Del av Rv 66 mellan Tandö och Bu avstängd, Malung - Sälen

Berörda linjer: 317 Datum för trafikstörning: 2021-08-23 – 2021-10-10


Berörda hållplatser:
Pensionatet, Folkets Park, Bu norra, Hantverkshuset, Bu södra, Risätra, Rengården, Berisgården, Östra Lillmon, Knappstensvalla och Östra Ofors


Beskrivning av trafikstörning:
På grund av vägarbete så kommer del av Riksväg 66 att vara avstängd mellan Tandö och Bu och därför kommer busshållplatserna på denna sträcka att tillfälligt dras in.

Trafiken kommer att ledas om på den västra sidan av älven. Resenärerna hänvisas till hpl Konsum Limedsforsen och hpl Tandö Rv 66. Dessa två hållplatser kommer tillfälligt att flyttas ut till omledningsvägen på väg 1045 (Konsum Limedsforsen)och väg 1049 (Tandö rv 66).

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021