11 december byter vi tidtabell

Tågtrafiken byter sin tidtabell den 11 december. Därför ändrar vi också vår tidtabell för bussarna. Den 11 december utökas också trafiken till Sälenfjällen främst på linje 133 och 317.


Inga stora förändringar i trafiken

Som alltid är det en del justeringar som beror på skolornas behov. Vi har även ändrat så att några anslutningar ska fungera bättre.

Linje 133 och 317 utökas som sagt i samband högsäsongen i Sälenfjällen. Linje 121 har fått nya turer på helgerna så att det nu går att åka från Nås och Vansbro över dagen till Sälenfjällen. 

I Falun börjar linje 12 och linje 153 att gå från Visitors Center igen när bygget av den nya simhallen börjar bli klart. Nytt är också att alla bussar mellan Borlänge och Falun nu går via hållplatsen Tallen E16.

Förändringar i tidtabellerna

Här kan du se de viktigare ändringarna i just din kommun.

Avesta kommun

Linje 202 och 203

Båda de här linjerna har fått en del mindre minutjusteringar.

 

 

 

Borlänge kommun

Linje 3

Linje 3 angör inte längre hållplatsen Forum Kvarnsveden när bussen är på väg mot Kvarnsvedens IP. I andra riktningen mot Borlänge centrum stannar den precis som vanligt.

Linje 121

Linje 121 från Borlänge resecentrum som tidigare gått  klockan 16.40 alla dagar går nu 10 minuter  tidigare. Den nya avgångstiden är klockan 16.30 för att få anslutning med linje 209 i Malung.

Linje 152

Körvägen för linje 152 har ändrats efter rondellbygget vid Bäckelund. Den går nu Nygårdsvägen/Dammgatan och angör inte längre hållplats Bäckelund.

Linje 210

Linje 210 från Torsång skola på vardagar klockan 08.12  senareläggs. Ny avgångstid är klockan 08.30.

Linje 213, 223 och linje 296

Linje 213, 223 och linje 296 trafikerar åter hållplatsen Bäckelund. Den nya rondellen ska vara klar innan tidtabellskiftet.

Linje 223 från Borlänge centrum klockan 14.16 fortsätter nu hela vägen till Ludvika. Det innebär att turen på linje 213 från Rämshyttan klockan 15.01 nu istället körs av linje 223. Ny avgångstid från Rämshyttan är klockan 15.00.

Linje 216

Linje 216 skoldagar från Borlänge resecentrum klockan 07.20 går 5 minuter tidigare.  Tiderna är ändrade fram till Repbäcken. Därifrån går turen samma tider som innan.

Linje 370

Linje 370 från Borlänge vardagar klockan 07.32 avgår nu  8 minuter tidigare.  Ny avgångstid för att komma i tid till Klockarskolan i Säter är klockan 07.24.

Falu kommun

Linje 12

Linje 12 avgår nu från hållplatsen Visitors center. Flyttar tillbaka nu när den nya simhallen börjar bli klar.

Hållplatsen Lugnet sporthallen kommer inte att bli klar till 11 december. Den beräknas vara klar till våren 2023.

Linje 13

Turen från Stennäset klockan 06.07 på vardagar. Den är tidigarelagd med 9 minuter hela vägen till Runnvägen. Ny avgångstid från Stennäset är 05.58

Turen från Runnvägen vardagar klockan 06,50. Den är tidigarelagd med 14 minuter. Ny avgångstid är klockan 06.36 från Runnvägen.

Linje 131

Sista turen från Hedemora mot Falun klockan 17.00 är senarelagd 10 minuter hela vägen till Falun. Ny ankomsttid till Knutpunkten är klockan 18.04.

Linje 151

Linje 151 angör nu även hållplatsen Tallen E16.

Linje 153

Linje 153 avgår nu från hållplatsen Visitors center

Hållplatsen Lugnet sporthallen kommer inte att bli klar till 11 december. Den beräknas vara klar till våren 2023.

Linje 153 angör nu även hållplatsen Tallen E16.

Linje 235

Turen skoldagar från Svärdsjö Pendlarparkering  klockan 07.29  går via Blixbo och angör inte hållplatsen "Blixbo länsvägen."

Linje 237

Turen vardagar från Skuggarvet klockan 15.35 är senarelagd med 2 minuter.

