Resor till vaccination för covid-19

De tillfälliga reglerna vid resor till vaccination mot covid-19 upphör den 1 oktober 2022.


Från och med 2 oktober 2022 gäller Region Dalarnas sjukresereglemente vid alla sjukresor

 Inga undantag görs längre för resor till vaccination mot covid-19.

De tillfälliga regler som gällt för de som tillhört en riskgrupp eller varit äldre än 70 år tas bort.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2022