Trafikförändringar hösten 2021

Det sker en hel del förändringar i trafiken främst i Södra Dalarna och Borlänge till hösten. Den nya tidtabellen börjar gälla den 16 augusti 2021. Kolla extra noga vad som gäller på de linjer och avgångar som du brukar resa med.


Ändringarna i Södra Dalarna och Borlänge


Skolorna har anpassat sina tider och det påverkar tidtabellerna. Några linjer delas upp och får nya linjenummer. Långshyttan får direktbuss till Borlänge. I Säter försvinner linje 371 till Skönvik. Den ersätts med anropsstyrd flextrafik och att en del landsbygdslinjer dras om och angör Vårdcentralen. Direktbusstrafiken Avesta – Borlänge utökas med fler turer.

Du kan se här för respektive kommun vad som har ändrats och vad som är nytt.

Avesta kommun

I Avesta byter de flesta linjerna på landsbygden nummer. En del nya linjer tillkommer. Linje 200 är en ny linje mellan Horndal och Avesta. Linjen har timmestrafik och ger snabba resor mellan orterna.

Direktbuss linje 101 till Hedemora, Säter och Borlänge får fler turer och har nu trafik varje timme stora delar av vardagarna. I stadstrafiken slutar linje 32 att gå till Källhagen.

Förändringar linje för linje:

Linje 31

Krylbo västra - Avesta busstation - Skogsbo är oförändrad.


Linje 32

Avesta busstation - Krylbo angör inte längre Källhagen. Tidtabellen förenklas och en del turer med få som reser tas bort.

Linje 101

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge. Linjen får fler turer så att det finns en buss i timmen från Avesta klockan 04:35 – 20:35 och från Borlänge klockan 06:15 – 22:15.

Linje 200

Avesta - Horndal är ny linje som till viss del motsvarar tidigare linje 201. Linjen får en och samma linjesträckning med snabba resor mellan Horndal och Avesta. Linjen får timmestrafik nästan hela dagen. Linjen angör Avesta Lasarett vid huvudentrén.

Linje 201

Åsgarn - Fors - Folkärna - Krylbo är en ny linje som går skoldagar. Linjen påminner om den tidigare linjesträckningen för linje 201 men den går inte till Horndal.

Linje 202

By-Folkärna-Avesta går delvis som tidigare linje 202. Linjen går norr om Dalälven med By som ändhållplats.

Linje 203

By - Bergshyttan - Avesta går delvis som tidigare linje 202. Linjen går söder om Dalälven med By som ändhållplats.

Linje 204

Hovnäs - By - Horndal.  Linjen går delvis som tidigare linje 205 men fortsätter till Horndal. Linjen är i huvudsak en skollinje.

Linje 205

Fornby - Bodarne - Horndal är en ny linje som går skoldagar. Linjen fungerar också som anslutningsbuss för byten till/från linje 200 i Horndal.

Linje 206

Avesta - Knutsbo - Rembo - Avesta är en linje som går skoldagar. Linjen motsvarar den tidigare linjen 204.

Linje 207

Avesta – Snickarbo motsvarar den tidigare linje 203 på sträckan men tiderna har anpassats efter skolan.

Linje 260

Avesta - Grådö - Hedemora motsvarar den tidigare linje 267. Den nya linjen har en rakare linjesträckning och även färre varianter på linjesträckningarna.

Linje 965

Den stängda skollinjen Fors - Dicka - Pellbo tas bort. Linjen ersätts delvis av taxi. Annars ska ordinarie linjer tillgodose behovet av skolresor.

Borlänge kommun

I Borlänge sker det en hel del förändringar i landsbygdstrafiken och speciellt i trafiken till kommunens skolor. Linje 210 innehåller nu förbindelserna mellan Torsång och Borlänge.

Stadstrafiken och direktbussarna är i stort oförändrade förutom linje 101 mot Säter, Hedemora och Avesta som fått utökad trafik.

Förändringar linje för linje:

Linje 101

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge. Trafiken byggs ut så att det finns en buss i timmen från Avesta klockan 04:35 – 20:35 och från Borlänge klockan 06:15 – 22:15. Dessutom blir det halvtimmestrafik Hedemora – Borlänge mellan klockan 06:00 – 08:00 och klockan 15:00 – 17:00. I andra riktningen körs halvtimmestrafik klockan 05:40 – 07:15 och klockan 14:15 – 16:15.

Linje 210

Borlänge - Torsång - Vika har färre antal varianter på turerna. För resande till Ornäs finns möjlighet att byta vid Torsångs skola till linje 211.

Linje 211

Ornäs - Tylla - Kyrkskolan - Borlänge är en ny linje som i huvudsak går på skoldagar. Turerna till Ornäs som tidigare gick på linje 211 går från hösten på linje 219. En del turer som tidigare gick på linje 218 (Kyrkskolan-Färjegårdarna) har nu flyttats till linje 211.

