Tillfälliga regler för sjukresor

Pandemin gör att vi ska undvika trängsel ombord på bussar och tåg. Region Dalarna har därför tillfälligt ändrat reglerna för ersättning för sjukresor med egen bil.


Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 70 år kan använda egen bil. Du kan ansöka om milersättning för hela resan till planerade vårdbesök inom sjukvård, tandvård samt vaccination av covid-19.

Du som tillhör riskgrupp men är under 70 år behöver ha ett intyg. Intyget ska styrka att du har ett medicinsk behov av att resa med privat bil. Det ska också styrka att du är i riskgrupp. Det är sjukvården och den avdelning du besöker som avgör om du tillhör en riskgrupp. Intyget skickas direkt från vården till sjukreseadministrationen. Har du fyllt 70 år behövs inget intyg.

Beslutet gäller för resor från 4 september 2020 till och med den 7 februari 2022.

Annan tillfällig regeländring för dig som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp

Om du inte kan resa med egen bil eller få skjuts till vaccinering mot covid-19 så kan du beviljas sjukresa utan kostnad.

Resorna utan kostnad erbjuds i mån av ledig kapacitet och gäller bara resor för vaccination mot covid-19.

För dig som inte tillhör en riskgrupp eller är yngre än 70 år gäller de ordinarie reglerna. Där du får ersättning för del av resan som överstiger 55 km - om du inte har tillgång till annan kollektivtrafik.

Senast uppdaterad: 29 juni 2021