Frågor och svar om våra nya priser och zoner

Just nu planerar vi utifrån det uppdrag vi fått från Regionfullmäktige. Först ska ytterligare några detaljer utredas. Exempelvis exakt hur våra stadszoner ska se ut. Planerat införande av de nya priserna och produkterna är från den 1 mars 2024.


Frågor och svar om våra nya priser och produkter

Vi kommer att lägga till nya frågor och svar efterhand som detaljerna blir klara för våra nya biljetter.

Frågor om priser och zoner

Varför gör Dalatrafik dessa förändringar?

Det ska vara enkelt och smidigt att åka med Dalatrafik. Det gör vi genom att erbjuda efterfrågade biljettprodukter samt minska antalet zoner, från 57 zoner idag till fyra zontyper. Priserna avspeglas i det trafikutbud som finns tillgängligt.

Varför tas kommunkorten bort?

Kommungränserna har ansetts orättvisa eftersom kommunerna är så olika stora.

Varför tar ni bort rabatten för ungdomar 20-25 år?

Vi anpassar resereglerna till övrig kollektivtrafik i angränsande län samt Tåg i Bergslagen för att förenkla resandet över länsgränser och mellan olika trafikslag. Observera att studentrabatten fortfarande gäller https://www.dalatrafik.se/biljetter/kopa-biljett/rabatter-och-aldersgranser/

Kommer seniorrabatten att finnas kvar?

Ja. Våra seniorprodukter finns kvar.

Frågor om våra produkter

Varför kommer vissa av produkterna enbart finnas i Dalatrafiks app?

Dalatrafiks app medger möjlighet att införa olika produkter snabbt på marknaden. Biljettmaskinen ombord på buss har begränsad möjlighet att hantera den här typen av nya produkter.

Var kan jag köpa en biljett eller resekort?

På bussen och hos ombud kan du köpa enkelbiljett och ladda olika 30-dagars periodkort. Årskort kan beställas via Dalatrafiks hemsida eller genom att kontakta kundservice. I Dalatrafiks app kan du köpa enkelbiljett och längre fram även andra produkter. Utveckling pågår.

Vad är en 24-timmarsbiljett?

Det är en biljett som gäller obegränsat antal resor inom 24 timmar från den tidpunkt du köpt biljetten.

Hur länge kan jag spara en oaktiverad 24-timmarsbiljett?

Du kan spara en sådan biljett i 60 dagar.

Hur länge är en enkelbiljett giltig?

Enkelbiljett i röd zon (stadszoner) är giltigt 60 minuter. En enkelbiljett i övriga zoner är giltig i 75 minuter. Innehåller resan byten behöver de ske inom 75 minuter, annars måste ytterligare en biljett lösas. Ett alternativ är att lösa 24-timmarsbiljett.

Vad är en flexprodukt?

Det är en 24-timmarsprodukt som gäller 10 respektive 140 resdagar inom 90 respektive 365 dagar.

Vad är en zon?

En zon är ett geografiskt område som avgränsar biljetternas giltighet.

  • Röd zon är stadszonerna i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.
  • Grön zon är Borlänge kommun.
  • Gul zon är Dalarnas län förutom Borlänge kommun.
  • Blå zon är hela Dalarnas län.

Om jag har köpt ett periodkort för stadszon Falun, kan jag åka på det i andra stadszoner?

Ja. Men du kan inte resa mellan stadszonerna.

Frågor om hur ditt resande påverkas

Vad händer med mitt pågående kort/biljett?

Alla produkter köpta innan införandet (planerat till 1 mars 2024) gäller med samma giltighet tills de löper ut.

Behöver jag som kund göra något när ni inför de nya zonerna?

Alla produkter köpta innan införandet (planerat till 1 mars 2024) gäller med samma giltighet tills de löper ut. Nästa gång du ska köpa din produkt behöver du se över vilken typ av produkt du behöver för dina kommande resor.

Jag har periodkort/årskort som jag inte aktiverat än, vad händer med dem?

Alla produkter köpta innan  införandet (planerat till 1 mars 2024) gäller med samma giltighet tills de löper ut.

Senast inom elva månader (enligt planerat den1 februari 2025) måste du aktivera din gamla 30 dagarsperiod.

Produkter som inte är aktiverade och där giltigheten inte gått ut återlöser vi. Du ska kontakta vår kundservice när det blir aktuellt.

Kommer jag kunna fortsätta betala med autogiro?

Ja det kommer du att kunna.

Biljetter som är köpta innan det planerade införandet (den 1 mars 2024) när slutar de att gälla?

Hur länge din produkt gäller ser du på kvittot du får i samband med köpet.

Vad gäller om jag vill åka både tåg och buss med mitt kort?

På Tåg i Bergslagens tåg kan du åka med de flesta av våra produkter, se https://www.dalatrafik.se/biljetter/kopa-biljett/samarbete-med-tagoperatorer/

Senast uppdaterad: 21 november 2023