Linje 243

Linjen återgår till ordinarie linjesträckning. Angör åter hållplatserna Stenvägen, Pionjärvägen och Tulevägen.

Turen på vardagar från Vikaskolan klockan 07:32 har samma avgångstid men 5 minuter längre körtid. Ankommer nu Knutpunkten klockan 08.14.

Linje 244

Turen på vardagar från Falu resecentrum klockan 06.52 via Hinsnoret är tidigarelagd med 5 minuter fram till Aspeboda. Ny avgångstid är klockan 06.47.

Linje 245

Turen från Falun resecentrum på vardagar klockan 07.47 har fått mer körtid. Det påverkar turen från Kvarntäkt klockan 08.33 som nu går två minuter senare.

Linje 246

Turerna har fått längre körtid vilket påverkar flertalet avgångar. Tiderna har justerats med några minuter. Några avgångar har tidigarelagts.

Linje 247

Det har gjorts en del mindre justeringar av tider och körvägar.

Linjerna 611, 612, 613 och 614 

Flextrafiken i Falu tätort upphör.

Resenärer som åkt med linjerna 611-614 hänvisas då till den ordinarie stadstrafiken.

Gagnef kommun

Linje 121

Turerna från Borlänge resecentrum klockan 16.40 alla dagar tidigareläggs med 10 minuter. Det görs för att få anslutning med linje 209 i Malung. Ny avgångstid på dessa turer från Djurås resecentrum är klockan 16.54.

Linje 254

Turen från Djurås resecentrum klockan 06.55  tidigareläggs med 5 minuter. Denna tur trafikerar Hansgårdarna och angör inte Rännarhedsvägen.

 

Hedemora kommun

Linje 131

Alla turer från Fäggeby, Viggen och Folkets Park i riktning mot Hedemora går nu några minuter tidigare.

Sista turen från Hedemora resecentrum mot Falun klockan 17.00 är senarelagd med 10 minuter hela vägen till Falun. Ny avgångstid från resecentrum är klockan 17.10.

Linje 260

Turen från Grådö till Jönvik klockan 13.17 är indragen. Resenärerna körs med bokad taxi.

Linje 270

Morgonturen från Långshyttan klockan 06.18 är tidigarelagd med 8 minuter.

Leksand kommun

Linje 275

Första morgonturen från Hedby Brända klockan 07.17 tidigareläggs med 5 minuter.

 

Ludvika kommun

Linje 41

Linje 41 angör inte hållplatsen Mossplan i riktning mot centrum. Bussen går via Mossplan bara mot Östansbo.

Linje 213 och linje 223

Linje 223 från Borlänge centrum klockan 14.16 fortsätter nu hela vägen till Ludvika.

Det innebär att turen på linje 213 från Rämshyttan klockan 15.01 nu istället körs av linje 223. Ny avgångstid från Rämshyttan är klockan 15.00.

Linje 291

Alla avgångar från Ludvika resecentrum går några minuter tidigare. Det gör dom på grund av längre körväg i rondellen utanför resecentrum.

Morgonturen på linje 291 vardagar från Smedjebacken resecentrum klockan 06:42 har tidigarelagts med 11 minuter. Ny avgångstid är klockan 06:31. Ny ankomsttid till Ludvika resecentrum är klockan 07:09. Det innebär att det finns tåganslutning både mot Borlänge och Grängesberg.

Linje 292

Linjen har fått justerade tider på grund av angöring vid Mossplan och längre körväg i rondellen utanför resecentrum.

Linje 293

Alla avgångar från Ludvika resecentrum går en minut tidigare. Det gör dom på grund av längre körväg i rondellen utanför resecentrum.

Morgonturen på linje 293 vardagar från Ludvika resecentrum klockan 05:49 har tidigarelagts med 7 minuter. Ny avgångstid är klockan 05.42. Detta beror på turen efter.  Linje 291 från Smedjebacken går tidigare för att få tåganslutning i Ludvika.

Linje 294

Skolan är ny reglerhållplats i Sunnansjö. Alla avgångar från Ludvika resecentrum går 2 minuter tidigare på grund av angöring vid Mossplan.

Linje 295

Skolan är ny reglerhållplats i Sunnansjö. Alla ankomster till Ludvika resecentrum är 2 senare minuter på grund av angöring vid Mossplan.

