Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Extranät

Välkommen till Dalatrafiks Extranät

Här finner du statistik som rör all linjetrafik i Dalarna och förutsättningar finns för att skapa din egen rapport för just ditt trafikområde.  Extranätet lanseras i flera steg varav Dalatrafik nu lanserar steg 1 Linjetrafiken.  Nästa steg som beräknas vara klart hösten 2017 innehåller statistik för bland annat servicetrafiken. 

Dalatrafik gör allt för att underlätta ert arbete med att tillsammans med våra trafikutvecklare och trafikplanerare förbättra och utveckla kollektivtrafiken i Dalarna. 

Önskemål samt frågor som rör Dalatrafiks extranät mailas till annika.gustafsson@dalatrafik.se

Lite fakta om Dalatrafik

 • 1981 bildas AB Dalatrafik.
 • Sedan 2012 ägs Dalatrafik av Region Dalarna som är regional kollektivtrafikmyndighet.
 • Dalatrafik har 40 000 resenärer i linjetrafiken varje dag.
 • Det görs drygt 9 miljoner resor varje år i linjetrafiken.
 • Bussarna rullar varje dag en sträcka som motsvarar nästan 1.5 varv runt jorden.
 • Dalatrafiks omsättning 2016 var 904 miljoner.
 • Keolis kör trafiken i Borlänge och Faluntätort samt mellan dessa orter.
 • SamBus, kör trafiken i de övriga delarna i länet.
 • Tillsammans har de ca 280 stora bussar.
 • Servicetrafiken (flextrafik, färdtjänst och sjukresor) körs av Sambus. Det finns även avtal om avropsfordon med flera olika taxiföretag.
 • I servicetrafiken rullar 250 fordon som kan ta 4 till 21 passagerare. Varje år görs det
  totalt 700 000 sjukresor, färdtjänstresor samt omsorgsresor.