Ny vintertidtabell 11 december

Den 11 december byter tågen tidtabeller. Tåg i Bergslagen får då också en ny operatör - VR. Det sker också ändringar i våra busstidtabeller. Våra tidtabeller gäller till och med 25 februari.


Till den 11 december har vi sett över våra linjer och dragit in avgångar med inga eller få resande.

Vi har effektiviserat vår trafik. Åtgärderna är också en del i Region Dalarnas arbete med få ekonomin i balans. När resurserna minskar är det inte försvarbart att köra busstrafik med inga eller få resenärer. 

Kolla extra noga vad som gäller på de linjer och avgångar du brukar använda. Det gör du enklast i vår app eller i reseplaneraren på webben.

Förändringar att hålla kolla på från 11 december:

Avesta kommun

I främst stadstrafiken har några turer dragits in när vi gått igenom turer som har lågt eller inget resande.

Linje 31

Enstaka kvällsturer vardagar och några lördagstur är indragna på grund av lågt resande.

Linje 32

Enstaka kvällsturer vardagar plus flera turer på söndagar är också indragna på grund av få resenärer.

Linje 200

Enstaka turer vardagar är indragna på grund av lågt resande.

Linje 203

Första morgonturen från By Kyrkby till Avesta är indragen.

Linje 204

Förmiddagsturerna klockan 09.15 från Horndal till By Kyrkby med retur klockan 09.30 från By Kyrkby är också indragna på grund av lågt resande.

Linje 207

En förmiddagstur från Avesta mot Snickarbo är också indragen.

Linje 260

Sista turen i båda riktningarna är indragna på grund av lågt resande.

Linje 269

Förmiddagsturen skoldagar klockan 09.35 och kvällsturen klockan 17.07 från Snickarbo till Hedemora är båda indragna.

 

Borlänge kommun

Genomgången av turer med lågt resande påverkar särskilt linje 4, linje 5, nattrafiken och linje 210. Nattrafiken i Borlänge läggs ner från och med 11 december.

Linje 1

Några tidiga morgonturer på vardagar från Dala Airport mot Övre Tjärna  är indragna på grund av lågt resande. Det samma gäller sista kvällsturen.
På helgerna är också några turer i båda riktningarna indragna.

Linje 2

Morgonturer och kvällsturer på vardagar från Borlänge sjukhus mot Skräddarbacken är indragna. I andra riktningen från Skräddarbacken och Jaxrondellen är det i huvudsak kvällsturer som dragits in. 

På helgerna är det indragna turer i båda riktningarna. I huvudsak på morgnar och kvällar.

Linje 3

Vägarbetet på Sveaborgsgatan beräknas hålla på till jul. Men sen återgår trafiken till ordinarie linjesträckning via  Forum Kvarnsveden och Vårdcentralen. På vardagar är det några morgonturer och kvällsturer i båda riktningarna som är indragna. Samma sak gäller på helgerna.

Linje 4 

Linje 4 har haft många turer med få resenärer. Det märks nu när vi tar bort turer med lågt eller inget resande. På vardagar är det en hel del morgonturer och kvällsturer som tagits bort. På helgerna går det ingen trafik alls. 

Linje 5

Även linje 5 har haft ganska många turer med få resenärer.  Ganska många turer är indragna. Främst de turer som anslutit till linje 2 vid Borlänge sjukhus.

Linje 71 -74 

Nattrafiken i Borlänge har dragits in på grund av lågt resande.

Linje 153

Första morgonturen från Knutpunkten samt de två sista turerna på vardagar från Visitors center till Knutpunkten dras in på grund av få resenärer. Detsamma gäller en tur på eftermiddagen från Jaxrondellen till Falun.

Linje 154

Även linje 154 påverkas en hel del när turer med lågt resande har tagits bort. Det gäller några morgonturer men även kvällsturer på vardagar. Även lördag och söndag påverkas. Främst när det gäller morgonturerna.

Linje 210

Linjen påverkas en hel del när turer med lågt resande tas bort. På helgerna går det ingen trafik alls mellan Torsång och Borlänge. På vardagar försvinner några tidiga morgonturer och några kvällsturer. Mellan Vika och Borlänge är det sista turen i båda riktningarna som tas bort.