Linje 296

Alla avgångar från Ludvika resecentrum går två minuter tidigare. Det gör dom på grund av längre körväg i rondellen utanför resecentrum.

Linje 297

Skolan är ny reglerhållplats i Sunnansjö. 

Linje 299

Turen på skoldagar klockan 15:45 från Grängesbergs järnvägsstation är senarelagd 5 minuter för att få bättre tåganslutning.

Malung-Sälen kommun

Linje 121

Nya morgonturer från Nås/Vansbro på lördagar och söndagar under högsäsong. Även nya kvällsturer till Nås/Vansbro på lördag och söndag. Detta för att man ska kunna att åka till Sälenfjällen över dagen.

Linje 133

Utökad trafik till Sälenfjällen till och med 23 april.

Linje 209

Avgångstiden på söndagar från Malung flyttas från klockan 13.25 till klockan 13.05 för att passa tåganslutning i Torsby. Även turen på söndagar från Torsby flyttas från klockan 15.35 till  klockan 14.35.

Linje 311

Avgången på söndagar från Mora resecentrum klockan 12.10 har tidigarelagts till klockan 11.50. Detta för att passa till linje 209 i Malung.

Linje 317

Utökad trafik till Sälenfjällen till och med 23 april.

Turen från Malungs centrum på vardagar klockan 07.20 förlängs till Sälfjällstorget för att underlätta för arbetsresor.

Mora kommun

Linje 133

Utökad trafik till Sälenfjällen till och med 23 april.

Linje 311

Avgången på söndagar från Mora resecentrum klockan 12.10 har tidigarelagts till klockan 11.50. Detta för att passa till linje 209 i Malung.

Linje 350

Avgången vardagar från Fridhemsplan i Mora klockan 07.18 senareläggs till 07.25. Det görs för att få bättre anslutning med linje 311 från Malung.

 

Orsa kommun

Linje 342

Resande med linje 342 behöver inte förbeställas fram till och med 23 april.
Från 24 april ska turerna förbeställas senast 2 timmar före bussens avgångstid. Det kan man göra i vår app Dalatrafik eller via telefon 0774-44 00 00.

 

Rättvik kommun

Linje 350

Avgången på vardagar från Rättvik Till Falun klockan 07.40 ändras till klockan 07.45 för att bättre passa ankommande tåg från Mora.

Avgången vardagar från Fridhemsplan i Mora klockan 07.18 senareläggs till 07.25. Det görs för att få bättre anslutning med linje 311 från Malung.

Linje 354

Linje 354 går inte längre via Boda skola.

Smedjebacken kommun

Linjerna 291, 292 och 293

Avgångstiderna vid Ludvika resecentrum påverkas av en ny rondell. Tiderna på linje 292 justeras också för att bussen ska passera hållplatsen Mossplan. Det har gjorts mindre justeringar i de här tidtabellerna.

Morgonturen på linje 291 vardagar från Smedjebacken resecentrum klockan 06:42 har tidigarelagts med 11 minuter. Ny avgångstid är klockan 06:31. Ny ankomsttid till Ludvika resecentrum är klockan 07:09. Det innebär att det finns tåganslutning både mot Borlänge och Grängesberg.

Morgonturen på linje 293 vardagar från Ludvika resecentrum klockan 05:49 har tidigarelagts med 7 minuter. Ny avgångstid är klockan 05.42. Detta beror på turen efter. Linje 291 från Smedjebacken som går tidigare för att få tåganslutning i Ludvika.

Linjerna 298

Avgången från Söderbärke busstation klockan 05.29 har tidigarelagts till klockan 05.26. Ny avgångstid Smedjebacken resecentrum klockan 05.40. Ny ankomsttid Ludvika resecentrum klockan 06.07. Ändringen har gjorts för att bussen ska passa tåganslutning. 

Säter kommun

Linje 131

Alla turer från Fäggeby, Viggen och Folkets Park i riktning mot Hedemora går nu några minuter tidigare.

Sista turen från Hedemora resecentrum mot Falun klockan 17.00 är senarelagd med 10 minuter hela vägen till Falun. Ny avgångstid från Fäggeby är klockan 17.24.

Linje 270

Morgonturen från Långshyttan klockan 06.18 är tidigarelagd med 8 minuter.
Ny avgångstid från Stora Skedvi skolan är klockan 06.43.

