/år.

En summa som vi fakturerar i periodens början. Summan kan faktureras alla företag. (Privatpersoner betalar hela årskostnaden mot fakturabetalning i periodens början.)