Linje 211

Första morgonturen från  Ornäs skola till Uvbergsviken är indragen på grund av lågt resande.

Linje 213 

Kvällsturen från Borlänge till Grangärdevägen rv 50 klockan 17.25 är också indragen.

Linje 214 

Kvällsturen klockan 17.27 från Borlänge resecentrum via Halvarsgårdarna och Spraxkya  dras in på grund av lågt resande.

Linje 215

Linje 215 får annan utgång i Borlänge resecentrum.  Alla avgångar med linje 215 avgår nu från utgång 5.

Första morgonturen från Djurås resecentrum (klockan 05.47) till Borlänge samt från Borlänge resecentrum (klockan 06.35) till Djurås har dragits in.

Linje 218

Det har tillkommit en tur från Halvars skola på måndagar, onsdagar och torsdagar. Turen avgår klockan 14.45

Linje 219

Eftermiddagsturen från Alsbäck till Storsund är senarelagd från klockan 15:28 till 15:40.  Sista turen från Storsund är indragen på grund av lågt resande.

Linje 221

Justerade avgångstider på eftermiddagen från Domnarvets skola mot Alsbäck. Det har även tillkommit en ny tur klockan 15.45 från Domnarvet.

Linje 223

Linjen avgår från ett nytt läge Borlänge Centrum. Linje 223 avgår  numera från läge C  för att enklare ta sig till nästa hållplats (Vasaparken Resecentrum).

Linje 250

Några turer har fått justerade avgångstider. Turen från Falu lasarett klockan 07.10 har tidigarelagts med 10 minuter. Ny avgångstid klockan 07.03.

Linje 296

Första morgonturen från Borlänge resecentrum klockan 05.50 till Grangärdevägen rv 50 har tidigarelagts med 5 minuter. Ny avgångstid är klockan 05.45. På eftermiddagen är två turer från Grangärdevägen rv 50 till Borlänge indragna på grund av lågt resande.

Falu kommun

Genomgången av turer med lågt resande påverkar flera linjer i kommunen. Exempelvis försvinner nattrafiken på linjerna 14, 242 och 244.

Linje 11

Första morgonturen från Klingvägen klockan 04.50 mot Knutpunkten dras in på grund av lågt resande. 

Linje 12

Från Visitors center har tidiga morgonturer och sena kvällsturer mot Knutpunkten/Östra Främby dragits in. Det gäller både på vardagar och helger. Även i andra riktningen från Östra Främby mot Knutpunkten/Lugnet har motsvarande turer dragits in på grund av få resenärer.

Linje 13

Från Källviken har första morgonturen dragits in på grund av lågt resande. 
En ny tur har tillkommit  klockan 06.55 från Källviken som är framme vid Britsarvsskolan klockan 07.27.  Även från Gullnäsgården har första morgonturerna ställts in.

I övrigt har enstaka turer har dragits in i båda riktningarna. Det gäller såväl vardagar som helger.

Linje 14

Första turen från Knutpunkten mot Tallen köpcentrum är indragen. Detsamma gäller sista kvällsturen  på vardagar från Tallen köpcentrum. Även de sena eftermiddagsturerna på söndagar i båda riktningarna har tagits bort.

Även nattrafiken på fredagar och lördagar till Tallen köpcentrum vidare mot Ornäs är indragen på grund av för få resenärer.

Linje 15

Linjen trafikerar inte längre Falu resecentrum utan utgår från Knutpunkten. Linje 15 har haft många turer med få resenärer. Det märks nu när vi tar bort turer med lågt eller inget resande.  Det  är en hel del turer som dragits in.  I huvudsak gäller det tidiga morgonturer och sena eftermiddagsturer.

Linje 153

Första morgonturen från Knutpunkten samt de två sista turerna på vardagar från Visitors center till Knutpunkten dras in på grund av lågt resande. Detsamma gäller en eftermiddagstur från Jaxrondellen till Falun.

Linje 154

Även linje 154 påverkas en hel del när vi tagit bort turer med lågt resande. Det gäller några morgonturer men även kvällsturer på vardagar. Även lördag och söndag påverkas. Främst när det gäller morgonturerna.