Linje 212

Sörbo - Tunet – Borlänge är en skollinje som innehåller en tur till och från skolan. Dessutom finns det anropstyrda turer från Hessegården till Borlänge. Den tidigare sträckningen Borlänge-Gustafs-Säter ersätts av nya linjerna 270 och 370.

Linje 213

Borlänge - Idkerberget - Ludvika är i stort oförändrad. Får en ytterligare körväg med resor via Halvars skola. De turer som går via Varpvägen flyttas till linje 223.

Linje 214

Koppslahyttan - Sellnäs - Spraxkya - Borlänge innehåller samma linjesträckning som tidigare linje 214. Tidtabellerna har gjorts om så att det blir enklare att se vilken sträckning bussen går exempelvis vid Alderbäcken.

Linje 215

Borlänge - Bäsna - Djurås/Mockfjärd har i stort samma linjesträckning som tidigare. Skolturer till Forssaklackskolan och Kvarnsvedens skola flyttas till ny linje 216.

Linje 216

Borlänge - Lennheden - Amsberg Är en ny linje skoldagar med turer som tidigare fanns i linje 215. Får samma linjesträckning som linje 217 efter Amsbergs skola.

Linje 217

Gimsbärke - Amsberg - Bomsarvet - Kvarnsvedens skola - Forssaklackskolan är i stort samma som tidigare men Borlänge centrum är borttaget på eftermiddagen (utom den sista turen). Linjen är nu nästen enbart en skollinje.

Linje 218

Bullermyren - Lindan - Kyrkskolan - Halvars skola är den tidigare skollinjen 918. Den har nu fått längre linjesträckning och har öppnats för alla resenärer.

Linje 219

Borlänge - Ornäs - Storsund är en ny linje som går skoldagar. De mesta av turerna gick tidigare på linje 211.

Linje 220

Tjärna Ängar - Borlänge centrum - Ornäs skola är den tidigare skollinjen 923. Linjen angör dock inte längre Domnarvet och har öppnats för alla resenärer.

Linje 221

Alsbäck – Domnarvets skola är en ny linje som går skoldagar.

Linje 223

Rämshyttan - Idkerberget - Borlänge är en linje på skoldagar som startade gå i april 2021. Linjen får nu en något annorlunda linjesträckning och angör även Halvars skola.

Linje 253

Borlänge - Djurås - Björbo-Nås är i stort oförändrad.

Linje 270

Långshyttan - Stora Skedvi - Gustafs - Borlänge en ny linje som även går på helgerna. Linjen ersätter nuvarande linje 212 på helgerna sträckan Gustafs-Borlänge.

Linje 296

Borlänge - Ludvika har fått fler turer till och från Grangärdevägen rv 50.

Linje 370

Säter - Gustafs - Borlänge motsvarar tidigare linje 212. Linje 270 kompletterar på sträckan Gustafs-Borlänge.

Hedemora kommun

I Hedemora sker det en hel del förändringar i landsbygdstrafiken. Några nya skollinjer har tillkommit. Linje 265 Långshyttan-Hedemora har fått en enklare tidtabell och trafiken går en gång i timmen vardagar. Trafiken till Stjärnsund har flyttats till en ny linje 266. Linje 270 är en ny linje från Långshyttan direkt till Borlänge via Stora Skedvi och Gustafs.

Direktbussarna linje 101 till Avesta/Borlänge och linje 131 till Falun har också fått utökad trafik. På linje 101 är det timmestrafik till Avesta och mot Borlänge går det vissa tider bussar varje halvtimme.

Förändringar linje för linje:

Linje 101

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge. Trafiken byggs ut så att det finns en buss i timmen från Avesta klockan 04:35 – 20:35 och från Borlänge klockan 06:15 – 22:15. Dessutom blir det halvtimmestrafik Hedemora – Borlänge så mellanklockan 06:00 – 08:00 och klockan 15:00 – 17:00. I andra riktningen körs halvtimmestrafik klockan 05:40 – 07:15 och klockan 14:15 – 16:15

Linje 131

Hedemora - Falun. Trafiken utökas från Hedemora genom att nya turer körs klockan 07:00 och 08:00 med retur från Falun 07:59 samt 08:59. På eftermiddagen förtätas utbudet till en tur i timmen i vardera riktningen. I Hedemora finns alltid anslutning till och från Linje 101 och de större lokala linjerna.

Linje 260

Avesta - Grådö - Hedemora motsvarar den tidigare linje 267. Den nya linjen har rakare linjesträckning och färre varianter på linjesträckningar. 

Linje 261

Hedemora - Säter motsvarar tidigare linje 261. I Hedemora trafikerar några turer Backa villaområde. Turer med lågt resande har tagits bort.

Linje 262

Hedemora - Vikmanshyttan är i stort oförändrad. Linjen trafikerar inte Kerstin Heds väg i riktning Vikmanshyttan.

Linje 263

Hedemora - Garpenberg är i stort oförändrad.

Linje 264

Hedemora - Turbo - Davidshyttan trafikerar i stort samma sträcka som tidigare linje 264. Tidtabellerna har dock gjorts om. Linjer går nu bara skoldagar och det är något färre turer.

