Den 11 januari gör vi några mindre justeringar i våra tidtabeller

Det är linjerna 12 och 217 som påverkas.


Linje 12

Från den 11 januari förlängs turen från Torkils väg på vardagar klockan 05.05 till Visitors center. Det innebär att det blir en ny avgång från Knutpunkten klockan 05.15 till Visitors center.

Linje 217

Från den 11 januari tidigareläggs turen klockan 07.10 från Borlänge centrum. Ny avgångstid är klockan 07.05.  Turen avslutas på Forssaklackskolan klockan 08:14. På tillbakavägen mot Borlänge angörs inte Övermora och inte heller hållplatserna från Forssaklackskolan till Borlänge centrum.

Ändringen beror på att Forshuvudbron stängts av för stora fordon.

Senast uppdaterad: 19 december 2022