Linje 210

Mellan Vika och Borlänge är sista turen i båda riktningarna indragna.

Linje 232

Tidiga morgonturen klockan 06.44 från Vasalund till Svärdsjö är indragen på grund av lågt resande. Detsamma gäller de två sista eftermiddagsturerna från Svärdsjö till Vasalund

Linje 233

Eftermiddagsturen klockan 16.53 från Slingan Kårtäkt till Svärdsjö dras också in.

Linje 234

Svärdsjö ridklubb är ny hållplats för linje 234. Den ligger mellan hållplatserna Haas och Hedvägen.

Tidig morgontur och förmiddagsturer till och från Sundborn med anslutning i Östborn har dragits in på grund av lågt resande.  Det gäller även Kvällsturen klockan 22:05 från Östborn till Toftbyn. Även på helgerna har trafiken reducerats på grund av lågt eller inget resande.

Linje 235

Tidiga morgonturen från Enviken busstation klockan 04.44 till Falun är indragen. Detsamma gäller morgonturen klockan 05.47 från Falun till Svärdsjö.

I övrigt är det en del justerade avgångstider framförallt på eftermiddagen. Mindre justeringar för att få bättre anslutningar till andra linjer.

Linje 236

Tidiga morgonturen från Enviken busstation klockan 05.20 till Falun är indragen på grund av lågt resande. Detsamma gäller morgonturen klockan 06.02 från Falun till Enviken.

Dessutom är morgonturerna på lördagar och söndagar indragna av samma anledning.

Linje 237

Turen från Sundborn affären klockan 16.45 till Slingan Kårtäkt är också indragen på grund av för få resenärer.

Linje 239

Turen måndag-torsdag från Enviken busstation klockan 17.55 till Svabensverk  är indragen på grund av lågt resande. Istället förlängs turen från Falun klockan 15.39 till Svabensverk om det finns resande dit.

I övrigt är det en del justerade avgångstider i båda riktningarna. Detta för att få bättre anslutning till andra linjer.

Linje 242

Nattrafiken på linje 242 är indragen på grund av lågt resande.

Dessutom är av samma anledning ett antal turer Korsvägen - Kvarntäkt - Korsvägen indragna. Även någon enstaka tur Bjursås - Sågmyra har dragits in.

Linje 243

De flesta anslutningsturerna Hosjögården - Vika kyrka har dragits in i båda riktningarna. Resandet har varit lågt och det gäller även morgonturerna på söndagar Falun - Vika - Falun som dras in.

Linje 244

Nattrafiken på linje 244 är indragen på grund av lågt resande.

Dessutom har av samma anledning ett antal turer som ansluter till och från linje 154 i Ornäs dragits in. Även trafiken på lördagar och söndagar har reducerats.

Linje 247

Alla turer på morgonen trafikerar nu Gamla berget skolbusshållplats.
På eftermiddagen har tiderna justerats för att bättre passa skoltiderna.

Linje 248

Helgtrafiken på linje 248 är indragen på grund av lågt resande.

Av samma anledning ett antal turer som ansluter till och från linje 13 vid Gullnäsgården dragits in.

Linje 250

Några turer har fått justerade avgångstider. Turen från Falu lasarett klockan 07.10 har tidigarelagts med 10 minuter. Ny avgångstid klockan 07.03.

Linje 374

På linje 374 försvinner lördagsturerna tur och retur mellan Vika och Hedemora.

Gagnef kommun

Genomgången av turer med lågt resande påverkar några tidiga morgonturer.

Linje 215

Linje 215 får annan utgång i Borlänge resecentrum.  Alla avgångar med linje 215 avgår nu från utgång 5.

Första morgonturen från Djurås resecentrum (klockan 05.47) till Borlänge samt från Borlänge resecentrum (klockan 06.35) till Djurås har dragits in.

Linje 250

Några turer har fått justerade avgångstider. Turen från Falu lasarett klockan 07.10 har tidigarelagts med 10 minuter. Ny avgångstid är klockan 07.03.

Linje 254

Första morgonturen från Gagnef station klockan 06.15 till Djurås är indragen på grund av lågt resande.

