Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

EU-stöd till biljettsystem

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna, Region Dalarna, vill göra kollektivtrafiken till ett attraktivt resealternativ för arbets- och studiependling med syftet att skapa regionförstoring.

Som ett led i att möjliggöra pendling över länsgränserna har vi och sex kolleger i Mellansverige upphandlat ett nytt biljettsystem som ska ge dig och andra resenärer många fördelar. De sex är Länstrafiken Örebro, Upplands lokaltrafik, Värmlandstrafik, X-trafik i Gävle, Tåg i Bergslagen och Karlstadsbuss..

Det nya biljettsystemet är flexibelt och Dalatrafiks resekort  ska på sikt gå att använda i hela Mellansverige. Om vi ökar det kollektiva resandet blir både miljön och folkhälsan bättre.