Linje 370

Avgången från Borlänge vardagar klockan 07.32 avgår nu  8 minuter tidigare.  Ny avgångstid från Gustafs kyrkan är klockan 07.57.

Avgången från Verkstadsgatan i Säter klockan 08.42 går 3 minuter senare. Ankomsttiden till Borlänge är den samma.

Linje 371

Avgången vardagar från Nyberget klockan 06.25 går 9 minuter tidigare. Detta för att få anslutning med linje 270 i Uppbo. Ny avgångstid från Nyberget är klockan 06.19.

Linje 373

Avgången från Säter klockan 07.03 tidigareläggs med 5 minuter.

Linje 373

Alla avgångar från Fäggeby mot Vika går 3 minuter tidigare,

Vansbro kommun

Linje 121

Nya morgonturer från Nås/Vansbro på lördagar och söndagar under högsäsong. Även nya kvällsturer till Nås/Vansbro på lördag och söndag. Detta för att man ska kunna att åka till Sälenfjällen över dagen.

Turerna från Borlänge resecentrum klockan 16.40 alla dagar tidigareläggs med 10 minuter. Det görs för att få anslutning med linje 209 i Malung. Ny avgångstid på dessa turer från Vansbro centrum är klockan 18.05.

Älvdalen kommun

Linje 133

Utökad trafik till Sälenfjällen till och med 23 april.

 

Förändringar för hållplatser

Sådana som är nya och sådana som tagits bort.

Borlänge kommun

Hållplatser där trafiken ändras

Bäckelund
Linje 213, 223 och linje 296 trafikerar åter hållplatsen. Nu när den nya rondellen är  klar.

Linje 152 har ändrats permanent. Den går nu Nygårdsvägen/Dammgatan och angör inte längre hållplats Bäckelund.

Forum Kvarnsveden
Linje 3 angör inte längre hållplatsen när bussen är på väg mot Kvarnsvedens IP. I andra riktningen mot Borlänge centrum stannar den precis som vanligt.

Falu kommun

Ny hållplats

Boda 16 är en ny hållplats på linje 237.

Hållplatser där trafiken ändras

Tallen E16 angörs nu också av linje 151 och 153. Det innebär att alla bussar som går mellan Borlänge och Falun stannar vid Tallen E16.

Visitors center. Både linje 12 och linje 153 avgår nu från hållplatsen. Trafiken  flyttar tillbaka nu när den nya simhallen börjar bli klar.

Hållplatsen Lugnet sporthallen kommer inte att bli klar till 11 december. Den beräknas vara klar till våren 2023.

Hållplatserna Stenvägen, Pionjärvägen och Tulevägen angörs åter av linje 243

Hedemora kommun

Nya hållplatser

Gamla Bageriet Rörshyttan är en ny hållplats på linje 266.

Nås/Ollas är en ny hållplats på linje 269.

 

Ludvika kommun

Ny hållplats

Rättarevägen är en ny hållplats i Grängesberg på linje 298 och 301. Hållplatsen ligger längs Johan Groths väg och ersätter hållplats Lastarevägen.

Indragen hållplats

Lastarevägen dras in och ersätts av den nya hållplatsen Rättarevägen.

Ny reglerhållplats

Skolan är ny reglerhållplats i Sunnansjö. Det innebär att det är avgångstiden i tidtabellen. Det är också där bussarna väntar in varandra.

 

Malung-Sälen kommun

Hållplats som dragits in

Skålmogården  på linje 317 dras in.

Flyttad hållplats

Skålmo södra på linje 317 flyttas till i höjd med Karelius chark. Det görs för att bussen ska slippa krånglig in- och utfart från Riksväg 66.

 

Mora kommun

Tillfälligt indragna hållplatser

Strandens skola och Dalagatan är indragna eftersom vägen byggs om.

 

Säter kommun

Ny hållplats

Forsnäs Simes är en ny hållplats på linje 270 i riktning mot Stora Skedvi.

Indragen hållplats

Hållplats Bergtäktsvägen på Smedjebacksvägen (vid korsningen Gamla Sjukhusvägen och Burhagsgatan) tas bort. Resenärer hänvisas till hållplatserna Siggebo och Fågelsången.

Senast uppdaterad: 10 november 2022