Hedemora kommun

Genomgången av turer med lågt resande påverkar främst kvällsturer i kommunen.

Linje 260

Sista turen i båda riktningarna är indragna på grund av lågt resande.

Linje 261

Även på linje 261 är också sista turen i båda riktningarna indragna på grund av få resande.

Linje 262

Morgonturen från Hedemora klockan 08.15 som går tillbaka från Vikmanshyttan klockan 08.35 är indragen på grund av lågt resande. Av samma anledning är sista turen i båda riktningarna också indragen. 

Linje 263

Linjen har fått en ny hållplats vid Boliden Grindstugan. Denna angörs morgon och eftermiddag för att möjliggöra arbetspendling.

Linjen har även fått en del tidsjusteringar. Dessutom har de båda sista kvällsturerna i vardera riktningen dragits in på grund av lågt resande.

Linje 264

Första morgonturen skoldagar klockan 06.15 från Hedemora resecentrum har dragits in.

Linje 265

En tur skoldagar från Hedemora resecentrum klockan 16.40 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 266

Ett antal turer har dragits in på grund av lågt resande. I huvudsak handlar det om turer som gått på lovdagar.

Linje 267

En tur skoldagar från Husby klockan 09.43 till Långshyttan  har också dragits in på grund av lågt resande. 

Linje 269

Förmiddagsturen skoldagar klockan 09.35 och kvällsturen klockan 17.07 från Snickarbo till Hedemora är båda indragna.

Linje 374

På linje 374 försvinner lördagsturerna tur och retur mellan Vika och Hedemora.

Leksand kommun

Genomgången av turer med lågt resande påverkar främst linje 274 där helgtrafiken dragits in.

Linje 274

Helgtrafiken på linje 274 är indragen på grund av lågt resande.

Av samma anledning är turen klockan 09.33 från Leksands resecentrum samt returen från Tällbergs station klockan 10.05 indragna.  

Linje 275

Sista turen i båda riktningarna är indragna på grund av lågt resande.

Linje 282

Turerna på lördagar och söndagar har senarelagts med 55 minuter. Ny avgångstid från Leksand resecentrum är klockan 16.00.

Ludvika kommun

Genomgången av turer med lågt resande påverkar flera linjer i kommunen. Exempelvis försvinner nattrafiken på linjerna 291, 293, 295 och 298.

Linje 41

Första morgonturen från Ludvika resecentrum till Lasarettet klockan 05.55 är indragen på grund lågt resande. Även returen från Lasarettet klockan 06.05 till resecentrum är borttagen. 

Av samma anledning är de senare kvällsturerna i båda riktningarna indragna.

Linje 42

Första morgonturen från Ludvika resecentrum  klockan 05.55 är indragen på grund lågt resande. 

Av samma anledning är de tre sista kvällsturerna indragna.

Linje 43

De två sista kvällsturerna på linjen är indragna på grund av få resenärer.

Linje 44

Här är sista kvällsturen från Ludvika Resecentrum klockan 17.25 indragen. 

Linje 213 

Kvällsturen från Borlänge till Grangärdevägen rv 50 klockan 17.25 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 291

Kvällsturen från Smedjebacken till Ludvika klockan 18.22 är indragen på grund av för få resenärer.

Lördagar och söndagar dras av samma anledning också första och sista turen från Smedjebacken till Ludvika in. 

Från Ludvika till Smedjebacken dras morgonturen klockan 06.23 in. Dessutom dras nattrafiken från Ludvika in fredagar och lördagar på grund av få resenärer. Även några tidiga och sena helgturer dras in i denna riktning.

Linje 293

Sista turen på vardagar från Ludvika mot Smedjebacken klockan 18.39 är indragen på grund av lågt resande. Dessutom dras morgonturen från Ludvika klockan 07.09 in på helgerna av samma anledning,

Nattrafiken från Smedjebacken på fredagar och lördagar dras också in på grund av få resenärer. Även några tidiga och sena helgturer dras in i denna riktning Smedjebacken till Ludvika.

Linje 294

Sista kvällsturen på vardagar från Ludvika resecentrum klockan 22.43 dras in på grund av lågt resande. Det samma gäller tidiga morgonturen på söndagar från Ludvika klockan 06.43.