Linje 265

Hedemora – Långshyttan motsvarar tidigare linje 265. Men linjesträckningen är förenklad och har timmestrafik nästan hela dagen. Turerna till Stjärnsund har flyttats till linje 266.

Linje 266

Hedemora - Husby - Stjärnsund är en ny linje som går skoldagar

Linje 267

Husby - Myckelby – Långshyttan är en ny linje som går skoldagar. En morgontur från Myckelby har anslutning till Hedemora.

Linje 268

Hedemora - Tjärnan - Västerby - Hedemora motsvarar tidigare linje 268. Tidtabell och linjesträckning har gjorts om. Linjen går nu endast skoldagar.

Linje 269

Hedemora - Nås - Snickarbo motsvarar tidigare linje 269 men med något färre varianter av turer.

Linje 270

Långshyttan - Stora Skedvi - Gustafs-Borlänge en ny linje som även går på helgerna.

Linje 374

Hedemora - Stora Skedvi - Vika motsvarar tidigare linje 374. Turer med lågt resande har dragits in.

Säter kommun

I Säter försvinner linje 371 till Åsen och Skönvik. Trafiken ersätts av en ny flexlinje 500 som är anropsstyrd. Några av landsbygdslinjerna (370, 371 och 375) angör också Skönvik morgnar och eftermiddagar. Linje 212 Säter-Gustafs-Borlänge tas bort. Linje 212 ersätts av en ny linje 370 och dessutom kompletterar nya linje 270 sträckan Gustafs-Borlänge. Linje 372 har delats upp i flera linjer för att få tydligare tidtabeller.

Direktbuss linje 101 till Avesta/Hedemora och Borlänge får timmestrafik till Avesta och mot Borlänge och Hedemora går det vissa tider bussar varje halvtimme. Även linje 131 från Fäggeby mot Falun och Hedemora har fått fler turer.

Förändringar linje för linje:

Linje 101

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge. Trafiken byggs ut så att det finns en buss i timmen från Avesta klockan 04:35 – 20:35 och från Borlänge klockan 06:15 – 22:15. Dessutom blir det halvtimmestrafik Hedemora – Borlänge så mellan klockan 06:00 – 08:00 och klockan 15:00 – 17:00. I andra riktningen körs halvtimmestrafik klockan 05:40 – 07:15 och klockan 14:15 – 16:15

Linje 131

Hedemora - Falun. Trafiken utökas från Hedemora genom att nya turer körs klockan 07:00 och 08:00 med retur från Falun 07:59 samt 08:59. På eftermiddagen förtätas utbudet till en tur i timmen i vardera riktningen. 

Linje 212 

Borlänge - Gustafs - Säter tas bort. Linjen ersätts av de nya linjerna 270 och 370.

Linje 261

Hedemora - Säter motsvarar tidigare linje 261. Turer med lågt resande har tagits bort.

Linje 270

Långshyttan - Stora Skedvi - Gustafs - Borlänge en ny linje som även går på helgerna. Linjen ersätter nuvarande linje 212 på helgerna sträckan Gustafs-Borlänge.

Linje 370

Säter - Gustafs - Borlänge motsvarar tidigare linje 212. Linje 270 kompletterar på sträckan Gustafs-Borlänge.

Linje 371

Nyberget -Stora Skedvi - Bispberg - Säter är en ny linje. Denna sträcka trafikerades tidigare av turer på linje 372.

Linje 372

Säter - Stora Skedvi- Krukbo är en ny linje skoldagar. Denna sträcka trafikerades tidigare av turer på linje 373.

Linje 373

Stora Skedvi – Mårtensgård - Säter är en ny linje skoldagar. Denna sträcka trafikerades tidigare av turer på linje 372.

Linje 374

Hedemora - Stora Skedvi- Vika motsvarar tidigare linje 374. Turer med lågt resande har dragits in.

Linje 375

Stora Skedvi - Gustafs - Säter är en ny linje skoldagar. Denna sträcka trafikerades tidigare av turer på linje 373.

Linje 376

Säter - Nisshyttan. Linjen är oförändrad.

Linje 377

Säter - Ulfshyttan - Koppslahyttan motsvarar tidigare linje 375. Linjen går endast skoldagar och turer med lågt resande har dragits in.

Linje 500

är ny flextrafik inom Säter tätort som ersätter tidigare linje 371 till Åsen och Skönvik.

 

Ändringar i övriga länet

I övriga länet har skett en del mindre justeringar av körtider och avgångstider för att anpassa till skoltider och bytesmöjligheter.

I Malung-Sälen är det lite nya turer på linje 317. Det går en tur på morgonen till Rörbäcksnäs från Sälen och en tur tillbaka på morgonen. Dessutom går det en ny tur från Rörbäcksnäs till Sälen på eftermiddagen.

I hela länet gäller att kolla lite extra på de linjer och avgångar som du brukar resa med.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021