Linje 295

Första morgonturen på vardagar från Ludvika resecentrum klockan 03.45 är indragen. Det samma gäller tidiga morgonturen från Sunnansjö klockan 06.15 till Ludvika.

Nattrafiken på fredagar och lördagar dras också in på grund av få resenärer. Liksom söndagsturen från Sunnansjö klockan 17.35 till Ludvika.

Linje 296

Första morgonturen från Borlänge resecentrum klockan 05.50 till Grangärdevägen rv 50 har tidigarelagts med 5 minuter. Ny avgångstid är klockan 05.45. På eftermiddagen är två turer från Grangärdevägen rv 50 till Borlänge indragna på grund av lågt resande.

Linje 297

Förmiddagsturen från Sunnansjö klockan 10.39 till Fredriksberg  tillbaka klockan 11.45 från Fredriksberg  är indragna på grund av lågt resande.

Detsamma gäller helgtrafiken på lördagar och söndagar som dras in.

Linje 298

De två första morgonturerna på söndagar mellan Ludvika och Grängesberg dras in på grund av för få resenärer. Även de första turerna på söndagar i andra riktningen tas bort.

Nattrafiken på fredagar och lördagar mellan Ludvika och Grängesberg dras också in på grund av lågt resande.

Malung-Sälen kommun

 I Malung-Sälen är det som vanligt utökning av trafiken på linje 133 och 317 under högsäsongen. Några enstaka turer har dragits in på grund av lågt resande.

Linje 133

Under högsäsong perioden 11 december 2023 - 21 april 2024 utökas trafiken på helgerna. Dessutom trafikeras Stöten under den här perioden.

Linje 314

Turen på skoldagar från Malung centrum klockan 16.38 är indragen på grund av lågt resande.

Linje 317

Under högsäsong perioden 11 december 2023 - 21 april 2024 utökas trafiken med fler turer både vardagar och helger. Dessutom trafikeras Stöten under den här perioden.

Linje 318

Sträckan från Ungärde Lima med avgång klockan 06.50 via Hammarsbyn till Transtrand dras in på grund av det varit få resande. Eftermiddagsturen från Norrsjön klockan 15.10 tidigareläggs till klockan 14.45. 

Turen klockan 16.05 från Sälen Centrum går nu endast till Hammarsbyn. Sträckan Hammarsbyn till Ungärde Lima tas bort.

Mora kommun

I Mora leds busstrafiken fortfarande via Vasagatan

På Vasagatan är det en ny tillfällig hållplats som heter Bygatan. Den är placerad på Vasagatan mellan Bygatan och Hantverkaregatan.

Morastrand kan inte angöras och bussarna angör istället Fridhemsplan. Hållplatsen Dalagatan är också tillfälligt indragen

En del turer främst i stadstrafiken har dragits in på grund av lågt resande.

Linje 51

Avgångstider har justerats för att tidtabellen ska fungera i samband med vägavstängningen i Mora.

På lördagen har de sista turen i båda riktningarna indragna på grund av få resenärer.

Linje 52

Ett antal turer har dragits in på grund av lågt resande. Någon tur på förmiddagen. Sista turen på kvällen och lördagsturerna.

Linje 53

Även på denna linje har ett antal turer dragits in på grund av lågt resande. Någon tur på förmiddagen. Sista turen på kvällen och lördagsturerna.

Linje 133

Under högsäsong perioden 11 december 2023 - 21 april 2024 utökas trafiken på helgerna. Dessutom trafikeras Stöten under den här perioden.

Linje 311

Hållplatsen Finngruvan dras in på grund av lågt resande.

Linje 321

Avgångstider har justerats för att tidtabellen ska fungera i samband med vägavstängningen i Mora.

Linje 322

Ett antal turer har dragits in i båda riktningarna på grund av det varit få eller inga som åkt. På vardagar är det kvällsturer. På helgerna är det första turen i båda riktningarna.

Linje 323

Avgångstider har justerats för att tidtabellen ska fungera i samband med vägavstängningen i Mora.

Linje 324

Även linje 324 har justerade avgångstider  för att tidtabellen ska fungera i samband med vägavstängningen.

De första morgonturerna i båda riktningarna har dragits in på grund av lågt resande. Det gäller även några på förmiddagen som haft få eller inga resenärer.

Linje 325

Hållplatsen Finngruvan dras in på grund av lågt resande.

Hållplatsen Slättnäset är ny på linjen.

Orsa kommun

På linje 342 behöver man inte boka sina resor under vintersäsongen. Även i Orsa har några enstaka turer dragits in på grund av lågt resande.

Linje 321

Avgångstiderna har justerats för att tidtabellen ska fungera i samband med vägavstängningen i Mora.

Linje 341

Kvällsturen klockan 22.35 från Orsa busstation på vardagar  klockan dras in på grund av lågt resande.

Detsamma gäller sista kvällsturerna på lördagar och söndagar klockan 20.15 från Orsa.

Linje 342

Linjen körs enligt vanlig tidtabell fram till och med 21 april 2024. Det innebär att man inte behöver boka sin resa i förväg.

Linje 344

Första turen på skoldagar från Orsa busstation klockan 06.20 är indragen eftersom det varit få som rest med denna.

 

Rättvik kommun

I Rättvik har några enstaka turer dragits in på grund av lågt resande.

Linje 324

Linje 324 har justerade avgångstider i Mora för att tidtabellen ska fungera i samband med avstängningen av E45.

Linje 352

Kvällsturen klockan 17.15 från Rättvik till Vikarbyn är indragen på grund av lågt resande. Detsamma gäller returen från Öja vsk klockan 17.35 till Rättvik.

Linje 353

Sista turen skoldagar klockan 16.22 från Rättvik tas bort på grund av det varit få resande.

Smedjebacken kommun

Nattrafiken på linje 291 och 293 dras in på grund av få resenärer.

Hållplats Stegelbacken angörs fortfarande under tiden som Vinsboskolan renoveras.

Linje 291

Kvällsturen från Smedjebacken till Ludvika klockan 18.22 är indragen på grund av lågt resande.

Lördagar och söndagar tas av samma anledning också första och sista turen från Smedjebacken till Ludvika bort. 

Från Ludvika till Smedjebacken dras morgonturen klockan 06.23 in. Dessutom dras nattrafiken från Ludvika in fredagar och lördagar eftersom det varit få resenärer. Även några tidiga och sena helgturer dras in i denna riktning.

Linje 293

Sista turen på vardagar från Ludvika mot Smedjebacken klockan 18.39 är indragen på grund av lågt resande. Dessutom dras morgonturen från Ludvika klockan 07.09 in på helgerna av samma anledning,

Nattrafiken från Smedjebacken på fredagar och lördagar dras också in på grund av det varit så få som rest. Även några tidiga och sena helgturer dras in i denna riktning Smedjebacken till Ludvika.

Säter kommun

Några turer dras in i Säters kommun på grund av de har få eller inga resenärer.

Linje 60

På linje 60 försvinner turerna från Säter torget med avgångstid klockan 13:20 och 16.35. Det har varit få eller inga resenärer på dessa turer.

Linje 371

På linje 371 dras första turen från Nyberget till Uppbo klockan 06.16 in också på grund av lågt resande. Det samma gäller sista turen i andra riktningen klockan 17.40 från Uppbo.

Sista turen från Stora Skedvi till Säter klockan 17.09 dras också in.

Linje 374

På linje 374 försvinner lördagsturerna tur och retur mellan Vika och Hedemora.

Vansbro kommun

Det sker inga ändringar i tidtabellerna i Vansbro kommun i samband med tidtabellskiftet förutom en indragen hållplats.

Linje 311

Hållplatsen Finngruvan dras in på grund av lågt resande.

Älvdalen kommun

I Älvdalen dras någon enstaka tur in på grund av lågt resande.

Linje 133

Under högsäsong perioden 11 december 2023 - 21 april 2024 utökas trafiken på helgerna. Dessutom trafikeras Stöten under den här perioden.

Morgonturen från Evertsberg till Älvdalen på vardagar klockan 06.10 dras in på grund av lågt resande.

Linje 395

Turen på lovdagar mellan Idre och Flötningen dras också in på grund av få resenärer.

 

Senast uppdaterad: 13 november 2023